3 Loại câu điều kiện (conditional sentences) trong tiếng Anh

Câu điều kiện (Conditional sentences) là một điểm ngữ pháp không quá khó nếu bạn học một cách có logic và hệ thông hóa kiến thức. Hôm nay hãy cùng DOL English điểm qua các dạng của câu điều kiện trong IELTS và cách ứng dụng sao cho thành thục nhé!

câu điều kiện trong ielts