Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Câu điều kiện - DOL

Câu điều kiện (mệnh đề IF) là một điểm ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh, thường được sử dụng trong phần thi Speaking. Có tất cả 6 dạng câu được chia từ cơ bản đến nâng cao. Để có thể sử dụng thành thạo cấu trúc này, các bạn cùng DOL làm các bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Câu điều kiện nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Câu điều kiện - DOL