👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong IELTS

Với những bài thi IELTS, cấu trúc ngữ pháp sẽ không dừng lại ở level đơn giản như câu đơn hoặc thì hiện tại đơn. Mức độ ngữ pháp sẽ được nâng cấp hơn, một trong số đó là Mệnh đề quan hệ - Relatives clause. Đây là ngữ pháp khiến nhiều sĩ tử cảm thấy lẫn lộn và gây được rắc rối trong các bài thi reading. Vậy làm sao để nắm chắc điểm ngữ pháp này, ngày hôm nay bạn hãy cùng DOL hệ thống lại mệnh đề quan hệ trong IELTS nhé!

Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong IELTS