Phrasal verb – Cách sử dụng cụm động từ trong tiếng Anh & 200 câu thông dụng nhất

Cách sử dụng cụm động từ (Phrasal verb) & 200 câu thông dụng nhất

Học phrasal verb sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên hơn, đồng thời gây ấn tượng mạnh với người bản xứ trong giao tiếp. Chính vì thế, hôm nay, DOL sẽ giới thiệu 200 phrasal verbs thông dụng được sử dụng thường xuyên nhất cùng với hệ thống bài tập cùng đáp án chi tiết để bạn luyện tập.

Hãy cùng tìm hiểu ngay về trợ thủ đắc lực giúp bạn tự tin và thoải mái hơn khi sử dụng tiếng Anh nhé!

Phrasal verb là gì?

Phrasal verb là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Tuy nhiên khi thêm các tiểu từ này vào sau, nghĩa của phrasal verb sẽ hoàn toàn khác biệt so với động từ tạo nên nó.

Cách sử dụng phrasal verb

PHRASAL VERBS CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ là:

  • Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.
  • Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.
 • Nội động từ : Intransitive phrasal verbs
 • Không có túc từ – động từ cùng particle (thường là trạng từ- adverb) luôn đi sát nhau:

Ex: The magazine Time comes out once a week.

( Báo Time được phát hành mỗi tuần một lần.)

Ex: Our car broke down and had to be towed to a garage.

( Xe chúng tôi bị hư và phải kéo về chỗ sửa.)

 

– Cũng như các nội động từ thường, không có túc từ đi theo, loại phrasal verb này không dùng ở thể thụ động (passive) nên bạn không nghe dân bản xứ nói “Our car was broken down…”, “ The magazine Time is come out…”

– Một số intransitive phrasal verbs thông dụng: break down, come back, fall through, get by, get up, go on, grow up, look out, show up, shut up, sit down, stand up, stay on, take off, turn up, watch out…

 

NGOẠI ĐỘNG TỪ: Transitive phrasal verbs

Được chia làm HAI NHÓM, tùy theo vị trí của túc từ:

 

NHÓM 1: có thể ở giữa động từ và ‘particle’ hoặc đi sau ‘particle’:

Ex: I took my shoes off./ I took off my shoes.

( Tôi cởi giày ra.)

Ex: He admitted he’d made up the whole thing./ He admitted he’d made the whole thing up.

( Anh ta thú nhận rằng đã bịa ra mọi chuyện.)

 

NHÓM 2: Nhưng khi túc từ là một đại danh từ (những chữ như this, that, it, them,me,her và him thì đại danh từ này sẽ đứng ở giữa động từ và ‘particle’:

Ex: I took them off. (NOT I took off them)

Ex: He admitted he’d made it up. (NOT He admitted he’d made up it)

 • NGOẠI LỆ:

Có nhiều phrasal verbs vừa có thể là transitive hoặc intransitive. Ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết chức năng cùng với nghĩa của chúng:

Ex: The plane took off at seven o’clock.(Máy bay cất cánh lúc 7 giờ.)

– He took off his hat and bowed politely as the teacher passed. (Nó cất mũ cúi mình chào lễ phép khi thầy đi ngang.)

– I am taking this Friday off to get something done around the house. ( Tôi sẽ nghỉ thứ sáu để làm việc nhà)

– Son takes off his English teacher perfectly. ( Sơn bắt chước ông thầy người Anh rất tài.)

 

 • 200 câu phrasal verb thường gặp 

 

STT Phrasal verb nghĩa tiếng Việt Verb tiếng Anh Ví dụ
1 Ask somebody out mời ai đó đi hẹn hò He asked her out to dinner and a movie.
2 Ask around hỏi mọi người về cùng một thứ I asked around but nobody has seen my wallet.
3 Add up to something tương đương Your purchases add up to $205.32.
4 Back something up quay ngược, đảo chiều You’ll have to back up your car so that I can get out.
5 Back somebody up hỗ trợ My wife backed me up over my decision to quit my job.
6 Blow up phát nổ The racing car blew up after it crashed into the fence.
7 Blow something up bơm, thổi phồng We have to blow 50 balloons up for the party.
8 Break down ngừng hoạt động (máy móc, xe cộ) Our car broke down at the side of the highway in the snowstorm.
9 Break down cảm thấy suy sụp The woman broke down when the police told her that her son had died.
10 Break something down phân tách thứ gì đó thành nhiều phần nhỏ Our teacher broke the final project down into three separate parts.
11 Break in đột nhập vào nhà Somebody broke in last night and stole our stereo.
12 Break into something xông vào The firemen had to break into the room to rescue the children.
13 Break something in mặc một thứ gì đó nhiều lần khiến nó không còn mới nữa The new shoes is so tight that they hurt my feet. I need to break these shoes in before we run next week.
14 Break in can thiệp, làm gián đoạn The TV station broke in to report the news of the celebrity’s death.
15 Break up chia tay, chấm dứt mối quan hệ My boyfriend and I broke up before I moved to America.
16 Break up cười lớn, cười nắc nẻ The kids just broke up as soon as the clown started talking.
17 Break out tẩu thoát The prisoners broke out of jail when the guards weren’t looking.
18 Break out in something nổi mẩn, gặp phải vấn đề về da I broke out in a rash after eating shrimps.
19 Bring somebody down khiến ai đó cảm thấy buồn This sad music is bringing me down.
20 Bring somebody up nuôi dưỡng trẻ con My grandparents brought me up after my parents died.
21 Bring something up đề cập, khới ra một chủ đề nào đó My mother walks out of the room when my father brings up sports.
22 Bring something up nôn He drank so much that he brought his dinner up in the toilet.
23 Call around gọi cho nhiều nơi, nhiều người khác nhau We called around but we weren’t able to find the car part we needed
24 Call somebody back gọi lại cho ai đó I called the company back but the offices were closed for the weekend.
25 Call something off hủy bỏ Jason called the wedding off because he wasn’t in love with his fiancé.
26 Call on somebody hỏi ý kiến hoặc câu trả lời của ai đó The professor called on me for question 1.
27 Call on somebody đến thăm ai đó We called on you last night but you weren’t home.
28 Call somebody up gọi điện Give me your phone number and I will call you up when we are in town.
29 Calm down bình tĩnh lại sau khi vừa nổi nóng You are still mad. You need to calm down before you drive the car.
30 not care for somebody/something không ưa ai đó/ cái gì đó I don’t care for his behaviour.
31 Catch up theo kịp ai đó You’ll have to run faster than that if you want to catch up with Marty.
32 Check in đến và xác nhận đăng ký phòng ở khách sạn hoặc lấy vé ở sân bay We will get the hotel keys when we check in.
33 Check out trả phòng khách sạn You have to check out of the hotel before 11:00 AM.
34 Check somebody/ something out quan sát kỹ càng, điều tra The company checks out all new employees.
35 Check out somebody/ something nhìn ngó (một cách không lịch sự) Check out the crazy hair on that guy!
36 Cheer up trở nên vui vẻ hơn She cheered up when she heard the good news.
37 Cheer somebody up làm ai đó vui I brought you some flowers to cheer you up
38 Chip in giúp đỡ If everyone chips in we can get the kitchen painted by noon.
39 Clean something up lau dọn gọn gàng Please clean up your bedroom before you go outside.
40 Come across something đi ngang qua, bắt gặp thứ gì đó một cách tình cờ I came across these old photos when I was tidying the closet.
41 Come apart chia tách The top and bottom come apart if you pull hard enough.
42 Come down with something bị ốm, bị bệnh My nephew came down with chicken pox this weekend.
43 Come forward tình nguyện xung phong cho một nhiệm vụ gì đó hoặc cung cấp bằng chứng The woman came forward with her husband’s finger prints.
44 Come from some place xuất xứ từ đâu đó The art of origami comes from Asia.
45 Count on somebody/ something dựa vào ai đó/ thứ gì đó I am counting on you to make dinner while I am out.
46 Cross something out gạch bỏ Please cross out your old address and write your new one.
47 Cut back on something tiêu thụ ít đi My doctor wants me to cut back on sweets and fatty foods.
48 Cut something down chặt bỏ thứ gì đó We had to cut the old tree in our yard down after the storm.
49 Cut in can thiệp, làm gián đoạn Your father cut in while I was dancing with your uncle.
50 Cut in chặn sát đầu xe The bus driver got angry when that car cut in.
51 Cut in bắt đầu vận hành The air conditioner cuts in when the temperature gets to 22°C.
52 Cut something off cắt bỏ thứ gì đó bằng vật sắc nhọn The doctors cut off his leg because it was severely injured.
53 Cut something off ngừng cung cấp stop providing The phone company cut off our phone because we didn’t pay the bill.
54 Cut somebody off bỏ tên ai đó ra khỏi di chúc take out of a will The phone company cut off our phone because we didn’t pay the bill.
55 Cut something out cắt thứ gì đó râ (thường là dùng kéo để cắt giấy) remove part of something (usually with scissors and paper) I cut this ad out of the newspaper.
56 Do something over làm lại một việc gì đó do again My teacher wants me to do my essay over because she doesn’t like my topic.
57 Do away with something loại bỏ discard It’s time to do away with all of these old tax records.
58 Do something up đóng lại, kéo khóa fasten, close Do your coat up before you go outside. It’s snowing!
59 Dress up diện quần áo đẹp wear nice clothing It’s a fancy restaurant so we have to dress up.
60 Drop back tụt hạng về một vị trí nào đó move back in position/ group Andrea dropped back to third place when she fell off her bike.
61 Drop in/ by/ over ghé qua mà không hẹn trước come without an appointment I might drop in/by/over for tea sometime this week.
62 Drop somebody/ something off đưa ai đó/ thứ gì đó đến một nơi và để lại đó take somebody/ something somewhere and leave them/ it there I have to drop my sister off at work before I come over.
63 Drop out bỏ học quit a class, school I dropped out of Science because it was too difficult.
64 Eat out đi ăn ngoài eat at a restaurent I don’t feel like cooking tonight. Let’s eat out.
65 End up eventually reach/do/decide quyết định/ hành động/ điểm đến cuối cùng We ended up renting a movie instead of going to the theatre.
66 Fall apart tan vỡ thành nhiều mảnh break into pieces My new dress fell apart in the washing machine.
67 Fall down ngã xuống mặt đất fall to the ground The picture that you hung up last night fell down this morning.
68 Fall out rơi ra khỏi vật đựng seperate from an interior The money must have fallen out of my pocket.
69 Figure something out hiểu ra, tìm ra câu trả lời understand, find the answer I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room.
70 Fill something in/ out: điền thông tin vào chỗ trồng to write information in blanks, as on a form Please fill in the form with your name, address, and phone number.
71 Fill something up đổ đầy đến nắp fill to the top I always fill the water jug up when it is empty.
72 Find out khám phá ra discover We don’t know where he lives. How can we find out?
73 Find something out: khám phá thứ gì đó discover about something – We tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out.
74 Get something across/ over trao đổi, làm sáng tỏ communicate, make understandable I tried to get my point across/over to the judge but she wouldn’t listen.
75 Get along/ on hòa thuận, yêu mến nhau like each other I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along/on.
76 Get around di chuyển linh động, nhanh nhẹn have mobility My grandfather can get around fine in his new wheelchair.
77 Get away đi nghỉ go on a vacation We worked so hard this year that we had to get away for a week.
78 Get away with something làm một việc gì đó mà không bị bắt quả tang hoặc trừng phạt do without being noticed or punished Jason always gets away with cheating in his maths tests.
79 Get back quay lại return We got back from our vacation last week.
80 Get something back lấy lại một thứ đã từng có receive something you had before Liz finally got her Science notes back from my room-mate.
81 Get back at somebody phản công, phục thù ai đó retaliate, take revenge My sister got back at me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.
82 Get back into something lại quan tâm, hứng thú đến một thứ gì đó become interested in something again I finally got back into my novel and finished it.
83 Get on something lên xe step onto a vehicle We’re going to freeze out here if you don’t let us get on the bus.
84 Get over something phục hồi sau moojt căn bệnh, mất mát hoặc khó khăn recover from an illness, loss, difficulty I just got over the flu and now my sister has it.
85 Get over something vượt qua một vấn đề overcome a problem The company will have to close if it can’t get over the new regulations.
86 Get round/ around to something cuối cùng cũng có thời gian làm gì đó finally find time to do I don’t know when I am going to get round to writing the thank you cards.
87 Get together gặp gỡ (thường là phục vụ mục đích giao tiếp xã hội) meet (usually for social reasons) Let’s get together for a BBQ this weekend.
88 Get up thức dậy wake up I got up early today to study for my exam.
89 Give somebody away tiết lộ thông tin, tố cáo ai đó reveal hidden information about somebody His wife gave him away to the police.
90 Give somebody away đưa cô dâu tới lễ đường thành hôn take the bride to the altar My father gave me away at my wedding.
91 Give something away làm lộ bí mật ruin a secret My little sister gave the surprise party away by accident.
92 Give something away cho không ai đó một thứ gì đó give something to somebody for free The library was giving away old books on Friday.
93 Give something back đem trả một món đồ đi mượn return a borrowed item I have to give these skates back to Franz before his hockey game.
94 Give in ngừng đánh nhau hoặc tranh chấp một cách không dứt khoát reluctantly stop fighting or arguing My boyfriend didn’t want to go to the ballet, but he finally gave in.
95 Give something out phát cho nhiều người (thường là không mất phí) give to many people (usually at no cost) They were giving out free perfume samples at the department store.
96 Give something up từ bỏ một thói quen quit a habit I am giving up smoking as of January 1st.
97 Give up từ bỏ stop trying My maths homework was too difficult so I gave up.
98 Go after somebody đi theo ai đó follow somebody My brother tried to go after the thief in his car.
99 Go after something theo đuổi để đạt được cái gì đó try to achieve something I went after my dream and now I am a published writer.
100 Go against somebody thi đua, đối đầu với ai đó compete, oppose We are going against the best soccer team in the city tonight.
101 Go ahead bắt đầu, tiến hành start, proceed Please go ahead and eat before the food gets cold.
102 Go back quay trở lại một nơi nào đó return to a place I have to go back home and get my lunch.
103 Go out rời khỏi nhà, đi chơi leave home to go on a social event We’re going out for dinner tonight.
104 Go out with somebody hẹn hò ai đó date Jesse has been going out with Luke since they met last winter.
105 Go over something kiểm tra lại review Please go over your answers before you submit your test.
106 Go over thăm ai đó ở gần đây visit somebody nearby I haven’t seen Tina for a long time. I think I’ll go over for an hour or two.
107 Go without something trải qua sự thiếu thốn suffer lack or deprivation When I was young, we went without winter boots.
108 Grow apart cách xa nhau dần qua thời gian stop being friends over time My best friend and I grew apart after she changed schools.
109 Grow back mọc lại regrow My roses grew back this summer.
110 Grow into something lớn lên đủ đề phù hợp với thứ gì đó grow big enough to fit This bike is too big for him now, but he should grow into it by next year.
111 Grow out of something quá lớn để phù hợp với một thứ gì đó get too big for something Elizabeth needs a new pair of shoes because she has grown out of her old ones.
112 Grow up: trưởng thành, lớn lên become an adult When Jack grows up he wants to be a fireman.
113 Hand something down nhượng lại cho ai đó một món đồ đã dùng rồi give something used to somebody else I handed my old comic books down to my little cousin.
114 Hand something in nộp submit I have to hand in my essay by Friday.
115 Hand something out phân phát cho một nhóm người to distribute to a group of people We will hand out the invitations at the door.
116 Hand something over giao nộp (một cách không tự nguyện) give (usually unwillingly) The police asked the man to hand over his wallet and his weapons.
117 Hang in giữ thái độ tích cực stay positive Hang in there. I’m sure you’ll find a job very soon.
118 Hang on đợi trong chốc lát wait a short time Hang on while I grab my coat and shoes!
119 Hang out vui chơi spend time relaxing Instead of going to the party we are just going to hang out at my place.
120 Hang up dập máy end a phone call He didn’t say goodbye before he hung up.
121 Hold somebody/ something back giữ chân, ngăn ai đó/ thứ gì đó lại prevent from doing/going I had to hold my dog back because there was a cat in the park.
122 Hold something back kiềm nén cảm xúc hide an emotion Jamie held back his tears at his grandfather’s funeral.
123 Hold on chờ trong chốc lát wait a short time Please hold on while I transfer you to the Sales Department.
124 Hold onto somebody/ something giữ chặt, bám chặt hold firmly using your hands or arms Hold onto your hat because it’s very windy outside.
125 Hold somebody/ something up cướp giật rob A man in a black mask held the bank up this morning.
126 Keep on doing something tiếp tục làm gì đó continue doing Keep on stirring until the liquid comes to a boil.
127 Keep something from somebody: không nói gì đó cho ai đó not tell We kept our relationship from our parents for two years.
128 Keep somebody/ something out không cho vào, bắt ở ngoài stop from entering Try to keep the wet dog out of the living room.
129 Keep something up tiếp tục giữ nguyên phong độ continue at the same rate If you keep those results up you will get into a great college.
130 Let somebody down làm ai đó thất vọng fail to support or help, disappoint I need you to be on time. Don’t let me down this time.
131 Let somebody in cho phép vào trong nhà allow to enter Can you let the cat in before you go to school?
132 Log in/ on đăng nhập vào một website hoặc cơ sở dữ liệu sign in (to a website, database) I can’t log in to Facebook because I’ve forgotten my password.
133 Log out/ off đăng xuất khỏi một website hoặc cơ sở dữ liệu sign out (of a website, database) If you don’t log off somebody could get into your account.
134 Look after somebody/ something chăm sóc ai đó/ thứ gì đó take care of I have to look after my sick grandmother.
135 Look down on somebody coi thường, đánh giá thấp think less of, consider inferior Ever since we stole that chocolate bar your dad has looked down on me.
136 Look for somebody/ something tìm kiếm try to find I’m looking for a red dress for the wedding.
137 Look forward to something cảm thấy phấn khích, mong ngóng đến tương lai be excited about the future I’m looking forward to the Christmas break.
138 Look into something điều tra, nghiên cứu investigate We are going to look into the price of snowboards today.
139 Look out cảnh giác, lưu ý be careful, vigilant, and take notice Look out! That car’s going to hit you!
140 Look out for somebody/ something cực kì cảnh giác với ai đó/ cái gì đó be especially vigilant for Don’t forget to look out for snakes on the hiking trail.
141 Look something over: kiểm tra, xem xét check, examine Can you look over my essay for spelling mistakes?
142 Look something up tìm kiếm thông tin trên một danh bạ hoặc cơ sở dữ liệu search and find information in a reference book or database We can look her phone number up on the Internet.
143 Look up to somebody ngưỡng mộ ai đó have a lot of respect for My little sister has always looked up to me.
144 Make something up bịa đặt, nói dối về một việc gì đó invent, lie about something Josie made up a story about why we were late.
145 Make up tha thứ, làm hòa với nhau forgive each other We were angry last night, but we made up at breakfast.
146 Make somebody up trang điểm cho ai đó apply cosmetics to My sisters made me up for my graduation party.
147 Mix something up nhầm lẫn giữa hai hay nhiều thứ với nhau confuse two or more things I mixed up the twins’ names again!
148 Pass away qua đời die His uncle passed away last night after a long illness.
149 Pass out bất tỉnh, ngất faint It was so hot in the church that an elderly lady passed out.
150 Pass something out truyền tay nhau give the same thing to many people The professor passed the textbooks out before class.
151 Pass something up từ chối, bỏ qua (thường là thứ gì đó tích cực, tốt đẹp) decline (usually something good) I passed up the job because I am afraid of change.
152 Pay somebody back trả tiền nợ return owed money Thanks for buying my ticket. I’ll pay you back on Friday.
153 Pay for something bị trừng phạt, trả giá vì làm điều gì đó xấu be punished for doing something bad That bully will pay for being mean to my little brother.
154 Pick something out lựa chọn choose I picked out three sweaters for you to try on.
155 Point somebody/ something out chỉ trỏ vào ai đó/ cái gì đó indicate with your finger I’ll point my boyfriend out when he runs by.
156 Put something down đặt vật đang cầm xuống đất put what you are holding on a surface or floor You can put the groceries down on the kitchen counter.
157 Put somebody down: xúc phạm, làm ai đó cảm thấy ngu ngốc insult, make somebody feel stupid The students put the substitute teacher down because his pants were too short.
158 Put something off trì hoãn postpone We are putting off our trip until January because of the hurricane,
159 Put something out dập tắt extinguish The neighbours put the fire out before the firemen arrived.
160 Put something together tập hợp, lắp ráp assemble I have to put the crib together before the baby arrives.
161 Put up with somebody/ something chịu đựng tolerate I don’t think I can put up with three small children in the car.
162 Put something on mặc quần áo, đeo trang sức lên người put clothing/ accessories on your body Don’t forget to put on your new earrings for the party.
163 Run into somebody/ something tình cờ gặp meet unexpectedly I ran into an old school-friend at the mall.
164 Run over somebody/ something cán xe qua một vật gì đó/ ai đó drive a vehicle over a person or thing I accidentally ran over your bicycle in the driveway.
165 Run over/ through something tập dượt, tổng duyệt rehearse, review Let’s run over/through these lines one more time before the show.
166 Run away đào tẩu, bỏ chạy leave unexpectedly, escape The child ran away from home and has been missing for three days.
167 Run out hết mất, không còn have none left We ran out of shampoo so I had to wash my hair with soap.
168 Send something back gửi trả lại thứ gi đó return (usually by mail) My letter got sent back to me because I used the wrong stamp.
169 Set something up sắp đặt, bố trí arrange, organize Our boss set a meeting up with the president of the company.
170 Set somebody up lừa, gài bẫy ai đó trick, trap The police set up the car thief by using a hidden camera.
171 Shop around so sánh giá cả compare prices I want to shop around a little before I decide on these boots.
172 Show off: khoe mẽ, thể hiện act extra special for people watching (usually boastfully) He always shows off on his skateboard.
173 Sleep over ngủ lại, qua đêm ở đâu đó stay somewhere for the night You should sleep over tonight if the weather is too bad to drive home.
174 Sort sommething out sắp xếp, giải quyết một vấn đề organize, resolve a problem We need to sort the bills out before the first of the month.
175 Stick to something tiếp tục làm gì đó, giới hạn bản thân trong một thứ cụ thể nào đó continue doing something, limit yourself to one particular thing You will lose weight if you stick to the diet.
176 Switch something off tắt thứ gì đó đ stop the energy flow, turn off The light’s too bright. Could you switch it off.
177 Switch something on bật thứ gì đó lên start the energy flow, turn on We heard the news as soon as we switched on the car radio.
178 Take after somebody giống một ai đó trong gia đình resemble a family member I take after my mother. We are both impatient.
179 Take something apart cố tình phá, tách một thứ gì đó thành nhiều mảnh purposely break into pieces He took the car brakes apart and found the problem.
180 Take something back trả lại một vật gì đó return an item I have to take our new TV back because it doesn’t work.
181 Take off cất cánh start to fly My plane takes off in five minutes.
182 Take something off tháo bỏ thứ gì đó (thường là quần áo, phụ kiện) remove something (usually clothing, accessories) Take off your socks and shoes and come in the lake!
183 Take something out lấy , đem thứ gì đó ra remove from a place or thing Can you take the garbage out to the street for me?
184 Take somebody out chu cấp cho ai đó đi đâu đó cùng mình pay for somebody to go somewhere with you My grandparents took us out for dinner and a movie.
185 Tear something up xé vụn thành từng mảnh rip into pieces I tore up my ex-boyfriend’s letters and gave them back to him.
186 Think back to/ on nhớ lại remember When I think back on my youth, I wish I had studied harder.
187 Think something over cân nhắc consider I’ll have to think this job offer over before I make my final decision.
188 Throw something away vứt bỏ thứ gì đó dispose of We threw our old furniture away when we won the lottery.
189 Turn something down vặn nhỏ âm lượng hoặc cường độ của (nhiệt, ánh sáng) decrease the volume or strength (heat, light etc) Please turn the TV down while the guests are here.
190 Turn something down từ chối thứ gì đó refuse I turned the job down because I don’t want to move.
191 Turn something off tắt đi stop the energy flow, switch off Your mother wants you to turn the TV off and come for dinner.
192 Turn something on bật lên start the energy, switch on It’s too dark in here. Let’s turn some lights on.
193 Turn something up tăng âm lượng hoặc cường độ (nhiệt, ánh sáng) increase the volume or strength (heat, light etc) Can you turn the music up? This is my favourite song.
194 Turn up xuất hiện đột ngột appear suddenly Our cat turned up after we put posters up all over the neighbourhood.
195 Try something on mặc thử đồ put on sample clothing I’m going to try these jeans on, but I don’t think they will fit.
196 Try something out thử nghiệm test I am going to try this new brand of detergent out.
197 Use something up dùng hết finish the supply The kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.
198 Wake up tỉnh giấc stop sleeping We have to wake up early for work on Monday.
199 Warm up khởi động prepare body for exercise I always warm up by doing sit-ups before I go for a run.
200 Work out tập thể dục exercise I work out at the gym three times a week.
 • Bài tập (300 câu: 200 câu vận dụng – 100 sửa lỗi sai)

PHẦN 1: VẬN DỤNG

A.Chọn cụm đồng từ để điền vào những câu sau: go on / pick up / come back / come up with / go back / find out / come out / go out / point out / grow up / turn out / come in(to) / take on.

 1. Could you ____________________________ (think of an idea) a better idea?
 2. She ____________________________ (showed / mentioned) that the stock rose as high as $16 in April.
 3. I ____________________________ (went to an event) for dinner with my colleagues last night.
 4. He ____________________________ (entered a place where the speaker is the kitchen and made some tea.
 5. George ____________________________ (become an adult) in a village.
 6. As I arrived, he ____________________________ (appeared from a place) of the door.
 7. She ____________________________ (got something from a place) some dinner on the way home.
 8. At the end of the film, it ____________________________ (in the end we discovered) that John was a good guy.
 9. How are you ()__________ at your new job?
 10. It took her a long time to __________ such a terrible accident.

B.Chọn các cụm động từ tốt nhất cho các câu sau

 1. He____________ ( came up with/ came into/ went back) a solution.
 2. Could you____________ (point out/ find out/ turn out) what time we need to arrive?
 3. Many children____________ ( come up / come down/ come to) with an ear infection even before their first birthday.
 4. Most people____________ (get up/ get out/ get over) a cold within two weeks.
 5. I can’t wait to____________ (get back/ get off/ get rid of) that ugly old couch.
 6. I can’t believe who____________ (drop out/ dropped in/ come in) on us last night.
 7. He couldn’t____________ (get along with/ get well/ get over) his mother-in-law.
 8. I guess we need to ____________(go over/ go through/ go up) the whole song a few more times.
 9. She is glad they____________ (look up to/ look down on/ look for) her.
 10. I’m sorry, but you can’t____________ (makeup/ made by/ marked down) that test you missed.

C.Hoàn thành câu bằng cách dùng phrasal verb thích hợp

 1. Could you ………. this application form, please?
 2. I’ll never talk to you again. We ……….!
 3. If you don’t ………., we can’t hear you.
 4. I’m tired because I ………. too late last night.
 5. The plane ………. late because of the bad weather.
 6. Let’s go to the airport to ………. them ……….
 7. The plane doesn´t ………. till 5 o´clock.
 8. He was sleeping soundly when the alarm clock ……….
 9. The meeting has been ………. till next month.
 10. Don’t forget to ………. all the lights when you leave.
 11. ……………. your shoes. (remove)
 12. Somebody has to ……………. the baby. (take care of
 13. Does she want to ……………. the truth? (discover)
 14. Where can I ……………. the sweater? (see if it fits)
 15. ……………. (be quick)
 16. Why don’t you ……………. ? (take a seat)
 17. I will ……………. the train now. (enter)
 18. ……………. the word in a dictionary. (consult a dictionary)
 19. I want to ……………. the form. (complete)
 20. The firemen ……………. the fire. (extinguish)
 21. The bus was full. We couldn’t___________.(get)
 22. I’ve been standing for the last two hours. I’m going to ___________(sit) for a bit.
 23. A cat tried to catch the bird, but it .___________ (fly)  just in time.
 24. We were trapped in the building. We couldn’t ___________(get).
 25. I can’t hear you very well. Can you ___________(speak) a little?
 26. “Do you speak German?” “Not very well, but I can ___________.”(get)
 27. The cost of living is higher now. Prices have ___________a lot.(go)
 28. I thought there was somebody behind me, but when I ___________,(look) there was nobody there.

Viết lại câu mà nghĩa không đổi.

 1. Where did you find out about Disneyland Resort? (get)

=> Where _______________________________?

 1. When did you get up this morning? (out of)

=> When _______________________________?

 1. I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction. (read)

=> I’ll _______________________________.

 1. They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (publish)

=> They’re _______________________________?

 1. I’m looking forward to the weekend. (thinking)

=> I’m _______________________________

Chọn cụm đồng từ để điền vào những câu sau:

wake up – stand up – look after – sit down – give up – ring up – get on

 1. The children get up at eight o’clock to have breakfast.
 2. “______!” he said. `This is not the time for sleeping!
 3. After the crash, my legs hurt: it was very difficult to ______
 4. “ ______in that chair, please,” said the doctor.
 5. The bus was moving too fast and I couldn`t ______it.
 6. Mr and Mrs Smith are going to ______the children for an hour.
 7. I`m going to______ smoking tomorrow.8. 
 8. I`m going to ______the station and ask about the trains

get up – break down-  set off –  sleep in – stay in –  speak up –  go back – hurry up –  go out –  look out

 1. My washing machine broke down this morning so I had to do all the washing by hand.
 2. The train leaves at 5.45 so I think we should …… at 5.00.
 3. I`d like to …… tonight but I`ve got a lot of work to do so I should ……
 4. Please …… . We`re going to be late.
 5. Oh good. I don’t have to ……. early for work tomorrow so I can ………
 6. I`m sorry but my hearing is not very good. Could you …… , please ?
 7.  ……! You`re going to hit that car.
 8. I had a holiday in Malaysia last year and it was beautiful. I’d love to

Cho giới từ thích hợp vào chỗ trống:

 1. Does this umbrella belong………………you?
 2. What we do on the weekend will depend………………the weather.
 3. How are we going to deal………………the problem?
 4. I never eat sushi. I don’t care………………it at all.
 5. A cricket team consists………………eleven players.
 6. The artist looks………………his work as a protest against society.
 7. A simple solution to the problem had occurred………………me.
 8. The authorities should look………………the matter carefully.
 9. Fortunately the latest talks have resulted………………a new agreement.
 10. She’s not a well known singer. Not many people have heard……………her.
 11. Did you hear………………what happened at the party on Saturday night?
 12. OK, OK. Fine. I’m not arguing………………you. I’m pleased for you.

Cho giới từ thích hợp:

 1. Migraines can be very painful. – I know. I used to suffer……………….. ………………
 2. Where’s Paul? – He should be here soon. We’re waiting………………….. ………………
 3. Why don’t you buy that top? – I’ve got nothing that goes………………….. ………………
 4. Have you handed in your form? – No, but I’ve filled………………… ………………
 5. Who’s got the photos? – Kate. She’s looking…………… …………….now.
 6. The lecture was interesting. – Yes, I learned something……………………… ………………
 7. What happened to the TV? – A man came and took………………….. ………………
 8. Who’s Alan? – An old friend. I ran……………… ………………recently

Điền dạng đúng của cụm động từ trong ngoặc vào chỗ trống.

1.Please _________  the heat. It is getting cold here. (turn)

2.There was nothing good on TV, so I _________ it and went to bed. (turn)

3.Please _________my dog Ginger when I’m away. Thank you. (look)

4.I _________ late this morning because I had forgotten to set the alarm clock last night. (get)

5.Mary _________ the fence and scraped her elbow. (run)

6.He just _________to do his Math homework after he finished his English assignments. (go)

7.I’ve lost my door key, and I can’t find it anywhere. I _________! (give)

8.I saw a prowler trying to _________ when you were away. Be careful! (break)

9.I can’t make copies of your book because our photocopy machine _________ this morning. (break)

10.Can you help me to _________ the gloves? I can’t go without them in this cold weather. (look)

Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ sau để hoàn thành câu:

run out of, turn on, pick up, put off, die of, get on, keep up, look forward to, look after, dress up, make up, bring up, bring out, break up, break in, look for, account for, come up with, come down with, make up for

 1. I ____ money. Could you lend me some?
 2. He ____ cancer.
 3. I _____ hearing from you.
 4. Her mother has helped her ____ her children for 5 days.
 5. The old ____ 20% of the population.
 6. You ____ any idea?
 7. Nobody believed her because she ____ a story.
 8. He _____ a new MV next Monday.
 9. Don’t forget ____ to the nine for the party tonight!
 10. He must ____ a lot of money because he caused accidents.
 11. She _____ a stomachache because she often skips her breakfast.
 12. They _____ last month.
 13. You ____ a dictionary?
 14. The thief ____ to steal some money.
 15. Good job! ____ good work!
 16. Could I ____ the heating because it’s very cold?
 17. Many plans ____ until next year because of Covid-19 pandemic.
 18. His parents ____ him strictly.
 19. He stopped to ____ his girlfriend.
 20. We ____ the train at 8:00 a.m.

Điền vào chỗ trống:

fill in ,  throw , take off  , look , turn off , switch on , turn down , get on , look for

 1. Do you mind if I ……………………………. the TV ? I’d like to watch the news.
 2. Quick, ……………………………. the bus or you’ll have to walk home.
 3. If you don’t know this word, you can ……………………………. it up in a dictionary.
 4. The dinner was ruined. I had to …………………………. it away.
 5. I don’t know where my book is. I must ………………………….. it.
 6. The music is too loud. Could you …………………………….. the volume, please?
 7. ……………………………… the lights when you go to bed.
 8. When you enter the house, ……………………………….. your shoes and put some slippers on.
 9. …………………………. the form, please.

Điền từ thích hợp:

 1. When Dad arrives home, he  (removes)  _________ ____    his coat.
 2. John helped the old lady to  (board)  _________ ____   the bus.    
 3. When we arrive at the station, we  (descend from)  _________ ____  the train.
 4. On Sundays I  can  (leave bed)  _________ ____  later.  
 5. Every morning   I  (stop sleeping)  _________ ____   when I hear the alarm clock. 
 6. We must  (be quick)  _________  ____  or we’ll be late for school! 
 7. Julie went to the library to  (try to find)  _________ ____   a book.   
 8. It’s time for the news.  Let’s  (start)  _________ ____ the radio.
 9. “Please come in and  (have a seat)   _________ ____”    said the doctor.
 10. Dad couldn’t see very well.   ”  (wear)  _________ ____  your glasses” said Mum.

L.Nối phrasal với nghĩa đúng của nó

 1. put off                        a. cancel
 2. call off                        b. switch off
 3. look up                       c. postpone
 4. go off                         d. continue
 5. carry on                     e. explode
 6. turn off                       f. check

Điền từ thích hợp:

 1. Could you ………. this application form, please?
 2. I’ll never talk to you again. We ……….!
 3. If you don’t ………., we can’t hear you.
 4. I’m tired because I ………. too late last night.
 5. The plane ………. late because of the bad weather.
 6. Let’s go to the airport to ………. them ……….
 7. The plane doesn´t ………. till 5 o´clock.
 8. He was sleeping soundly when the alarm clock ……….
 9. The meeting has been ………. till next month.
 10. Don’t forget to ………. all the lights when you leave.
 11. Hi! Is Mr. Knight in?………., I’ll call him.
 12. Excuse me, could I ………. this dress, please?
 13. How are you ………. at college?
 14. Are you still ………. with your tennis lessons?
 15. It was a bit chilly, so she ………. her jacket.
 16. The kind of housework I hate most is ……….
 17. If he rings back, just ……….
 18. I didn’t know that word, so I ………. it ………. in a dictionary.
 19. Don’t ……….. You can do it if you try hard.
 20. When I ………. in the middle of the night, I had some temperature.

Trắc nghiệm:

 1. Could you turn _____ the TV? The soap opera is about to start.  
 2. back           B. on               C. off               D. out
 3. There was nothing good on TV so I turned it _____ and went to bed.  
 4. off               B. up               C. in                D. down
 5. The TV is too loud. Can you turn it _____ a bit?  
 6. up               B. out              C. off               D. down
 7. The TV is too quiet. Can you turn it _____ a bit?   
 8. back           B. off               C. up               D. over
 9. I´ve been looking _____ my car keys for half an hour. Have you seen them anywhere?  
 10. up               B. for               C. after           D. at
 11. My mother has offered to look _____ the children, so we can go to the party.   
 12. for               B. into             C. at                D. after
 13. We _______ at six in the morning on our drive to the Grand Canyon.  
 14. set off / out             B. take off                   C. go off                     D. run off
 15. When I was staying in German last year, I _______ quite a lot of German. 
 16. picked up               B. picked over            C. picked out              D. picked on
 17. After Joe’s mother died, he was _______ up by his grandmother.  
 18. brought                  B. taken                      C. grown                     D. drawn
 19. Unfortunately, I had to _______ Bob for his poor performance.  
 20. tell off                     B. shout at                  C. tell about                D. talk to
 21. Unfortunately, our school had to _______ the music department because of lack of funds. 
 22. give up                   B. do away with                     C. get away                D. take back
 23. If you don´t know what the word means, you’ll have to look it _____ in the dictionary.  
 24. for               B. up               C. out              D. off
 25. The meeting has been put _____ to Friday as so many people have got the flu. 
 26. up               B. in                 C. back           D. out
 27. The meeting has been brought _____ to Monday due to the seriousness of the situation. 
 28. on               B. out              C. down          D. forward
 29. The company is taking _____ new workers to meet this projected demand. 
 30. at                B. on               C. up               D. over
 31. We will have to start laying people _____ if things don’t start to improve. 
 32. off               B. down          C. away          D. out
 33. Get _____ the bus before it’s impossible to get a seat. 
 34. up               B. over            C. on               D. off
 35. This is my stop. I have to get _____ the bus here. 
 36. away          B. off               C. out              D. down
 37. Get _____ and I´ll give you a lift.
 38. up               B. into             C. over
 39. What time does John’s flight get _____ ? I think it’s due at 6.30 
 40. in                 B. onto            C. out of          D. up to
 41. Thanks for the lift. I can get _____ here. 
 42. off               B. down          C. out              D. over
 43. I´ll have to get ____ the car. I think I´m going to be sick. 
 44. off               B. out              C. out of          D. down
 45. As so many people are ill, the meeting has been put _____ to next Friday. 
 46. out              B. down          C. out              D. back
 47. The police are looking _____ the matter, which they regard as very serious. 
 48. into             B. onto            C. to                D. by
 49. I don´t know how he gets _____ on his salary. He can’t earn enough to pay for food, the car and rent.               
 50. over            B. through                  C. in                D. by
 51. He won a lot of money on the lottery but gave most of it _____ to charity.     
 52. for               B. off               C. away          D. out
 53. I owe John $50. I really must pay him _____ soon before I forget all about it.   
 54. away          B. out              C. on               D. back
 55. I think we’ll have to throw this milk _____ as it’s starting to smell.    
 56. by               B. down          C. away          D. off
 57. The children all ran _____ when the big dog started barking.   
 58. back           B. out              C. away          D. forward
 59. John was knocked _____ by a car yesterday. Fortunately, he wasn’t badly hurt.  
 60. up               B. off               C. down          D. away
 61. I don’t like this picture; I´m going to take it _____ .  
 62. by               B. away          C. off               D. down
 63. Put your toys _____ now children as it´s time for dinner.    
 64. down          B. away          C. by               D. in
 65. We are going for a drink now. Why don’t you _______ ?  
 66. follow up                B. follow after             C. come along           D. come with
 67. When you go to New York, _______ the bad restaurants offering cheap food.  
 68. look for                   B. look out for            C. look head              D. look on
 69. Don’t worry about trying to catch the last train home, as we can easily _______ you up for the night. 
 70. take            B. set              C. put              D. keep
 71. I am late because my alarm clock didn’t _______ this morning.  
 72. come on     B. ring out       C. go off         D. turn on
 73. He furiously told the beggar to ________.    A. clear up B. clear off C. clear away D. clear after
 74. I think I might drop _____ and see John later as I haven’t seen him since he got back from

the States.                       A. up B. in C. off D. out

 1. Please put the furniture _____ exactly where it was before you started moving things

around.                        A. up B. off C. away D. back

 1. When his mother passed away he came _____ quite a bit of money.      
 2. up               B. off               C. onto            D. into
 3. We´re thinking of going _____ for the weekend if the weather stays like this. 
 4. in                 B. away          C. over            D. off
 5. John brought _____ some interesting points at the last meeting. I was particularly interested in his thoughts on HR.                     
 6. out              B. off               C. on               D. up

PHẦN 2: TÌM LỖI SAI VÀ SỬA:

 1. I usually ring up to my sister.
 2. I should give them out.
 3. I must look it on in the dictionary. 
 4. Can we fixed up a meeting? 
 5. Why don`t you put out your clothes? 
 6. Would you like to put your bag downed? 
 7. Could you help me worked it out? 
 8. Would you turn the machine oned, please? 
 9. She wants to put the meeting offed.
 10. Could you turn it out , please?
 11. He was always ordering about everyone, getting them to do his work to him.
 12. It is assumed that parents will provide their children for until they are 18.
 13. I checked up the hotel at about 4.00.
 14. I had always looked Mr. Brooks up on, so I was shocked to discover what he had done.
 15. We tried to talk out him of leaving.
 16. I’m surprised you put over with these awful conditions.
 17. My parents didn’t approve to our engagement.
 18. Some of the UN delegates staged on an outwalk.
 19. In his speech the PM didn’t refer at the recent scandal.
 20. We saw our friend out at the airport.
 21. The workers are demanding in more money.
 22. I’ve met her before, but I just can’t think out her name.
 23. The patient suddenly cried in pain out.
 24. I had to clean the kitchen upped.
 25. I had to describe the woman out the police.
 26. Never put offed until tomorrow what you can do today.do
 27. My father still hasn’t really recovered up the death of my mother.looked after 
 28. The bomb exploded in a loud bang which could be heard all over the town.
 29. John, could you look to my handbag while I went out for a minute.
 30. Why do they talk at money all the time?
 31. My father gave in smoking two years ago.
 32. It isn’t easy to bring children on nowadays.
 33. We turned offed the lights before anyone could see us.
 34. My computer is available. You can turn on it if you want to watch some cartoons.
 35. My mother promised to look up my dog while I was gone.
 36. Carlos were running into his English professor in the hallway.
 37. Please turn on the radio. I can’t stand its deafening sounds.
 38. He would finish one Dickens novel and then just go off to the next.
 39. I tried to look at that new word in my dictionary, but I couldn’t find it.
 40. You don’t have to look to my baby this weekend, Mom. I will have a baby-sitter do it.
 41. I don’t get off with my boss very well.
 42. The students handed out their papers and left the room.
 43. You’ve misspelled this word again. You’d better look it to.
 44. I was late for work because my old Ford broken down.
 45. Jack let me off when he failed the exam.
 46. It is irrational to look down to the poor.
 47. It’s really dangerous for drivers to drop offed on their way.
 48. Our car broken down at the side of the highway in the snowstorm.
 49. Somebody broke into last night and stole our stereo.
 50. My grandparents brought me on after my parents died.
 51. The lesson was boring, so the students soon dropped offed.
 52. I was surprised how well my daughter got off with her new step-mother.
 53. I couldn’t solve the puzzle after four hours, so I decided to give in..
 54. We are in the class. Don’t go in talking!
 55. I have to hand out my essay by Friday.
 56. Instead of going to the party, we are just going to hang in at my place.
 57. Please hold off while I get Mr. Peters on the phone.
 58. I asked Tom for urgent help, but he let me off by saying “No”.
 59. I have to look to my sick grandmother.
 60. Ever since he stole that chocolate bar, his friends have looked down to him.
 61. I’m looking to an address for the wedding.
 62. We can look her phone number to in the telephone directory.
 63. I ran in an old school friend at the mall.
 64. I want you to turn the TV offed and come for dinner.
 65. It’s too dark here. Let’s turn some lights in.
 66. Our Department makes out a detailed plan to reach the target.
 67. I’ve applied to a job at the university.
 68. I got on at 9:30 AM. 
 69. You can come out to my house after work. 
 70. Ms Alice is going in to Vietnam next month. 
 71. He’s trying up a jacket.
 72. You should turn offed the lights before leaving home
 73. He looks forward in his brother’s letter
 74. You should look to your old parents.
 75. We can put you upped for tonight.
 76. They’ve called offed the meeting.
 77. I didn’t want to bring the situation upped at the meeting.
 78. Please can you fill this form out?
 79. I’ll pick you out  from the station at 8 p.m.
 80. She turned the job out because she didn’t want to move to Glasgow.
 81. Who came up in that idea?
 82. Let’s get rid out these old magazines to make more space.
 83. I didn’t really get off with my stepbrother when I was a teenager.
 84. Can you hear that noise all the time? I don’t know how you put on with it.
 85. The concert’s on Friday. I’m really looking forward on it.
 86. The plane took in at seven o’clock.
 87. The magazine Time comes in once a week.
 88. Our car broke down and had to be towed into a garage.
 89. He took out his hat and bowed politely as the teacher passed. 
 90. I am taking this Friday on to get something done around the house.
 91. He admitted he’d made out the whole thing

ĐÁP ÁN:

PHẦN 1:

A.

 1. come up with
 2. pointed out
 3. went out
 4. came into
 5. grew up
 6. came out
 7. picked up
 8. turned out
 9. getting on
 10. get over

B.

 1. came up with
 2. find out
 3. come down
 4. get over
 5. get rid of
 6. dropped in
 7. get along with
 8. go through
 9. look up to
 10. make up

C.

 1. fill in
 2. are through
 3. speak up
 4. stayed out
 5. takes off / took off
 6. see them off
 7. take off
 8. went off
 9. put off
 10. turn off
 11. fill in
 12. are through
 13. speak up
 14. stayed out
 15. takes off / took off
 16. see them off
 17. take off
 18. went off
 19. put off
 20. turn off

D.

 1. Where did you get the information about Disneyland Resort?
 2. What time did you get out of bed this morning?
 3. I’ll read this leaflet to see what activities are organized at this attraction.
 4. They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.
 5. I’m thinking with pleasure about the weekend.

E.

 1. get on
 2. sit down
 3. flew away
 4. get out
 5. speak up
 6. get by
 7. gone up
 8. looked round
 9. get up 
 10. Wake up! 
 11. stand up 
 12. Sit down 
 13. get on 
 14. look after 
 15. give up 
 16. ring up

F.

 1. broke down 
 2. set off 
 3. go out ….. stay in  
 4. hurry up  
 5. get up ……. sleep in 
 6. speak up 
 7. Look out 
 8. go back

 

G.

 1. to
 2. on
 3. with
 4. about
 5. of
 6. at
 7. to
 8. after
 9. in
 10. of
 11. about
 12. with

 

H.

 1. from it
 2. For him
 3. with it
 4. it in
 5. For it
 6. from it
 7. it away
 8. Into him

I.

1.turn on

2.turned off

3.look after

4.got up

5.runs into

6.went on

7.give up

8.break in

9.broke down

10.look for

J.

 1. switch on
 2. get on
 3. look
 4. throw
 5. look for
 6. turn down
 7. turn off
 8. take off
 9. fill in

K.

 1. takes off  
 2. get on           
 3. get off     
 4. get up     
 5. wake up    
 6. hurry up    
 7. look for    
 8. turn on     
 9. sit down         
 10. put on    

L.

 1. put off – postpone
 2. call off – cancel
 3. look up – check
 4. go off – explode
 5. carry on -continue
 6. turn off – switch off

M.

1. fill in 5. takes off / took off 9. put off 13. getting on 17. hang up
2. are through 6. see them off 10. turn off 14. carrying on 18. looked it up
3. speak up 7. take off 11. hold on 15. put on 19. give up
4. stayed out 8. went off 12. try on 16. put on 10. woke up

N.

1B       2A       3D       4C       5B       6D       7A

8A       9A       10A     11B     12B     13C     14D

15B     16A     17C     18B     19D     20A     21C

23D     24A     25D     26C     27D     28C     29C

30C     31D     32B     33C     34B     35C     36C

37B     38B     39D     40D     41B     42D 

PHẦN 2:

 1. up to => up
 2. Out => in
 3. on => up
 4. fixed => fix
 5. out => on
 6. downed => down
 7. worked => work
 8. oned => on
 9. offed => off
 10. out => off
 11. to him => for him
 12. their children for => for their children
 13. up => in
 14. on => to
 15. out him => him out
 16. over => up
 17. to => of
 18. staged on => staged
 19. at => to
 20. out at => at
 21. demanding in more => demanding more
 22. out => of
 23. pain out => pain
 24. Upped => up
 25. out => to
 26. offed => off
 27. up => from
 28. in => with
 29. to => after
 30. at => about
 31. in => up
 32. on => up
 33. offed => off
 34. on it => it on
 35. up => after
 36. were => was
 37. on => off
 38. off => on
 39. at => up
 40. to => after
 41. off => along
 42. out => in
 43. look it to => look at it
 44. broken down => broke down
 45. off => down
 46. to => on
 47. offed => off
 48. broken down => broke down
 49. into => in
 50. on => up.
 51. offed => off
 52. off => on
 53. give in => give up
 54. in => on
 55. out => in
 56. in => out
 57. off => on
 58. off => down
 59. to => after
 60. to => on
 61. to => for
 62. to => up
 63. in => into
 64. offed => off
 65. in => on
 66. makes out => makes
 67. to => for
 68. on => up
 69. out => in
 70. in => back
 71. up => on
 72. offed => off
 73. in => to
 74. to => after
 75. upped => up.
 76. offed => off
 77. upped => up
 78. out => in
 79. out => up
 80. out => down
 81. in => with
 82. out => of
 83. off => on
 84. put on => put up
 85. on => for
 86. in => off
 87. in => out
 88. into => to
 89. out => off
 90. on to => to
 91. out => up

Hi vọng rằng các chia sẻ trên sẽ giúp các bạn hoàn thiện hơn kiến thức về phrasal verbs. Nếu còn gì thắc mắc thì đừng quên bình luận ở dưới hay liên hệ ngay với DOL để được giải đáp nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *