Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Mạo từ (Articles)

Sử dụng mạo từ, đặc biệt trong Writing nếu không cẩn thận sẽ bị đánh giá không vững ngữ pháp và gây ảnh hướng đến chất lượng bài thi. Vì vậy, để giúp bạn chú ý hơn đến điểm ngữ pháp này, hôm nay DOL English sẽ mang đến bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề mạo từ (Articles) để bạn luyện tập nhé. Cùng bắt tay vào làm thôi nào!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Mạo từ (Articles)