Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề tổng hợp Thì (Tenses)

Khi bắt đầu học Tiếng Anh, đặc biệt là ngữ pháp, chắc hẳn ai cũng đã có một thời luyện tập chia 12 thì. Đây gần như là điểm ngữ pháp căn bản và nền tảng giúp bạn nhuần nhuyễn các kỹ năng còn lại. Vì vậy, để có thể thành thạo sử dụng các 12 thì, hôm nay các bạn cùng DOL luyện tập các bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Thì này nhé!

Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề tổng hợp Thì (Tenses)