Cấu trúc Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question)

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (tag question) là một điểm ngữ pháp rất hay được sử dụng chủ yếu trong giao tiếp hằng ngày. Sử dụng tag question một cách thành thạo sẽ giúp bạn có thể tiến gần hơn đến với mục tiêu nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ tổng hợp giúp bạn các kiến thức xoay quanh câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (tag question).

Cấu trúc Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question)