Danh từ và cụm danh từ trong tiếng Anh - Cách dùng

Danh từ (Noun) là loại từ mà chắc chắn mà bạn sẽ nghe qua đầu tiên khi bắt đầu học tiếng Anh. Đây là từ loại chiếm tỷ lệ khá lớn trong từ vựng tiếng Anh. Giống với trạng từ (adv), danh từ (noun) được sử dụng phổ biến như vậy nhưng có rất nhiều vấn đề liên quan đến danh từ chẳng hạn như cách phân loại, sự khác biệt giữa danh từ ghép và cụm danh từ, vị trí của danh từ trong câu, v.v mà có thể làm cho bạn nhức đầu trong quá trình học tiếng Anh. Cụm danh từ là một nhóm gồm hai hoặc nhiều từ đứng đầu bởi một danh từ bao gồm các bổ ngữ (ví dụ: ‘the,’ ‘a,’ ‘trong số họ,’ ‘với cô ấy’). Một cụm danh từ đóng vai trò của một danh từ. Trong một cụm danh từ tiếng Anh , các bổ ngữ có thể đứng trước hoặc sau danh từ. (Đây là một cụm danh từ đứng đầu bởi một đại từ. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về danh từ là gì, cụmdanh từ, cách phân loại và các trường hợp sử dụng cho đúng với ngữ pháp tiếng Anh

Danh từ và cụm danh từ trong tiếng Anh - Cách dùng