Học từ vựng IELTS theo chủ đề sao cho hiệu quả & các Topics thông dụng

Từ vựng là phần kiến thức cốt lõi giúp bạn hoàn thiện những kỹ năng khác trong IELTS như Listening, Reading, Writing và Speaking. Do đó, việc bổ sung kiến thức từ vựng cho bản thân trong quá trình học IELTS là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, DOL sẽ hướng dẫn các ebạn những cách học từ vựng IELTS theo chủ đề một cách hiệu quả. 

Từ vựng IELTS theo chủ đề