Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s
Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Lưu ý về cách dùng
A
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)
B
Sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
C
Bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Lưu ý về cách dùng

01/06/20195 min read
Để có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh, việc thành thạo 12 Thì trong Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao là một trong 3 yếu tố quan trọng mà chúng ta phải nắm rõ từ công thức, cách dùng cho tới các từ, cụm từ đi kèm. Tuy nhiên, việc phân biệt các thì để sử dụng đúng vào ngữ cảnh là một việc không dễ dàng. Cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) là một trong những điểm ngữ pháp tương đối phức tạp và hay làm nhiều bạn nhầm lẫn với các thì khác. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tổng kết lại định nghĩa, cách dùng, công thức và một số lỗi sai khi sử dụng thì này để các bạn có thể nhận biết và tránh.

A. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

B. Sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng chủ yếu là để nhấn mạnh sự hoàn tất và kết quả của một hành động:

I have read this book 3 times

⇒ Tôi đã đọc cuốn sách được 3 lần

⇒ Người nói muốn nhấn mạnh việc đã đọc quyển sách 3 lần

Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động:

I have been reading this books for hours

⇒ Tôi đã đọc cuốn sách này hàng giờ rồi

⇒ Người nói muốn nhấn mạnh thời gian đọc sách (tính liên tục) chứ không phải muốn nhấn mạnh việc đọc sách.

C. Bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 1. I (study) English for years and yet I still (not master) the language.

 2. I (wait) for two hours, but they (not come ) yet.

 3. She (read) all the works of J.K.Rowling.

 4. I (wait) hear nearly half an hour for my parents to come pick me up.

 5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill.

 6. Although john (working) at the university for five years he (not get) his well-deserved promotion yet.

 7. Jack (go) to the UK for a holiday; I never (be) there.

 8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move.

 9. You already (smoke) 3 cigarettes since I (sit) here.

 10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet?

Đáp án: 

 1. have been studying/ have not mastered

 2. have been waiting / hasn’t come

 3. has read

 4. have been waiting

 5. has been resting / has been

 6. has been working / has not got

 7. went / has never been

 8. have been living / have just decided

 9. have already smoking / sat.

 10. has been lying / haven’t you read

Tổng kết lại, chúng ta đã nắm rõ hơn về cách sử dụng 3 thì hoàn thành tiếp diễn. Đây là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng rất thường xuyên trong văn nói và văn viết nên việc nắm rõ các cấu trúc này là thật sự cần thiết trong việc học tiếng anh của chúng ta.

Học ngữ pháp tiếng Anh nói chung, và các thì nói riêng là cả một quá trình ghi nhớ và rèn luyện. Bởi các thì trong tiếng Anh đôi khi rất dễ gây nhầm lẫn cho người học trong cách sử dụng. Hy vọng những thông tin bổ ích về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn trên sẽ cung cấp cho các bạn cách dùng các thì hoàn thành tiếp diễn đúng với từng ngữ cảnh khác nhau để dần chinh phục được ngôn ngữ quan trọng này.

Xem thêm: Thì Tương Lai trong tiếng Anh: Dễ mà khó!

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!