Thì hiện tại tiếp diễn - Công thức và cách dùng
A
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
B
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn - Công thức và cách dùng

03/06/20196 min read
Trong số 12 thì trong tiếng Anh, thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous tense) là một thì căn bản mà tất cả các học sinh khi ôn luyện tiếng Anh hay IELTS thì đều cần phải nắm rõ. Đây cũng là loại thì xuất hiện nhiều trong giao tiếp hằng ngày. Trong bài viết ngày hôm hôm nay, DOL English sẽ giúp các bạn tổng hợp lại các kiến thiến cũng như một số lưu ý về thì hiện tại tiếp diễn nhé!

A. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

1. Định nghĩa thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Khi bạn muốn miêu tả một hành động hay một sự việc đang diễn ra và vẫn chưa chấm dứt vào thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense).

Ví dụ:

 • I am writing this blog about the Present Continuous right now.

⇒ Tôi đang viết bài blog về thì hiện tại tiếp diễn ngay bây giờ.

 • He is working on this project.

⇒ Anh ấy đang làm việc trong dự án này.

hiện tại tiếp diễn

2. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

ThểCông thứcVí dụ
Khẳng địnhS + be + V-ingI am writing this song for you.
She is driving me crazy.
Phủ địnhS + be not + V-ingI am not doing anything right now.
They are not having dinner.
Nghi vấnBe + S + V-ing? Trả lời: Yes, S + be + V-ing No, S + be not + V-ingIs she sleeping?
Are you thinking about me?

Trong đó, to be là trợ động từ và tùy theo chủ ngữ thì sẽ có những dạng khác nhau như sau:

 • I am  (ngôi thứ nhất số ít);

 • You are  (ngôi thứ hai số ít);

 • He/She/It is (ngôi thứ ba số ít);

 • They are (Ngôi thứ ba số nhiều);

 • We are (Ngôi thứ nhất số nhiều);

 • You are (Ngôi thứ hai số nhiều).

<<Chuyên mục cùng chủ đề>> Thì hiện tại hoàn thành - Ứng dụng trong IELTS

3. Mục đích sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn vào những trường hợp sau:

Mục đích sử dụng thì hiện tại tiếp diễnVí dụ
Một hành động/sự việc diễn ra trong thời điểm nóiI am talking to you so please listen!
Một hành động/sự việc xảy ra xung quanh thời điểm hiện tạiI am reading a book called Godfather
Một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai gần thường là đã được kế hoạch sẵnI am going to Japan tomorrow!
Một hành động  thường xuyên lặp đi lặp lại (thường là gây khó chịu cho người khác)He is always yelling when he doesn’t get what he wants.

4. Lưu ý bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai

Đối với những ngữ cảnh trong tương lai sau chúng ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn:

1. Nói về một kế hoạch đã được định sẵn trong tương lai

Ví dụ:

 • I’m spending my summer in Vietnam, I already bought the ticket

 • They are flying to New York to celebrate their anniversary tomorrow

2. Nói về một việc mà bạn chuẩn bị làm

Ví dụ:

 • I’m going to bed now, talk later!

 • He’s leaving for work now so you better hurry up!

3. Nói về một sự việc chắc chắn sắp diễn ra

Ví dụ:

 • It is going to rain soon

<<<Xem tiếp>>> Thì Quá khứ tiếp diễn - Dấu hiệu nhân biết và bài tập

B. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập chia thì

 1. Look! The leaves (fall). Fall (arrive)!.

 2. Listen! Someone (playing) music without using headphone in the next room.

 3. Your brother (sit) next to me right now!

 4. They (try) to pass the examination by studying all night.

 5. It’s 12 o’clock so my parents (prepare) lunch in the kitchen.

 6. Keep silent! You (talk) so loudly.

 7. I (not stay) with him anymore, we (break) up!

 8. she (lie) to her mother about her bad marks?

 9. They (buy) the ticket last week and they (travel) to New York tomorrow.

 10. He (not work) in his office now.

Đáp án

 1. Is falling - is arriving

 2. Is playing

 3. Is sitting

 4. Are trying

 5. are preparing

 6. Are talking

 7. Am not staying

 8. Is she lying

 9. Bought - are traveling

 10. Is working

>>>Bài viết cùng chủ đề<<< Tổng quan 12 Thì trong tiếng Anh bạn cần thuộc lòng

DOL English

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!