Just Enough English Grammar Illustrated

Giới thiệu về cuốn Just Enough English Grammar Illustrated

Just Enough English Grammar Illustrated minh họa trực quan và giải thích đơn giản dễ hiểu các điểm ngữ pháp. Cách trinh bày và dẫn dắt các bài tập không hề khô khan mà còn có nhiều màu sắc lẫn hình ảnh phụ họa, đây là một điểm cộng của sách, giúp việc học ngữ pháp dễ dàng liên tưởng và không còn khô khan.

Ngữ pháp trong sách đi theo bố cục các loại từ - Nouns, Adjectives, Pronouns, Verb, Adverbs, Prepositions, Conjunctions và Interjections.

Những giải thích cặn kẽ được diễn đạt bằng tiếng Anh một cách chi tiết nên các bạn không cần phải lo nếu có điểm gì chưa hiểu.

Ngoài ra, cuối sách còn có phần Answer keys để chúng ta có thể kiểm tra ngay kiến thức mình làm đúng hay sai.

Download now