2 cấu trúc “Either or & Neither nor” và các mẹo giúp bạn phân biệt hiệu quả

Định nghĩa và cách dùng về Either or & Neither nor
Either or & Neither nor là cặp cấu trúc được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Vẫn có một số bạn chưa nắm vững cách sử dụng Either or và Neither nor trong tiếng anh của chúng nên vẫn mắc lỗi hoặc ngại áp dụng. Hãy cùng DOL English tìm hiểu từ A đến Z về Either or & Neither nor nhé.

Định nghĩa Either or là gì?

Either …. or mang ý nghĩa Hoặc là …. hoặc là ….

Cấu trúc này được dùng để thể hiện khả năng có thể xảy ra đối với một trong hai đối tượng được nói tới (hoặc là xảy ra với đối tượng 1, hoặc là xảy ra với đối tượng 2).

Hiểu một cách đơn giản, ta sẽ sử dụng either …. or để hướng đến chọn một thứ duy nhất chứ không thể chọn cả hai.

Cách dùng Either or

Khi cặp liên từ “Either …. or….” đứng ở vị trí chủ từ, động từ được chia theo chủ từ đứng sau or.

Cấu trúc sử dụng Either …. or được viết như sau:

EITHER + Danh từ 1/ Đại từ 1 OR Danh từ 2/ Đại Từ 2 + VERB

Lưu ý: Verb được chia theo danh từ 2/ Đại từ 2

Ví dụ:

Một số ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với cách dùng Either … or

 • Các danh từ/đại từ giữ chức năng Chủ ngữ trong câu

=> Either you or I am right. => Hoặc bạn đúng hoặc tôi đúng.

=> Either her parents or she is invited to the party. => Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời dự tiệc.

 • Các danh từ giữ chức năng Tân Ngữ trong câu

=> He likes either beer or wine. => Anh ấy thích cả bia lẫn rượu.

=> My teacher is good at either maths or science. => Giáo viên của tôi giỏi cả toán và khoa học.

 • Các động từ giữ chức năng Vị ngữ trong câu

=> John either drinks alcohol or smokes. => John vừa uống rượu và cả hút thuốc.

=> You can either help us or go to your room. => Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng đi.

 • Các tính từ

=> My wife is either beautiful or smart. => Vợ tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh.

=> I will either go out with my friends or stay at home. => Tôi sẽ ra ngoài chơi với bạn hoặc ở nhà.

 • Các mệnh đề

=> Either you go out of my house or I will call the police. => Hoặc là bạn ra khỏi nhà của tôi, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.

=> Either you leave me alone or I will call the police. => Để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.

Xem thêmLỗi ngữ pháp trong IELTS: Chuyện không của riêng ai

B. Tổng quan về NEITHER NOR

Định nghĩa Neither nor là gì?

Neither …. nor mang ý nghĩa Không …. cũng không….

Cấu trúc Neither nor được sử dụng khi phủ định đồng thời cả hai đối tượng được nhắc đến.

Cách dùng Neither nor

Neither … nor tương đồng với Not….either…. or

Cấu trúc sử dụng Neither …. nor được viết như sau:

NEITHER + Danh từ 1/ Đại từ 1 NOR + Danh từ 2/ Đại từ 2 + VERB

Lưu ý: Verb chia theo Danh từ 2/ Đại từ 2

Ví dụ:

Một số ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với cách dùng Neither … nor

 • Các danh từ/đại từ giữ chức năng Chủ ngữ trong câu

=> Neither my mother nor my father likes him. => Mẹ và bố tôi đều không thích anh ấy.

=> Neither her parents nor she is invited to the party. => Cả cô ấy và cha mẹ cô ấy đều không được mời dự tiệc.

 • Các danh từ giữ chức năng Tân Ngữ trong câu

=> He likes neither beer nor wine. => Anh ấy không thích cả bia lẫn rượu.

=> Tom knows neither English nor French. => Tom không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

 • Các động từ giữ chức năng Vị ngữ trong câu

=> John neither drinks alcohol nor smokes. => John không uống rượu mà cũng không hút thuốc.

=> I will neither call you nor send you message. => Tôi sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho bạn.

 • Các tính từ

=>They were neither sad nor disappointed with their exam results. => Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả thi của mình.

=> I am neither smart nor skillful. => Tôi không thông minh mà cũng không khéo léo.

 • Các mệnh đề

=> Neither they invited me to the party nor I want to go there. => Họ không mời tôi đến bữa tiệc mà tôi cũng không muốn tới.

=> Neither you hate me nor I hate you. => Bạn không ghét tôi mà tôi cũng không ghét bạn.

C. Một số điểm lưu ý về either or và neither nor

Chuyển đổi giữa 2 dạng cấu trúc Either or Neither nor

Neither ….. nor = Not …. either …. or

Một số ví dụ:

 • He likes neither coffee nor tea.

=> Chuyển thành: He doesn’t like either coffee or tea.

 • Tom knows neither English nor French.

=> Chuyển thành: Tom doesn’t know either English or French.

Either / Neither khi đứng một mình

Either / Neither đứng trước chủ ngữ

Khi đứng một mình:

– Either mang ý nghĩa là một trong những đối tượng được nhắc đến.

– Neither mang ý nghĩa là không đối tượng nào.

Một số ví dụ:

 • Either my friend has lighter.

=> Một trong số người bạn của tôi có bật lửa.

 • Neither staffs are at the office on sunday.

=> Không nhân viên nào ở văn phòng vào chủ nhật.

Qua bài viết này, DOL English hi vọng rằng các bạn sẽ hiểu cách dùng Neither nor và Either or trong tiếng Anh, từ đó vận dụng chúng tốt hơn trong giao tiếp và học thuật.

Xem thêmCấu trúc Not only but also: Cách dùng, đảo ngữ và ứng dụng

Tìm hiểu các lớp tiếng Anh tại DOL English ở đây: https://www.dolenglish.vn/schedule

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *