First Certificate Skills Use Of English with Answer Key and Tests by Mark Harrison

First Certificate Skills Use Of English with Answer Key and Tests by Mark Harrison
Được biên soạn chọn lọc bởi nhà xuất bản Oxford, quyển Use of English, bao gồm 1 file giáo trình, 1 file đáp án và 2 bộ CD nghe, là một kim chỉ nam tổng hợp dành cho các bạn ở trình độ căn bản muốn ôn lại các điểm mục ngữ pháp.

Kiến thức được trình bày rõ ràng trong sách, trong mỗi unit, bạn không chỉ được học về ngữ pháp mà còn được phát triển thêm nhóm từ vựng đi kèm, cùng với việc khai triển và viết thành các câu hoàn chỉnh hơn. Bài tập trong sách đa dạng từ dễ đến khó và phong phú với nhiều dạng bài khác nhau. Cuối mỗi unit lại có một FCE Practice Test để các bạn ôn lại, thường đây là những bài tập viết lại câu với một từ gợi ý cho trước. Việc luyện tập kiểu bài này thường xuyên sẽ có lợi cho bạn rất nhiều trong giai đoạn học thi IELTS sau này – kỹ thuật chuyên môn trong IELTS gọi đây là paraphrasing.

Với quyển sách này, những bạn từ IELTS 4.0 có thể tận dụng để ôn lại kiến thức và hệ thống toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh. Dựa trên đó, các bạn dễ dàng áp dụng vào việc học thi một chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, dù là IELTS hay TOEFL.

Download now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *