👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS Writing Task 2 Topic Technology - Từ vựng & bài mẫu

Technology dù là chủ đề không quá xa lạ với thí sinh nhưng trong đó vẫn có kha khá những chủ đề con mà nhiều thí sinh chưa tìm hiểu, vì vậy nếu ra thi sẽ khó có đủ từ vựng và ideas. Bài viết dưới đây sẽ phân tích IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology thành những topic nhỏ, đồng thời cung cấp từ vựng và ideas cụ thể cho từng subtopics theo đúng với tư duy Linearthinking, cùng DOL tìm hiểu nhé!

IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology

🗒️ Các subtopic thường gặp và đề bài

Khi nhắc tới IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology, thông thường thí sinh rất dễ bắt gặp những câu hỏi đề cập tới các subtopics như:

  • Controlling the internet

  • Socialising online

  • The impact of technology on children

  • AI/ Robots

  • Storing data online

  • Online shopping

Cùng xem thử ví dụ một vài câu hỏi nhé:

Topic 1:

Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have a huge negative impact on both individuals and society.

To what extent do you agree or disagree?

Topic 2:

Some people believe that robots will play an important role in future societies, while others argue that robots might have negative effects on society. Discuss both views and give your opinion.

Topic 3:

Online shopping is becoming more common these days.

What effect could this have on the environment and the types of jobs required?

💡 Idea và từ vựng theo subtopic

Theo dõi idea và từ vựng IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology và các subtopic ở bảng dưới đây.

📚 Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology

Cùng quan sát thử cách những ideas và vocab trên được áp dụng để trả lời một topic Writing IELTS cụ thể như thế nào nhé: 

Đề bài - Topic 2

Some people believe that robots will play an important role in future societies, while others argue that robots might have negative effects on society.

Discuss both views and give your opinion.

Bài mẫu - Sample Essay

Opinions are divided on whether future societies will depend a lot on robots or whether robots can be harmful to our society. While I acknowledge why some people are concerned about the negative effects of robots, I still advocate the view that it will drive our community forward.

On the one hand, it is true that robots can pose a threat to our society in some ways. In fact, when robots are applied in factories to automate industrial production processes, fewer human workers are needed. This means that human workers are now becoming redundant and facing risks of unemployment. Without having a stable income, unemployed people have to resort to crimes such as robbery or even murder to earn their livings, which may threaten the life of innocent civilians. 

However, I still hold the view that robots are indeed an important invention for human society. The first benefit is that robots can carry out complex tasks like humans but with virtually no errors. With such a high degree of accuracy, robots can be applied in the healthcare industry to perform surgeries with greater precision. As a result, more lives can be saved. An example of this is how robots are employed to do microsurgery on human's brains, a task which used to be impossible in the past due to the limitation in human skills.

In conclusion, while I agree that robots can exert negative impacts on society, I still believe that the positive effects it brings are far more important.

✍️ Luyện tập thêm

Qua bài viết trên, các bạn đã nắm được những subtopics phổ biến trong IELTS Writing task 2 chủ đề Technology cũng như những ý tưởng về từ vựng hay cho các subtopics này. DOL hy vọng bạn sẽ có được nguồn tài liệu tham khảo chất lượng trong quá trình

của mình. Cùng luyện tập thêm với những đề thi IELTS gần đây nhất tại kho đề IELTS Task 2 của DOL nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background