IELTS Writing Task 2 Topic Technology - Từ vựng & bài mẫu

Technology dù là chủ đề không quá xa lạ với thí sinh nhưng trong đó vẫn có kha khá những chủ đề con mà nhiều thí sinh chưa tìm hiểu, vì vậy nếu ra thi sẽ khó có đủ từ vựng và ideas. Bài viết dưới đây sẽ phân tích IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology thành những topic nhỏ, đồng thời cung cấp từ vựng và ideas cụ thể cho từng subtopics theo đúng với tư duy Linearthinking, cùng DOL tìm hiểu nhé!

IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology