IELTS Writing Task 2 – Chủ đề Đô thị (Cities)

Theo quá trình phát triển của kinh tế, quá trình đô thị hoá và ảnh hưởng của đô thị đến tất cả các khía cạnh của đời sống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và do đó Chủ đề Cities (Đô thị) sẽ là một topic cực nóng có thể được đưa ra trong kì thi IELTS. 1 số dạng đề thường thấy có thể kể đến như Advantages and disadvantages of living in the city Ielts, write a paragraph about the drawbacks of city life, … Ngoài ra, nếu bạn đã nắm vững được chủ đề này thì các đề có liên quan đến ngoại ô cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, ví dụ như write a paragraph about advantages of living in the countryside, …

blog-cover-editor