Hướng dẫn làm chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

Environment là một topic trong 24 chủ đề thường gặp IELTS Writing Task 2. Nêu được thực trạng của trái đất đang bị con người làm ô nhiễm môi trường.

blog-cover-editor