Hướng dẫn làm chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

Environment là một topic trong 24 chủ đề thường gặp IELTS Writing Task 2. Nêu được thực trạng của trái đất đang bị con người làm ô nhiễm môi trường.

A. Tổng quan về chủ đề Environment trong IELTS writing task 2

Vấn đề về môi trường ngày nay đang rất được quan tâm bởi những thực tế và hiện trạng đang bị đe dọa của Trái Đất, cũng như những hành động của con người ảnh hưởng đến Trái Đất như thế nào. Vì vậy mà chủ đề này vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trong các bài IELTS Writing task 2, không thể nào bỏ qua một chủ đề “nóng” như vậy nếu như bạn muốn tối đa điểm của mình trong bài thi IELTS. Những dạng đề thường gặp như: • Vấn đề sức nóng toàn cầu (Global warming); • Ảnh hưởng của con người lên môi trường; • Giải pháp cho các vấn đề môi trường; • Rác thải/tái chế/năng lượng hạt nhân. … Đối với chủ đề này thì điểm nhấn không nằm ở từ vựng hay ý tưởng nữa mà là cách lập luận của bạn để giải quyết những vấn đề “hóc búa” do đề bài đặt ra. Nếu như bạn không có đủ các kiến thức xã hội về môi trường thì rất khó để lấy điểm cho phần này, lời khuyên cho bạn chính là thử phương pháp Linear Thinking của DOL để làm quen và liên kết các chuỗi vấn đề, giúp bạn đi đúng hướng hơn trong bài Essay.

B. Xu hướng phân tích đề bài cho chủ đề Environment

Chủ đề về môi trường luôn xoay quanh các vấn đề về ô nhiễm môi trường toàn cầu hoặc đặc trưng ở mỗi quốc gia. Đề bài sẽ hướng đến những nguyên nhân ô nhiễm và điều mà chúng ta hoặc chính phủ cần làm để khắc phục tình trạng và bảo vệ môi trường. Vì vậy để phân tích chúng ta có những nguyên nhân thường thấy: • The increasing world population is putting pressure on natural resources; • Fossil fuels like oil and gas are running out; • Wildlife habitats are being destroyed; • Enormous areas of rainforest have bees cut down; • Many species of animals and plants have come to extinction. Một số giải pháp cho các vấn đề về môi trường • Government should introduce laws to limit emissions from factories; • Government also need to invest in renewable energy from solar, wind or water power; • Government should widely promote recycling through big campaigns; • Individuals should also try to recycle as much as possible; • Taking public transport is highly recommended instead of driving; • People should choose products with less packaging.

C. Cách viết và trình bày ý tưởng của bạn về chủ đề Environment Phân tích chủ đề

• Liệt kê các keyword liên quan trong đề bài, các keyword thường thấy như “government”, “individual”, “address the problem” • Phân tích loại đề bài để chọn cách viết phù hợp, như dạng đề bài Multiple question essay thì chúng ta phải đưa ra câu trả lời cho 3 ý khác nhau, vì vậy mà sẽ trả lời theo trình từ ngắn gọn và đầy đủ mỗi câu trả lời là một đoạn trong thân bài. Hay dạng đề Cause and solution thì bạn phải viết thành 2 đoạn với đoạn cầu là mô tả vấn đề, nguyên nhân xảy ra và đoạn thứ 2 là dựa trên những nguyên nhân đó để đưa ra giải pháp phù hợp. Linear thinking Linear thinking – tư duy tuyến tính trong writing, suy nghĩ theo đường thẳng, khác với brainstorming là kích thích tư duy làm bật ra nhiều ý tưởng của một nhóm hay cá nhân, đòi hỏi sự thông thạo và hiểu biết sâu xác với vấn đề và một cá nhân có tính sáng tạo cao. Linear thinking giúp bạn tập trung vào đúng một vấn đề chính yếu, đi từ A đến B theo đường thẳng, không lan man dài dòng và cũng không tốn thời gian để kích thích ý tưởng, phù hợp cho những người không đi theo tiến trình học IELTS lâu dài hay đòi hỏi bản chất ngữ pháp và từ vựng quá tốt. Chủ đề Environment này không đòi hỏi cao sự mới mẻ trong ideas, trả lời từng vấn đề một theo một hướng duy nhất, tập trung vào một giải pháp nhất định và viết gọn gàng, đầy đủ các ý, không cần thêm thắt dài dòng những vấn đề râu ria, giúp bạn tập trung và logic hơn trong bài essay.

D. Một số đề mẫu – Environmental problems and solutions essay

Sample 1:

“In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution?” Traffic congestion in many cities around the world is severe. One possible solution to this problem is to impose heavy taxes on car drivers and use this money to make public transport better. This essay will discuss the benefits and drawbacks of such a measure. One of the first benefits of such a measure is that the heavy taxes would discourage car owners from using their cars because it would become very expensive to drive. This would mean that they would begin to make use of public transport instead, thus reducing traffic problems and pollution as well. Another benefit would be that much more use would be made of public transport if it was improved. It is often the case that public transport in cities is very poor. For example, we often see old buses and trains that people would rather not use. High taxes would generate enough money to make the necessary changes. Nevertheless, there are drawbacks to such a solution. First and foremost, this would be a heavy burden on the car drivers. At present, taxes are already high for a lot of people, and so further taxes would only mean less money at the end of the month for most people who may have no choice but to drive every day. In addition, this type of tax would likely be set at a fixed amount. This would mean that it would hit those with less money harder, whilst the rich could likely afford it. It is therefore not a fair tax. To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are advantages and disadvantages of introducing such a policy.

Sample 2: “Global warming is one of the most serious issues that the world is facing today. What are the causes of global warming and what measures can governments and individuals take to tackle the issue?” Probably the most worrying threat to our planet at the present time is global warming. This essay will examine the reasons why global warming is occurring and discuss some possible solutions. The predominant factors resulting in the warming of the earth are the emissions of CO2 and deforestation. CO2, which damages the ozone layer, comes from several sources, but the most problematic are those coming from the burning of fossil fuels from power plants. This releases thousands of tonnes of CO2 into the atmosphere every year. Another cause of these emissions is the burning of gasoline for transportation, which continues to grow because of our demand for cars and also our increasing worldwide consumption, resulting in an escalating need to transport goods. Also, forests store large amounts of carbon, so deforestation is causing larger amounts of CO2 to remain in the atmosphere. Nevertheless, there are potential ways to solve these problems, or at least reduce the effects. Firstly, governments need to reduce our dependence on fossil fuels and promote alternatives. Plant-derived plastics, biodiesel, wind power and solar power are all things that are a step in the right direction, but governments need to enforce the limits on CO2 emissions for the polluting industries in their countries for these to be effective. Also, individuals can play a part by making lifestyle changes. People should try to buy cars with the best fuel economy, and only use their car when really necessary. They can also switch to energy companies that use renewable energy rather than fossil fuels. Finally, small things like buying energy efficient light bulbs, turning off electricity in the house, and planting trees in the garden can help. To conclude, although global warming is a serious issue, there are steps that governments and individuals can take to reduce its effects. If we are to save our planet, it is important that this is treated as a priority for all concerned.

Sample 3: “Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?” Humans are responsible for a variety of environmental problems, but we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet. This essay will discuss environmental problems and the measures that governments and individuals can take to address these problems. Two of the biggest threats to the environment are air pollution and waste. Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future. As the human population increases, we are also producing ever greater quantities of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans. Governments could certainly make more effort to reduce air pollution. They could introduce laws to limit emissions from factories or to force companies to use renewable energy from solar, wind or water power. They could also impose ‘green taxes’ on drivers and airline companies. In this way, people would be encouraged to use public transport and to take fewer flights abroad, therefore reducing emissions. Individuals should also take responsibility for the impact they have on the environment. They can take public transport rather than driving, choose products with less packaging, and recycle as much as possible. Most supermarkets now provide reusable bags for shoppers as well as ‘banks’ for recycling glass, plastic and paper in their car parks. By reusing and recycling, we can help to reduce waste. In conclusion, both national governments and individuals must play their part in looking after the environment. Một số đề bài khác • “Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.” • “Logging of the rain forests is a serious problem and it may lead to the extinction of animal life and human life. To what extent to you agree of disagree?” • “Developed countries have created many environmental problems in the World, particularly in their contribution to global warming. Why is global warming a problem? What can be done to reduce the dangers of global warming?”

Hãy đọc nhiều để luyện kỹ năng IELTS Writing tốt. Bằng cách đọc các nguồn học thuật, bạn sẽ có thể không chỉ mở rộng vốn từ vựng của mình mà còn làm quen với nhiều loại cụm từ và câu. Nhờ giáo viên và bạn học xem giúp bài viết của mình cũng là một cách tốt bởi họ sẽ giúp chỉ ra những điều bạn còn thiếu sót.

Đối với những dạng đề như Environment thì bạn không cần quá lo lắng trước những ý tưởng hay cách sử dụng từ vựng, cấu trúc câu mà chỉ cần vạch ra hướng giải quyết thích hợp nhất rồi lên dàn bài cho giải pháp đó, cứ thế là bạn đã có thể trả lời cho những câu hỏi một cách logic nhất. Đó là phương pháp lấy điểm tối ưu cho phần này, hãy luôn nhớ, một giải pháp, không lan man, không dài dòng, không cầu kỳ ý tưởng. Chúc bạn thành công với những lời khuyên trên.

Câu hỏi thường gặp:

Những câu hỏi về môi trường thường gặp trong đề thi IELTS writing là gì?

 • Do you think pollution is a big problem nowadays? (Bạn có nghĩ rằng ô nhiễm là một vấn đề lớn hiện nay?)

 • What do you do to prevent the environment from pollution? (Bạn làm gì để môi trường không bị ô nhiễm?)

 • Are you worried about climate change? (Bạn có lo lắng về biến đổi khí hậu không?)

 • Do you use renewable energy? (Bạn có sử dụng năng lượng tái tạo không?)

 • Do you take an interest in nature? (Bạn có quan tâm đến thiên nhiên không?)

Gợi ý trả lời: How can protect our environment?

 • Reduce, reuse, and recycle. Cut down on what you throw away. (Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Cắt giảm những gì bạn vứt bỏ.)

 • Volunteer for cleanups in your community. (Tình nguyện viên dọn dẹp trong cộng đồng của bạn.)

 • Educate. When you further your own education, you can help others understand the importance and value of our natural resources. (Giáo dục . Khi bạn nâng cao trình độ học vấn của mình, bạn có thể giúp những người khác hiểu được tầm quan trọng và giá trị của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.)

 • Conserve water. The less water you use, the less runoff and wastewater that eventually end up in the ocean. (Tiết kiệm nước . Bạn càng sử dụng ít nước, thì càng ít dòng chảy và nước thải cuối cùng chảy ra đại dương.)

 • Shop wisely. Buy less plastic and bring a reusable shopping bag. (Mua sắm một cách khôn ngoan . Mua ít đồ nhựa hơn và mang theo túi mua sắm có thể tái sử dụng.)

 • Use long-lasting light bulbs. Energy efficient light bulbs reduce greenhouse gas emissions. Also flip the light switch off when you leave the room! (Sử dụng bóng đèn có tuổi thọ cao . Bóng đèn tiết kiệm năng lượng giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời tắt công tắc đèn khi bạn rời khỏi phòng!)

 • Plant a tree. Trees provide food and oxygen. They help save energy, clean the air, and help combat climate change. (Trồng cây. Cây cối cung cấp thức ăn và oxy. Chúng giúp tiết kiệm năng lượng, làm sạch không khí và giúp chống lại biến đổi khí hậu.)

Trả lời câu hỏi: What are the 4 environments?

The four major components of environment include lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, corresponding to rocks, water, air and life respectively. Lithosphere is the outermost layer of earth called crust, which is made of different minerals. Bốn thành phần chính của môi trường bao gồm thạch quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển , tương ứng với đá, nước, không khí và sự sống. Lithosphere là lớp ngoài cùng của trái đất được gọi là lớp vỏ, được cấu tạo từ các khoáng chất khác nhau.)

What is the largest part of environment?

Water. Water covers 70% of the earth's surface. Water supports life and no living thing can survive without water. Lack of water in the environment would mean no life hence death of the living components. (Nước. Nước bao phủ 70% bề mặt trái đất. Nước hỗ trợ sự sống và không có sinh vật nào có thể tồn tại nếu không có nước. Môi trường thiếu nước sẽ không có nghĩa là không có sự sống, do đó các sinh vật sẽ chết.)