Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 43s
Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 43s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 - 7 Dạng đề thường gặp
A
I. Tổng quan phần thi IELTS Writing Task 1
B
II. 7 dạng đề thường gặp trong IELTS Writing Task 1
C
III. Học cách cấu trúc bài viết của mình
D
IV. Học cách “đọc” câu hỏi
E
V. Bài mẫu trong IELTS Writing Task 1
F
VI. 7 việc cần làm trong IELTS Writing task 1
G
VII. Những lỗi sai cần tránh khi viết IELTS Writing Task 1

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 - 7 Dạng đề thường gặp

01/06/201910 min read
Phần thi IELTS Writing bao gồm 2 phần chính, Writing task 1 và IELTS Writing task 2. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về IELTS Writing Task 1, bao gồm 7 dạng đề writing task 1 và một số lưu ý đặc biệt khi thực hiện phần thi này.

A. I. Tổng quan phần thi IELTS Writing Task 1

Có nhiều bạn khi học IELTS quá quan tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt mà quên đi những điều cơ bản nhưng rất quan trọng, giúp bạn làm bài thi tốt hơn, đó chính là những thông tin khái quát về bài thi cũng như cấu trúc đề thi. Những thông tin sau sẽ giúp bạn nắm rõ về phần thi IELTS writing Task 1:

1. Yêu cầu của đề bài

 • Ở phần thi IELTS học thuật (Academic): Bạn sẽ được cung cấp thông tin dưới dạng hình ảnh (đồ thị, biểu đồ, v.v) và được yêu cầu mô tả những thông tin đó bằng lời văn của chính mình;

 • Ở phần thi IELTS tổng quát (General Training): Bạn sẽ được yêu cầu viết một bức thư.

2. Số từ tối thiểu

Số từ tối thiểu trong IELTS Writing task 1 là 150 từ, bạn có thể viết hơn 150 từ.

3. Thời gian làm bài

Thời gian tổng cho cả phần thi IELTS Writing là 60 phút. Bạn không bị giới hạn thời gian làm bài cho từng phần riêng. Tuy nhiên, các bạn nên dành khoảng 20 phút cho Task 1

4. Điểm số và tỷ lệ Band điểm trong phần thi IELTS Writing Task 1

Task 1 sẽ chiếm 1/3 trên tổng điểm IELTS Writing của bạn

Bài viết của bạn cho phần Task 1 sẽ được chấm dựa trên 4 tiêu chí sau, mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng điểm của bạn cho phần Task 1:

 1. Task Achievement: Khả năng đáp ứng yêu cầu của đề bài:

  • Ở bài thi học thuật (Academic): khả năng tóm tắt, miêu tả sự thay đổi, xu hướng của biểu đồ, v.v;

  • Ở bài thi tổng quát (General Training): khả năng viết thư đúng với yêu cầu và bối cảnh của đề bài.

 2. Coherence and Cohesion: kỹ năng liên kết các ý tưởng với nhau một cách mạch lạc

 3. Lexical Resources: Vốn từ vựng và khả năng sử dụng từ vựng hợp ngữ cảnh

 4. Grammatical Range and Accuracy: khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp một cách chính xác và đa dạng

Mục đính chính của phần thi này là đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn, chứ không phải đánh giá chữ đẹp, tốc độ viết hay ý tưởng của bạn có hợp với ý kiến của người chấm không.

Chìa khóa thành công của phần thi này chính là ở khả năng phân bổ thời gian hợp lý, nắm rõ mình sẽ viết những gì và khả năng đọc hiểu rõ đề

B. II. 7 dạng đề thường gặp trong IELTS Writing Task 1

Có 3 dạng đề chính mà bạn sẽ gặp: Biểu đồ (graph), bản đồ (map) và sơ đồ hoạt động (Process).

1. Dạng bảng biểu (Table) - IELTS Writing task 1

Là câu hỏi mà đề sẽ đưa ra 1 hoặc nhiều bảng chứa dữ liệu về một chủ đề nào đó. Yêu cầu thí sinh miêu tả và so sánh các dữ liệu trong bảng đó:

Ví dụ:

 • The table below gives information about the underground railway systems in six cities.

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» Write at least 150 words.

                                         Underground Railways Systems

| City | Date opened | Kilometres of route | Passengers per year | | | | | (in millions) | |-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------| | London | 1863 | 394 | 775 | | Paris | 1900 | 199 | 1191 | | Tokyo | 1927 | 155 | 1927 | | Washington DC | 1976 | 126 | 144 | | Kyoto | 1981 |   11 |   45 | | Los Angeles | 2001 |   28 |   50 |

 • The table below shows the sales at a small restaurant in a downtown business district.

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.

                                             Sales: week of October 7-13

Mon.Tues.Wed.Thus.Fri.Sat.Sun.
Lunch\$2,400\$2,450\$2,595\$2,375\$2,500\$1,950\$1,550
Dinner\$3,623\$3,850\$3,445\$3,800\$4,350\$2,900\$2,450

2. Dạng biểu đồ đường (Line Graph) - IELTS Writing task 1

Line Graph là dạng biểu đồ trong đó có chứa 1 hoặc nhiều đường thể hiện sự thay đổi của một dữ liệu nào đó qua nhiều mốc trong một khoản thời gian định sẵn. Thí sinh sẽ được yêu cầu miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không cần nêu quan điểm của mình trong bài viết.

Ví dụ:

 • Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values).

 • Describe the information below and discuss the implications for dental health.

» You should write at least 150 words.

Dạng Biểu đồ đường (Line Graph)

Ví dụ:

 • The graph shows Underground Station passenger numbers in London.

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.
» You should spend about 20 minutes on this task.

3. Dạng biểu đồ cột (Bar Graph) - IELTS Writing task 1

Bar Graph hay còn gọi là Bar Chart là dạng biểu đồ mà các số liệu được thể hiện dưới dạng cột thẳng đứng hay nằm ngang. Các số liệu thường được đưa vào biểu đồ cột cho việc so sánh. Trong biểu đó có 2 trục, 1 trục thể hiện các hạng mục được so sánh, trục còn lại thể hiện các nấc giá trị được so sánh.

Ví dụ:

 • The bar charts below provide information about honey production and honey producing colonies in the five American states in 2006.

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.

Dạng biểu đồ cột (Bar Graph)

The bar chart below shows the results of a survey conducted by a personnel department at a major company. The survey was carried out on two groups of workers: those aged from 18-30 and those aged 45-60, and shows factors affecting their work performance.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

4. Dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) - IELTS Writing task 1

Là biểu đồ có dạng hình tròn (pie chart), dùng để phân tích hoặc so sánh tổng thế, trong đó, những thành phần được phân biệt bằng những màu sắc riêng lẻ. Mỗi màu tượng trung cho một dữ liệu (thường được viết dưới dạng phần trăm). Phần màu càng lớn thì giá trị của dữ liệu càng lớn và ngược lại.

Ví dụ:

 • The pie charts below show information on the highest level of education of women in Someland in 1945 and 1995. 

 • Write a report for a university lecturer describing the information in the two graphs below.

=> You should write at least 150 words.

Dạng biểu đồ tròn (Pie Graph)

The pie chart gives information on UAE government spending in 2000. The total budget was AED 315 billion.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

5. Dạng tổng hợp

Khi làm bài, các bạn sẽ gặp trường hợp đề bài có nhiều biểu đồ kết hợp với nhau để miêu tả số liệu. Chẳng hạn như:

The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

 • Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

»You should write not less than 150 words.

         VISITS ABROAD BY UK RESIDENTS BY PURPOSE OF VISIT (1994-98)
19941995199619971998
Holiday15,24614,89817,89619,70320,700
Business3,1553,1883,2493,6393,957
Visits to friends & relatives2,6892,6282,7743,0513,181
Other reasons9828961,0301,054990
TOTAL22,07221,61024,94927,44728,828

Dạng tổng hợp

6. Dạng bản đồ (map) - IELTS Writing task 1

Có 2 loại bản đồ chính mà chúng ta sẽ gặp khi làm Writing Task 1:

Ví dụ:

Bản đồ đơn: miêu tả một địa điểm nào đó ở hiện tại

 Bản đồ đơn

Dạng này khá hiếm gặp do đề chỉ yêu cầu bạn miêu tả mà không phải so sanh gì
cả
Bản đồ kép: mô tả địa điểm tại hai hoặc nhiều thời điểm khác nhau, hoặc một địa điểm với 2 dự án khác nhau cũng ở 1 đia điểm.

Bản đồ kép

7. Sơ đồ hoạt động (process) - IELTS Writing task 1

Đây là dạng đề mà thông tin chủ yếu là các bước hoạt động, quá trình sản xuất của một vật/vấn đề gì đó.

Ví dụ:

 • The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.

 • Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sơ đồ hoạt động (process) ielts writing task 1

 • The diagram below shows how to recycle organic waste to produce garden fertiliser (compost).

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sơ đồ hoạt động (process)

C. III. Học cách cấu trúc bài viết của mình

Như vừa đề cập ở phần trên, phần thi IELTS Writing Task 1 có tổng cộng 7 dạng đề chính thường gặp. Mỗi dạng đề sẽ có yêu cầu cũng như “chiến thuật” viết bài khác nhau. Tuy nhiên trước khi tìm hiểu kỹ hơn về từng dạng đề, chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ trước phần cấu trúc viết bài cũng như những lưu ý chung nhất có thể áp dụng cho tất cả các dạng bài.

Yêu cầu chung của bài Writing Task 1 nằm ở việc đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của mình để:

 • Miêu tả những thông tin được cung cấp bằng chính từ ngữ của mình;

 • Miêu tả biểu đồ một cách khách quan nhất, không đưa ý kiến riêng của mình vào trong bài;

 • Khả năng sử dụng từ vựng hợp lý để có thể miêu tả số liệu một cách chuẩn xác nhất.

Cấu trúc phổ biến nhất cho Task 1 là như sau:

 1. Mở bài (Introduction);

 2. Tóm tắt tống quan biểu đồ (Overview);

 3. Chi tiết 1 (Detail);

 4. Chi tiết 2 (nếu có);

 5. Chi tiết 3 (nếu có).

Introduction

Bạn nên bắt đầu mở bài bằng cách trực tiếp trả lời câu hỏi đưa ra trong đề bài :”biểu đồ này trình bày về cái gì?”. Bí quyết để các bạn có thể viết được câu trả lời này nằm ở ngay câu đề bài. Như các ví dụ đưa ra ở phần trên, chúng ta có thể thấy các đề luôn có một đoạn tóm tắt nhỏ nói sơ lược về biểu đồ. Các bạn có thể viết lại dựa trên câu tóm tắt của đề bằng từ ngữ của bản thân. Kỹ năng paraphrase của bạn lúc này sẽ rất hữu dụng.

1. Overview

Trong phần này, chúng ta cần phải vẽ ra được bức tranh tổng quát của biểu thị. Hãy chú ý tới những thay đổi về số liệu đáng chú ý trong biểu đồ. Với 2 câu, các bạn hãy nêu ra những thay đổi hay những điểm chính của biểu đồ chứ khi đi sau vào chi tiết. Đọc tới đây có thể có nhiều bạn cho rằng phần Overview khá giống với kết luận. Do đó, các bạn có thể viết phần Overview ở cuối bài cũng được. Nhưng bắt buộc phải có.

2. Detail

Sau khi đã hoàn thành xong phần Introduction và Overview, các bạn tiếp tục trình bày chi tiết các thông tin cụ thể trên biểu đồ. Thông thường, chúng ta sẽ viết 2 đoạn văn cho phần Details này, mỗi đoạn từ 3-4 câu. Các bạn không nên cố gắng miêu tả tất cả các số liệu trong biểu đồ, mất thời gian. Chúng ta chỉ nên viết ra những số liệu liên quan trực tiếp tới những thông tin chính được nêu ra ở đoàn Overview.

Một phương pháp hiệu quả giúp chúng ta trong phần viết này là nhóm thông tin. Chúng ta áp dụng phương pháp này bằng cách tìm kiếm sự tương đồng và khác nhau của dữ liệu và nhóm chúng vào với nhau. Thông thường, các biểu đồ trong bài sẽ cho chúng ta 2 nhóm tương đồng, việc của chúng ta là tìm sự khác biệt và điểm tương đồng của các số liệu rồi nhóm chúng làm 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ tương ứng với 1 đoạn văn.

D. IV. Học cách “đọc” câu hỏi

E. V. Bài mẫu trong IELTS Writing Task 1

1. Bài mẫu dạng Table

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.

                                             Sales: week of October 7-13

Mon.Tues.Wed.Thus.Fri.Sat.Sun.
Lunch\$2,400\$2,450\$2,595\$2,375\$2,500\$1,950\$1,550
Dinner\$3,623\$3,850\$3,445\$3,800\$4,350\$2,900\$2,450

The provided table represents information on sales of a downtown small restaurant of a typical October week starting from the 7th October till 13th October. As is presented, the restaurant's earning from dinner is much more than the earning from lunch except for the weekend, Sunday.

On Monday, the beginning of the week, the restaurant sells lunch of 24 hundred dollars compared to the sales of dinner of 3623 dollars. The sales of dinner compared to lunch is significantly higher than the sell of lunch for the six days of the mentioned week except for the Sunday. The sale of lunch on Tuesday remains almost same as it was on Monday but the dinner sell increased by almost 200 dollars. The earning from the dinner is lowest on Saturday and it is less than 3000 dollar. In the weekend the lunches bring an amount of 1550 dollar compared to 2450 dollar dinner.

The restaurant earns about 15 thousand dollars a week by selling the lunch and on the contrary, earns about 22 thousand dollars by selling dinner.

2. Bài mẫu dạng Line Graph

 • Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values)

 • Describe the information below and discuss the implications for dental health.

» Write at least 150 words.  Bài mẫu dạng Line Graph

The provided line graph illustrates the acid level in the mouth which is created by consuming sweet foods specifically sugar and honey and the possibility of tooth decay because of this acid level. As is presented in the line-graph, the higher the acid level the lower the pH value and a pH level less than 5.5 is detrimental to the tooth and causes the tooth decay.

The given graph shows that the initial pH level of our mouth is 7 which begins to fall after consuming sweet foods. When we eat sweet item like cane sugar, the pH level drops to 3.5 after 5 minutes and remain in danger level (below pH level 5.5) for more than 30 minutes. Consuming fruit sugar drops the pH level nearly to 4 and remains at danger level for about 20 minutes. And finally, when we eat honey, the pH level falls below 5 and it remains under risk level for about 13 minutes. As the low pH level means higher acidity and causes tooth decay, cane sugar among the mentioned three food items is the most harmful to our tooth.

3. Bài mẫu dạng Pie Chart

 • The two graphs show the main sources of energy in the USA in the 1980s and the 1990s.

 • Write a report for a university lecturer describing the changes which occurred.

» Write at least 150 words.

   Sources of Energy, USA, in the 1980s and 1990s.

Bài mẫu dạng Pie Chart

**    **
The pie chart depicts the different sources of energy in the USA in two decades – the 1980s and 1990s. An overview of the diagram shows that the major source of energy production in the USA was oil.

The diagram shows that oil was the main energy source for the USA which was used to produce 42% energy in the 1980s and 33% in 1990s. Around one-fourth of energy in the USA came from natural gas both in these decades. The usage of nuclear power as a source of energy increases and it produced 10% energy in the 1990s which were double than the percentage of energy production from this source in early decade.The production of energy from coal in the 1980s was around 22% and it increases by 5% in 1990s. It is very surprising to notice that the production of energy from hydroelectric power remained the same (i.e. 5%) in both decades.

To conclude, oils was the main energy production source in the 80s and 90s in the USA and the use of nuclear power as a source of energy doubled.

4. Bài mẫu dạng Bar Chart

 • The chart below shows the amount of leisure time enjoyed by men and women of different employment status.

 • Write a report for a university lecturer describing the information below.

» You should write at least 150 words.

 Leisure time in a typical week in hour - by sex and employment status, 1998-99. Bài mẫu dạng Bar Chart

The provided chart shows the number of leisure hours enjoyed by men and women in a typical week in 1998-99, according to gender and employment status. As is observed from the graph, the unemployed and retired men and women had more leisure time than the other type of people.

Among the full-time employed people, men had about 45 hours of leisure time on an average per week compared to the 38 hours of leisure time for women. No data is given for the part-time employed men and women from this category enjoyed 40 hours of leisure time in a week. This figure is slightly more than the employed women perhaps because of their employment nature.

Unemployed and retired people had the longest period of leisure activity both for men and women and men had a bit more hours than the women. As expected the retired and unemployed people enjoyed about 78 to 82 hours per week which is longer than people from other employment statuses. Lastly, housewives enjoyed approximately 50 hours of leisure time which is more than the employed women but less than the unemployed and retired women. The graph reflects that men had more leisure time from all employment statuses than women which indicates that women spent more time working at home than their male counterparts.

The graph summarises that the male enjoyed more leisure time than women and employed people had less time for leisure activities than retired and unemployed people. 

5. Bài mẫu dạng Tổng Hợp

 • The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

 • Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

» You should write not less than 150 words.

         VISITS ABROAD BY UK RESIDENTS BY PURPOSE OF VISIT (1994-98)
19941995199619971998
Holiday15,24614,89817,89619,70320,700
Business3,1553,1883,2493,6393,957
Visits to friends & relatives2,6892,6282,7743,0513,181
Other reasons9828961,0301,054990
TOTAL22,07221,61024,94927,44728,828

Bài mẫu dạng Tổng Hợp

The given table compares the figures of a research on why 100 thousand of the UK residents visited overseas from 1994 to 1998, and the given bar chart illustrates which countries they travelled during this time.

As a whole, the majority of the UK citizens travelled abroad for entertainment, and Western Europe was their most favourable destination. By looking at the table, it can be seen that generally there was a growing tendency for the UK people to travel into other countries from 1994 to 1998. During the second year, in 1995, the total number of travellers marginally declined from just over 22000 to nearly 21500; however, it steadily grew and reached the peak of approximately 29000 in the year 1998.

These people gradually became more interested in traveling to all three regions during this period, but Western Europe was the best option. In 1994, just below 20,000 of the UK citizens went into Western Europe, compared with only almost 1000 into the North America. Furthermore, after a small drop in 1995, the population of Western Europe visitors remarkably increased and reached the maximum of above 24000 in 1998, which was far more significant than the other two locations.

In conclusion, the most proportion of the UK citizens had a trip to Western Europe to spend their holidays and for business trips

6. Bài mẫu dạng Map - IELTS Writing task 1

 • Plan A below shows a health centre in 2005. Plan B shows the same place in the present day.

 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Bài mẫu dạng Map

The plans, A and B, illustrate the refurbishment of a health centre in two different years (2005 and the present).

Overall, there have been massive changes in the health centre over the period given. The centre has clearly been enlarged and its layout has also been changed to meet the demand.

In 2005, the main entrance was located in front of the health centre with 12 car parking spaces outside. From the main entrance, there were some seats along the hallway for clients to wait for consultation. At the end of the hallway, there was a reception desk for clients to register. In addition, an office and a consultation room were located on the left of the desk, and on its right, there were two more consultation rooms. Finally, a physiotherapy room was built behind the desk.

In the present day, the layout of the centre has been revised. The main entrance is now situated in the left corner of the centre with a reception desk and an area for children to play. Meanwhile, there is a large common area in the middle of the centre for clients where seats are available alongside the wall. All original rooms and a newly added room called the minor operations room, on the other hand, are now allocated to the common area. Finally, the size of the car park increased by twice with 30 spaces.

7. Bài mẫu dạng Process - IELTS Writing task 1

 • The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.

 • Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài mẫu dạng Process

The diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are seven stages in the process, beginning with the digging up of clay and culminating in delivery.

To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. This clay is then placed onto a metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. A roller assists in this process.

Following this, sand and water are added to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mould or using a wire cutter. Next, these bricks are placed in an oven to dry for 24 – 48 hours.

In the subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature (ranging from 200c to 1300c), followed by a cooling process in a chamber for 2 – 3 days. Finally, the bricks are packed and delivered to their destinations.

F. VI. 7 việc cần làm trong IELTS Writing task 1

1. Kiểm tra lại bài viết sau khi viết

Để chắc chắn rằng bài viết của chúng ta đúng, đủ hết các phần thì sau khi viết các bạn nên dành ra 2-3 phút để kiểm tra kỹ. Đừng quên kiểm tra những điểm sau:

 • Chính tả và các dấu chấm phẩy câu;

 • Thì của động từ có đúng với ngữ cảnh không;

 • Các thông số dữ liệu đề cập trong câu trả lời có chính xác chưa;

 • Từ vựng có bị lặp quá nhiều không, có dùng đúng ngữ cảnh không;

 • Các đoạn văn có được kết nối với nhau một cách chính xác và logic không;

 • Số lượng từ có đủ 150 chưa.

2. Canh thời gian viết bài

Nhiều bạn hay dành rất nhiều thời gian cho bài Task 1 để tới lúc làm Task 2 thì không viết kịp. Các bạn chỉ nên dành ra 20 phút cho Task 1 và phải sắp xếp thời gian cho hiệu quả. Hành dành 5 phút đầu tiên để phân tích đề và phát thảo ra sườn bài viết. Sau đó dành ra 15 phút còn lại cho phần viết. Nếu còn thời gian các bạn hãy dùng nó để kiểm tra và sữa lỗi.

3. Nắm vững các dạng câu hỏi, yêu cầu của đề bài

4. Luyện tập thật nhiều, thật nhuần nhuyễn để hình thành một thói quen phải xạ tốt, nhìn đề là biết phân tích phát thảo đoạn viết ngay lập tức

5. Học kỹ các từ vựng miêu tả xu hướng, sự thay đổi, cách thay đổi, vị trí, v.v..Nói chung là những từ vựng liên quan tới việc miêu tả đồ thị.

6. Học cách paraphrase để viết phần Overview cho chính xác.

7. Biết chọn lọc thông tin, không viết hết thông tin vào phần viết của mình mà chỉ chọn những thông số chủ đạo trong biểu đồ.

G. VII. Những lỗi sai cần tránh khi viết IELTS Writing Task 1

Có nhiều bạn khi viết phần Overview copy y chang phần summary của đề bài. Đó không phải là văn của bạn viết nên chắc chắn bạn đã không đạt được yêu cầu của tiêu chí chấm bài. Hãy cố gắng sử dụng lời văn của mình để viết, như vậy bạn vừa làm đúng luật vừa hiểu rõ hơn đề bài.

1. Có gắng viết cẩn thận, chữ viết phải dễ thấy dễ đọc

Viết chữ xấu không làm bạn bị trừ điểm, tuy nhiên chữ xấu quá, giảm khảo không đọc được sẽ cho rằng bạn viết sai chính tả từ đó trừ điểm của bạn. Hiện nay thi IELTS đã có thể làm trên máy tính nên nếu bạn cảm thấy không tự tin về chữ viết của mình, thi IELTS trên máy tính là một hướng đi thích hợp hơn.

2. Dành quá nhiều thời gian cho phần thi Task 1

Hãy nhớ rằng thời gian quy định cho phần thi IELTS Writing là 60 phút. Bạn dành quá nhiều thời gian cho Task 1 nghĩa là bạn đang tự làm khó bản thân khi thi Task 2. Task 2 yêu cầu viết nhiều hơn, tương đối khó hơn và chiếm 2/3 điểm tổng IELTS Writing của bạn. 20 phút là thời gian hợp lý cho phần Task 1.

3. Mô tả tất cả cả các thông tin từ biểu đồ

Điều này không giúp bạn được cộng điểm mà chỉ làm bạn mất thêm nhiều thời gian. Hạy học cách tuyển chọn thông tin cho hợp lý.

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!