Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Công thức và bài tập
A
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
B
Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Công thức và bài tập

03/06/20195 min read
Trong bài viết hôm nay, DOL English sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa, công thức cách dùng và các chú ý liên quan đến thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense). Trong tiếng Anh có 12 thì và các thì hoàn thành tiếp diễn thường được cho là phức tạp nhất từ công thức cho cách dùng. Vì thế, các bạn cần phải nắm rõ các kiến thức liên quan tới thì này để có thể sử dụng chúng một cách thành thạo để có thể truyền tải thông tin cho người nghe, người đọc một cách hiệu quả.

A. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

1. Định nghĩa thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Khi có nhu cầu diễn tả một hành động đã và đang xảy ra trong một thời điểm xác định trong tương lai thì chúng ta sẽ sử dụng thì hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous). Nói cách khác, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai, và vẫn chưa hoàn thành.

Ví dụ:

 • I will have been working in this company for 10 years by the end of this month.

⇒ Tới hết tháng này, tôi sẽ đang làm việc ở đây được 10 năm.  

 • When I get my degree, I will have been studying at Cambridge for four years.

⇒ Khi tôi nhận được bằng thì tôi đã học ở Cambridge được 4 năm.

cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2. Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

ThểCông thứcVí dụ
Khẳng địnhS + will have been + V-ingWe will have been living in this house for 1 year by next month.
Phủ địnhS + will not/won’t have been + V-ingThe kids won’t have been playing with their grandparents when you come this weekend
Nghi vấnWill + S + have been + V-ing Trả lời:
Yes, S + will No, S + won’tWill you have been working for this company for 1 years by the end of this week?

3. Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Diễn tả một hành động hay sự việc xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm xác định  trong tương laiBy this time next week, I will have been playing football for 5 years.
Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương laiWhen our daughter graduates from high school, we will have been staying in this house for 20 years.  

Lưu ý với thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Các trường hợp không sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không thể được dùng trong các mệnh đề được bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, v.v… Thay vào đó, bạn có thể dùng thì Hiện tại Hoàn thành Tiếp diễn.

Ví dụ:

 • You won’t be able to leave until you will have been working as much as me ⇒  Sai.

 • You won’t  be able to leave until you have been working as much as Tim ⇒ Đúng.

Một số từ không có dạng tiếp diễn cũng không được sử dụng trong thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thay vì dùng thì Tương lai Hoàn thành Tiếp diễn với những động từ này, bạn phải dùng thì Tương lai Hoàn thành - Future Perfect.

 • Brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand;

 • State: be, cost, fit, mean, suit;

 • Senses: feel, hear, see, smell, taste, touch;

 • Feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish;

 • Possession: belong, have.

Ví dụ:

 • Ned will have been having his driver’s license for over two years ⇒ Sai

 • Ned will have had his driver’s license for over two years ⇒ Đúng

<<<Bài viết cùng chủ đề>>> Thì quá khứ đơn - Dấu hiệu nhân biết và bài tập

B. Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Future Perfect Cotinuous Exercises

 1. Your sister (get) pregnant for 7 months?

 2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

 3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

 4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

 5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house

Đáp án:

 1. will your sister have been getting

 2. will have been writing

 3. will have been working

 4. will have been doing

 5. will have been cooking

<<<Điểm ngữ pháp tổng quát>>> 12 thì trong tiếng Anh - Cấu trúc, công thức và bài tập

DOL English

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!