Lộ trình học IELTS 4.0 từ 3.0 trong vòng 60 ngày

Để đạt được mục tiêu kết quả IELTS 6.0-6.5 cuối cùng, những bước đầu xây dựng nền tảng vững chắc cho tiếng Anh IELTS là yếu tố vô cùng quan trọng. Cụ thể ở lộ trình học IELTS 4.0 từ 3.0, đây là lộ trình giúp cho người học ở trình độ sơ cấp tăng cường thêm vốn kiến thức của mình, dần tiếp cận và trở nên dạng hơn với đề bài thi IELTS. Việc luyện thi IELTS ở những band điểm cao hơn sẽ trở nên dễ dàng và ít khó khăn hơn chính nhờ vào lộ trình 3.0-4.0 này, vì vậy các bạn hãy cùng DOL có cái nhìn tổng thể về lộ trình 60 ngày này nhé!

Lộ trình học IELTS 4.0 từ 3.0 trong vòng 60 ngày