Hướng dẫn làm chủ đề Map IELTS Writing Task 1

Trong bài thi IELTS Writing Task 1, dạng bài IELTS Writing task 1 Process thường được cho là rất khó để làm. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích một bài mẫu IELTS writing task 1 Map để có thể nhận ra rằng thật sự cách viết map trong ielts không hề phức tạp. Map ielts task 1 là dạng bài miêu tả sự thay đổi, phát triển của một khu vực, địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định như thành phố, khu dân cư, làng xóm …Tần suất xuất hiện của dạng bài này này thấp hơn so với các dạng biểu đồ khác trong phần thi IELTS Writing nhưng không có nghĩa là bạn có thể “khó quá bỏ qua”.

vvv

A. Tổng quan dạng Map – IELTS Writing Task 1

Đề bài IELTS Writing dạng Map (bản đồ) sẽ có 2 loại chính:

1. Đề IELTS Writing dạng Map – Loại 1

Dạng đề IELTS Writing mà trong đó bạn chỉ có duy nhất 1 Map và cần phải mô tả vị trí từng thành phần trong Ielts Map này. Đây là dạng rất đơn giản nên sẽ rất ít gặp trong đề thi IELTS Writing.

2. Đề IELTS Writing dạng Map – Loại 2

Dạng đề IELTS Writing mà trong đó có số lượng từ bản đồ trở lên. Đây là dạng Map xuất hiện thông thường hơn. Theo đó, bạn sẽ được cung cấp từ 2 Map trở lên để miêu tả cùng một khu vực nhưng khác nhau về thời gian. Nhiệm vụ của người viết trong dạng biểu đồ Map đôi đó là phải lần lượt làm rõ những sự thay đổi được kể trên biểu đồ.

B. Bài mẫu biểu đồ – IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

1. Đề bài IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

Hãy cùng DOL làm quen với dạng bài Ielts Task 1 Map thông qua bài mẫu dưới đây nhé!

“The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket.”

=> Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

The given map shows two possible locations for the planned supermarket in the Garsdon City.

As is presented in the illustration, The main difference between the two sites is that one is located in the countryside outside the town, whereas the other is in the town centre. Both potential sites are close to the railway, and reasonably near to a main road.

The first possible location for the planned supermarket is near the Hindon area where almost ten thousand inhabitants live and the location is in the north-west corner. This location would be ideal for the Hindon people for shopping but the people of Crandon and Brandon, which have great more population, would be far away from this supermarket.

The second possible location which is almost in the centre of the city would be surrounded by industrial zones and housings in North and South sides of the city. This would be an ideal place as it would connect all the shoppers in the three parts of the city. Since the railway passes near this location, this would be a better place in terms of communication as well.

3. Phân tích cấu trúc – Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

Intro

Chúng ta có tóm tắt đề bài như sau: The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town.

Từ đó chúng ta có phần mở bài như sau:

The given map shows two possible locations for the planned supermarket in the Garsdon City.

Mục đích chính của phần mở bài là để đánh giá khả năng tổng hợp, tóm tắt và miêu tả khái quát bản đồ nói về vấn đề gì. Khi mới nhìn qua bản đồ nhiều bạn sẽ bị ngộp do không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào bản đồ, các bạn có thể chú ý vào phần tóm tắt đi kèm với bản đồ mà đề bài đưa ra. Đây chính là nguồn viết mở bài cực kỳ hiệu quả cho bạn cũng như giúp bạn trong việc hiểu được bản đồ nói về vấn đề gì.

Overview

As is presented in the illustration, the main difference between the two sites is that one is located in the countryside outside the town, whereas the other is in the town centre. Both potential sites are close to the railway, and reasonably near to a main road.

⇒ Trong phần overview của bài mẫu, thông tin được lấy ra trong bản đồ là điểm giống nhau và khác nhau của 2 nơi được cân nhắc để xây siêu thị:

Body 1

The first possible location for the planned supermarket is near the Hindon area where almost ten thousand inhabitants live and the location is in the north-west corner. This location would be ideal for the Hindon people for shopping but the people of Crandon and Brandon, which have great more population, would be far away from this supermarket.

⇒ Trong phần body 1, bài mẫu xét tới vị trí S1 trong bản đồ và miêu tả khoảng cách của S1 đối với các khu vực dân cư. Ngoài ra, phần body 1 còn so sánh thêm mật độ dân cư của 3 khu vực

Body 2

The second possible location which is almost in the centre of the city would be surrounded by industrial zones and housings in North and South sides of the city. This would be an ideal place as it would connect all the shoppers in the three parts of the city. Since the railway passes near this location, this would be a better place in terms of communication as well.

⇒ Trong phần body 2, bài mẫu tiếp tục miêu tả vị trí S2 trong bản đồ. Từ đó, bài mẫu có sự so sánh S2 và S1 thông qua khoảng cách của S2 so với 3 khu dân cư và đường ray xe lửa.

4. Phân tích nội dung – Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

Phân tích cách triển khai ý

 • Overview

As is presented in the illustration, The main difference between the two sites is that one is located in the countryside outside the town, whereas the other is in the town centre. Both potential sites are close to the railway, and reasonably near to a main road.

Để so sánh điểm khác nhau giữa 2 vị trí khả thi để xây siêu thị, bài mẫu dùng lấy thông tin về vị trí của 2 điểm ⇒ one is located in the countryside outside the town, whereas the other is in the town centre

 • Body 1

The first possible location for the planned supermarket is near the Hindon area where almost ten thousand inhabitants live and the location is in the north-west corner. This location would be ideal for the Hindon people for shopping but the people of Crandon and Brandon, which have great more population, would be far away from this supermarket.

Đầu tiên, bài mẫu miêu tả vị trí của S1:

…. is near the Hindon area where almost ten thousand inhabitants live and the location is in the north-west corner.

Sau đó, bài mẫu đánh giá ví trị S1 thông qua so sánh khoảng cách của S1 với các vùng dân cư trong biểu đồ:

His location would be ideal for the Hindon people for shopping but the people of Crandon and Brandon would be far away from this supermarket.

Ngoài ra, bài mẫu còn so sánh số liệu liên quan đến số dân trong 3 khu dân cư:

Hindon area where almost ten thousand inhabitants live –  but the people of Crandon and Brandon, which have great more population

 • Body 2

The second possible location which is almost in the centre of the city would be surrounded by industrial zones and housings in North and South sides of the city. This would be an ideal place as it would connect all the shoppers in the three parts of the city. Since the railway passes near this location, this would be a better place in terms of communication as well.

Phần thân bài số 2 được tập trung vào để miêu tả thông tin và dữ liệu của vị trí tiếp theo dự tính xây siêu thị:

… in the centre of the city would be surrounded by industrial zones and housings … in North and South sides of the city it would connect all the shoppers in the three parts of the city – the railway passes near this location

Phân tích ngôn ngữ sử dụng

Các cấu trúc câu được sử dụng trong bài:

 • Intro

The given map shows two possible locations for the planned supermarket in the Garsdon City.

Cấu trúc câu: the given map/graph + shows + something

 • Overview

The main difference between the two sites is that one is located in the countryside outside the town, whereas the other is in the town centre.

Cấu trúc câu: The difference between + two things + to be + that + S1 + verb + whereas + S2 + verb

Both potential sites are close to the railway, and reasonably near to a main road.

Cấu trúc câu: Both + S + to be

 • Body

The first possible location for the planned supermarket is near the Hindon area where almost ten thousand inhabitants live and the location is in the north-west corner.

Cấu trúc câu: S + to be + near + something

This location would be ideal for the Hindon people for shopping but the people of Crandon and Brandon, which have great more population, would be far away from this supermarket.

Cấu trúc câu: S + would be + far away from + something

 • Từ vựng được sử dụng trong bài

As is presented in the illustration: như được trình bày trong biểu đồ;

Is located in: nằm ở;

close to/near to: gần với;

Far away from: xa với;

Surrounded by: được bao vây bởi.

5. Nhận xét bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng 1 Map

Task Achievement

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Nhận xét

Bài mẫu có nhận xét được các yếu tố chính của biểu đồ chính là các thông tin về 2 vị trí xây siêu thị. Có so sánh về khoảng cách giữa 2 vị trí đối với các khu dân cư

Coherence and Cohesion

Có chia đoạn hiệu quả với các nhóm thông tin dữ liệu mạch lạc.

Có sự liên kết giữa các câu và đoạn, sử dụng các liên từ hiệu quả mà không lạm dụng.

Lexical Resource

Vốn từ vựng đa dạng, linh hoạt phù hợp với ngữ cảnh

Grammatical Range and Accuracy

Ngữ pháp chính xác với các cấu trúc câu phong phú

C. Bài mẫu biểu đồ – IELTS Writing task 1 – Dạng 2 Map

1. Đề bài IELTS Writing Task 1 – Dạng trên 2 Map

“The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010.”

=> Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng trên 2 Map

The pictures illustrate the development of the village of Stokeford that have taken place over a period of 80 years.

In general, it is clearly shown that River Stoke and a bridge remained unchanged throughout the given period of time and many more houses had been constructed in 2010.

There were major changes in the village of Stokeford over the years. First of all, the shops located in the east of River Stoke were destroyed and more houses were built in 2010. The next noticeable feature is that the farmland in 1930 was demolished and it was converted into residential places with new roads being constructed.

Furthermore, primary school was developed in 2010 and it was almost doubled in 2010 compared to 1930. Part of the gardens in 1930 was used for the residential purpose by building more rows of houses near the main road. The leftover garden with a large house was then developed into a retirement home in 2010.

3. Phân tích cấu trúc – Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng trên 2 Map

Intro

The pictures illustrate the development of the village of Stokeford that have taken place over a period of 80 years.

⇒ Phần mở bài được lấy ý và được paraphrase lại từ phần tóm tắt của đề bài: The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010.

Overview

In general, it is clearly shown that River Stoke and a bridge remained unchanged throughout the given period of time and many more houses had been constructed in 2010.

⇒ Có 2 ý chính rút ra từ bản đồ được sử dụng trong phần overview đó là 2 điểm không thay đổi sau 80 năm (River Stoke, a bridge) và những điểm khác (many more houses had been constructed in 2010.)

Body 1

There were major changes in the village of Stokeford over the years. First of all, the shops located in the east of River Stoke were destroyed and more houses were built in 2010. The next noticeable feature is that the farmland in 1930 was demolished and it was converted into residential places with new roads being constructed.

⇒ Trong phần body 1, bài mẫu tập trung vào 2 sự thay đổi chính (There were major changes) của bản đồ ở năm 2010 so với năm 1930 (the shops located in the east of River Stoke were destroyed – the farmland in 1930 was demolished).

Body 2

Furthermore, primary school was developed in 2010 and it was almost doubled in 2010 compared to 1930. Part of the gardens in 1930 was used for the residential purpose by building more rows of houses near the main road. The leftover garden with a large house was then developed into a retirement home in 2010.

⇒ Với phần body 2, bài mẫu tiếp tục so sánh các sự thay đổi của bản đồ 2 ở thời kỳ.

4. Phân tích nội dung – Bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng trên 2 Map

Phân tích cách triển khai ý cho Ielts Writing Maps

 • Overview

In general, it is clearly shown that River Stoke and a bridge remained unchanged throughout the given period of time and many more houses had been constructed in 2010.

⇒ Cách triển khai các ý tổng quát của bài mẫu trong phần overview tương đối trực tiếp bằng cách liệt kê 2 điểm không thay đổi (River Stoke and a bridge) và đặc điểm tổng quát của sự khác nhau giữa 2 thời kỳ (many more houses had been constructed)

 • Body 1

There were major changes in the village of Stokeford over the years. First of all, the shops located in the east of River Stoke were destroyed and more houses were built in 2010. The next noticeable feature is that the farmland in 1930 was demolished and it was converted into residential places with new roads being constructed.

⇒ Cách triển khai ý chi tiết cho phần thân bài của bài mẫu tương đối đơn giản. Sự khác biệt giữa 2 bản đồ được miêu tả bằng cách: ở cùng một địa điểm thì cái gì thay thế cái gì (the shops located in the east of River Stoke were destroyed; more houses were built in 2010; the farmland in 1930 was demolished and it was converted into residential places)

 • Body 2

Furthermore, primary school was developed in 2010 and it was almost doubled in 2010 compared to 1930. Part of the gardens in 1930 was used for the residential purpose by building more rows of houses near the main road. The leftover garden with a large house was then developed into a retirement home in 2010.

⇒ Với phần body 2, bài mẫu tiếp tục đề cập tới những thay đổi của thành phố từ năm 1930 tới năm 2010. Tuy nhiên, khác biệt với phần body 1, phần body 2 không miêu tả các thay đổi mang tính chất thay thế mà mang tính sửa đổi ⇒ primary school was developed –  art of the gardens in 1930 was used for the residential. The leftover garden with a large house was then developed into a retirement home.

Phân tích ngôn ngữ sử dụng

Các cấu trúc câu được sử dụng

 • Intro

The pictures illustrate the development of the village of Stokeford that have taken place over a period of 80 years.

Cấu trúc câu: S + illustrate + something

 • Overview

In general, it is clearly shown that River Stoke and a bridge remained unchanged throughout the given period of time and many more houses had been constructed in 2010.

Cấu trúc câu: S + be shown + that

 • Body 1

There were major changes in the village of Stokeford over the years. The next noticeable feature is that the farmland in 1930 was demolished and it was converted into residential places with new roads being constructed.

Cấu trúc câu: There + to be + major/minor changes in + something

First of all, the shops located in the east of River Stoke were destroyed and more houses were built in 2010.

Cấu trúc câu:

S + locate in + …

S + be built + …

S + be destroyed + …

 • Từ vựng được sử dụng trong bài

 • In general: nhìn chung ⇒ bắt đầu cho phần Overview;

5. Nhận xét bài mẫu IELTS Writing task 1 – Dạng trên 2 Map

Task achievement

Bài viết trả lời được câu hỏi của đề bài;

Có đoạn tổng quan rõ ràng. Tuy nhiên, khi vào các body thì chi tiết cụ thể không được đề cập. Các nhóm ý chia ra chưa hợp lý;

Những công trình không có sự thay đổi hoặc được mở rộng và những công trình bị phá hủy và thay thể bằng công trình khác;

Mô tả số liệu chính xác;

Có so sánh những chỗ cần thiết.

Coherence and Cohesion

Có chia đoạn hiệu quả với các nhóm thông tin dữ liệu mạch lạc;

Có sự liên kết giữa các câu và đoạn, sử dụng các liên từ hiệu quả mà không lạm dụng.

Lexical Resource

Vốn từ vựng đa dạng, linh hoạt phù hợp với ngữ cảnh.

Grammatical Range and Accuracy

Ngữ pháp chính xác với các cấu trúc câu phong phú.

Dol English