Hướng dẫn cơ bản viết IELTS Writing Task 1 chuẩn
A
I. Yêu cầu của bài thi IELTS Writing Task 1
B
II. 3 Lưu ý quan trọng về bài thi IELTS Writing Task 1
C
III. Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 gồm 3 phần
D
IV. 4 bước viết bài IELTS Writing Task 1 chuẩn

Hướng dẫn cơ bản viết IELTS Writing Task 1 chuẩn

01/06/20195 min read
Phần IELTS Writing Task 1 chỉ chiếm ⅓ band điểm tổng IELTS Writing của bạn. Do đó, bạn chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần thi này. Trong 20 phút này, bạn sẽ phải cân nhắc các dữ liệu được cho trong biểu đồ, xác định các ý chính để miêu tả và hoàn thành một bài viết hoàn chỉnh tối thiểu 150 từ. Rất nhiều việc để làm chỉ trong 20 phút, vì thế, bạn cần phải có một chiến thuật làm bài hiệu quả.

A. I. Yêu cầu của bài thi IELTS Writing Task 1

Phần thi IELTS Học thuật (Academic)

Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng biểu, biểu đồ cột, biểu đồ bánh, biểu đồ đường, sơ đồ, bản đồ hoặc biểu đồ tổng hợp. Bạn sẽ được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn tối thiểu 150 từ để miêu tả các thông tin được đưa ra. Có 7 dạng đề thi IELTS Writing task 1 bao gồm: Table, Line, Bar, Pie, Mixed, Map, Process

Phần thi IELTS Tổng quát (General Training)

Bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư trả lời cho một tình huống bất kỳ được đặt ra. Ví dụ, yêu cầu thêm thông tin hoặc giải thích một vấn đề.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào IELTS Writing Task 1 của phần thi IELTS Học thuật (Academic).

B. II. 3 Lưu ý quan trọng về bài thi IELTS Writing Task 1

  1. Đây là lưu ý quan trọng ảnh hưởng xấu tới điểm thi của bạn nếu bỏ qua lưu ý này. Yêu cầu của đề thi là miêu tả các dữ liệu trong biểu đồ một cách khách quan, không lồng vào quan điểm của người viết.

  2. Phần thi IELTS không hề có giới hạn về số từ tối đa bạn có thể viết. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải viết ít nhất là 150 từ. Thật ra, bạn cũng không nên viết quá nhiều và miêu tả tất cả các thông tin có trong biểu đồ, phần thi IELTS Writing chỉ có 60 phút và bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho IELTS Writing Task 2. Hãy chỉ nên bỏ ra 20 phút và miêu tả những dữ liệu đặc biệt trong biểu đồ.

  3. Điểm của phần thi IELTS Writing Task 1 này sẽ chiếm ⅓ band điểm tổng IELTS Writing và được chấm theo 4 tiêu chí sau:

  • Task Achievement:

Tiêu chí này đánh giá mức độ chính xác và phù hợp của câu trả lời của bạn đối với yêu cầu của đề, sử dụng tối thiểu 150 từ.

  • Coherence and Cohesion

Tiêu chí này đánh giá khả năng liên kết các ý tưởng giữa các câu và các đoạn văn một cách mạch lạc.

  • Lexical Resource

Khả năng sử dụng đa dạng các từ vựng cũng như biết cách sử dụng từ phù hợp với ngữ cảnh.

  • Grammatical Range and Accuracy

Khả năng sử dụng đa dạng và chính xác các cấu trúc ngữ pháp.

C. III. Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 gồm 3 phần

Bố cục chuẩn cho bài viết Writing Task 1 gồm:

1. Introduction

Nội dung: Ở phần mở bài, bạn sẽ giải thích khái quát những thông tin mà biểu đồ thể hiện. Phần mở bài nên khoảng từ 1-2 câu là đủ.

Lưu ý: Để có thể viết mở bài một cách chính xác cũng như nhanh chóng, bạn có thể chú ý vào phần tóm tắt dữ liệu của biểu đồ mà đề bài đưa ra cùng với biểu đồ. Tuy nhiên, bạn chắc chắn không được viết lại y chang phần tóm tắt của đề bài. Hãy sử dụng kỹ năng paraphrase của mình để viết lại tóm tắt biểu đồ bằng tiếng Anh của mình. Hạn chế sử dụng lại các từ vựng hay cấu trúc câu trong phần tóm tắt nếu bạn không muốn bị điểm thấp.

2. Overview

Nội dung: Trong phần này, bạn cần nêu ra những xu hướng thay đổi chính và những điểm nổi bật của biểu đồ.

Lưu ý: Ở phần này, bạn chỉ nêu ra những điểm nổi bật mà bạn phát hiện ra ngay lập tức khi nhìn vào sơ đồ. Bạn đừng vội đưa ra số liệu hay nhận xét ở phần này. Hãy để dành cho phần thân bài.

3. Đoạn details

Nội dung: Sau khi đã miêu tả tổng quan và khái quát thông tin trong biểu đồ, bạn bắt đầu đi vào chi tiết ở phần này. Đây là phần mà bạn đưa những số liệu liên quan đến tóm tắt hay những điểm nổi bật về biểu đồ mà bạn viết ở phần trên.

Lưu ý

Không chỉ dừng lại ở việc liệt kê các thông tin, bạn phải so sánh, mô tả sự thay đổi của biểu đồ. Bạn không nên miêu tả hay liệt kê tất cả các thông tin có trong biểu đồ. Hãy tập trung vào những thông tin chính liên quan đến xu hướng chung của biểu đồ cũng nhưng những điểm nổi bật của biểu đồ. Ở phần này, 2 đoạn ngắn, mỗi đoạn miêu tả một chi tiết nổi bật là đủ.

D. IV. 4 bước viết bài IELTS Writing Task 1 chuẩn

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!