Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s
Ưu đãi 1,500,000đ
23 suất học bổng 1,500,000đ
còn 23 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 4d 5h 15m 16s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

IELTS Writing Task 2 - Chủ đề Govenment & Society
A
Tổng quan chủ đề Government and Society trong IELTS Writing task 2
B
Những vấn đề chính trong chủ đề Government and Society
C
Cách làm quen và giải quyết chủ đề Government and Society
D
Một số đề mẫu chủ đề Environment and Society

IELTS Writing Task 2 - Chủ đề Govenment & Society

01/01/19705 min read
Chủ đề Government and Society IELTS Writing Task 2 là một trong những chủ đề khác biệt và hiếm khi được đưa ra trong các kỳ thi IELTS gần đây. Cùng DOL tìm hiểu xem chủ đề này có gì đặc biệt qua bài viết dưới đây nhé.

A. Tổng quan chủ đề Government and Society trong IELTS Writing task 2

Chủ đề này có phần chung chung và bao quát so với các chủ đề khác như Chủ đề Gender hay Health, thế nhưng khi đi vào cụ thể nội dung thì vẫn có một số cơ bản như sau:

 • Những việc chính phủ nên thực hiện;

 • Các dịch vụ cộng đồng;

 • Công tác kiểm duyệt;

 • Quay phim/chụp ảnh nơi công cộng.

….....

Điểm đặc biệt đối với chủ đề này chính là kiến thức xã hội, chính trị và những vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người. Vì vậy, bạn sẽ rất khó để được band điểm cao nếu chỉ viết chung chung mà không nêu lên được những vấn đề thực tế. Bạn cần phải xem nhiều sách báo cũng như các tin tức chính trị để có thể có đủ những minh chứng cho lập luận của bạn trong bài viết.

B. Những vấn đề chính trong chủ đề Government and Society

Những vấn đề trong chủ đề này thường thiên về những hoạt động, công tác từ thiện cho chính phủ lập ra về các vấn đề:

 • Những công tác cho giới trẻ tham gia nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết và giúp đỡ người khác;

 • Những thực tế trong xã hội có liên quan đến pháp luật;

 • Các vấn đề cộng đồng đang diễn ra, phân tích các mặt của vấn đề để tìm ra được giải pháp thích hợp;

 • Những thói quen của một bộ phận dân cư làm ảnh hưởng đến cộng đồng;

 • Hành động của chính phủ ảnh hưởng đến cộng đồng như thuế, các luật định, chính sách y tế, giáo dục, môi trường và nền kinh tế.

Những luận điểm hữu ích để lập luận cho vấn đề:

 • Đưa ra những ý tưởng hữu ích giúp giới trẻ xây dựng được tính cộng đồng;

 • Mọi người ngày nay tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vào những công nghệ, không quan tâm đến những hoạt động thực tế mà chính phủ đang kêu gọi nhằm liên kết các mối quan hệ cộng đồng;

 • Ảnh hưởng tốt lẫn xấu từ những cải cách về quản lý của chính phủ bằng công nghệ đến cộng đồng;

 • Ảnh hưởng của việc ban hành các luật lệ của chính phủ đến cộng đồng.

C. Cách làm quen và giải quyết chủ đề Government and Society

Bởi vì sự bao quát của chủ đề mà khi thực hiện tìm hiểu sẽ rất vất vả nếu như bạn không biết trọng tâm đánh vào cái gì. Điều bạn nên làm là tìm kiếm thông tin hữu ích, những tổ chức của chính phủ, hoạt động từ thiện có liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.

 • Xem tin tức chính trị;

 • Chú ý đến tên và chức năng của những tổ chức cộng đồng;

 • Để tâm đến những thực tế của cộng đồng hiện tại và hành động của chính phủ;

 • Luật lệ cho người vô gia cư hoặc di dân ở các nước, hoặc về chính sách y tế, giáo dục.

Khi nắm được những kiến thức đó, bạn sẽ dễ dàng có được thông tin để phân tích vấn đề mà đề bài đưa ra, không nói suông, lập luận rõ ràng và phân tích ở nhiều khía cạnh sẽ dễ đánh được vào vấn đề trọng điểm hơn.

Vấn đề chính của chủ đề này chính là nêu lên được quan điểm của bạn, phương án giải quyết vấn đề và lập luận biện giải cho nó. Có thể bạn không cần quá sâu xác mà cái chính ở đây là quan điểm của bạn trên những vấn đề đó và những góp ý giúp ích cho vấn đề mà đề bài đưa ra.

 • Tập trung phân tích Advantages (Thuận lợi) và Disadvantages (Bất lợi) của vấn đề;

 • Đưa ra lập luận và quan điểm của bạn;

 • Có những bằng chứng cụ thể trong thực tế là yếu tố quan trọng để bảo vệ luận điểm của bạn trong bài viết.

Những từ vựng thường thấy trong chủ đề Government and Society

Những từ khoá chính của chủ đề: “young people”, “negative effect”, “the society”, “agree or disagree”, “economy growth”, “homeless”.

Từ vựng thường thấy trong chủ đề government and society

 • Sustainable development: sự phát triển bền vững;

 • Social advancement: sự tiến bộ xã hội;

 • The escalation of social problem: sự leo thang của các vấn đề xã hội;

 • Social networking sites: các trang mạng xã hội;

 • Social service: cơ quan dịch vụ xã hội;

 • UN Women: Cơ quan của LHQ về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ;

 • VOGE (Vietnam Organization for Gender Equality): Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam;

 • FEANTSA: các tổ chức phi chính phủ về người vô gia cư;

 • Y-Foundation: quỹ từ thiện (phi chính phủ);

 • Government incentives: trợ cấp của chính phủ;

 • Social security: an ninh xã hội.

từ vựng government and society

D. Một số đề mẫu chủ đề Environment and Society

Sample 1:

"Some people believe that governments should pay for healthcare and education, but others disagree with this opinion. Discuss both views and give your own opinion."

People have different view about who should pay for health and education. Some think that it should be done by government and others think that people should pay for this. While I agree that it should not be taken it as granted, but I believe that the government should provide the healthcare and education.

Those who argue that people should pay for this might have several reasons. They might think that people are not paying proper taxes so why government should pay for health and education. For instance, in Pakistan the tax collections is very low and only salaried people are being taxed; whereas, most of the people involved in business commonly evade taxes. But, still avail the government facilities. Furthermore, some also think that if people who do not pay for education or health take the things for granted which result into its improper utilization of services. For example, paying for doctors’ consultation charges will result into more compliance of medications and adopting health lifestyle.

On the contrary, there are people who think that people are already paying huge taxes in the name of VAT, property, income etc. Thus, the state should provide these facilities. In addition to this, people also argue healthy and educated nation will help in alleviation of poverty and people will be less in crime. Both are very good success markers for any nation. Moreover, education and health are the essential services and these are the basic rights of human beings. For example, the World Health Organization raised a slogan of “health for all” in 1977 and since then it is a binding to all the nations. Because of these reasons, I strongly believe that the Government should pay for health and education.

In conclusion, it is argued that people should pay for education and health; I strongly believe that the governments should cover the cost of these basic rights.

Sample 2:

"It is more important for governments to spend public funds on promoting a healthy lifestyle than treatment. Do you agree or disagree?"

It is said that state money should be better allocated to the  promotion of a healthy lifestyle as a long-term prevention against all kinds of diseases than treatment for already ill people. In my opinion, both should be equally funded.

On the one hand, the government should pay attention to promoting a healthy lifestyle as it is directly linked to  human resistance against a vast number of illnesses. As a matter of fact, the harmful habit of drinking liquor or chemical dependency are principal causes for numerous diseases including alcoholism and cancer. Also, people leading a sedentary lifestyle due to either intense study or work also suffer from back pain or short-sight. In most cases, victims are little aware of their daily habits bringing much damage  to their body, or sometimes, students and working people cannot find a place to exercise. The government’s involvement is therefore vital as they can launch propagation campaigns to heighten social awareness or establish more public facilities such as parks as places for residents to physically exercise.

On the other hand, similar funding should be provided for constructing hospitals, modernizing facilities, and experimenting new  medicines. In reality, there are more grave threats from contagions like Ebola or unexpected accidents on street, which emphasizes the necessity of treatment and the development of healthcare services.

Unless more significant amounts of money  were allocated to discovering new cures and improving the quality of services, there would be more victims and casualties. This is no less important and imperative than promoting a healthy lifestyle.

In conclusion, both of these aforementioned factors should be equally and simultaneously developed by any governments.

Sample 3:

"Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?"

It is difficult to conceive a sustainable economic growth without a clean and healthy living condition for people. For this reason, many suggest a new legislation on household waste recycling as the only way to protect the living environment. I partly agree with this statement.

On the one hand, I concur that a law on waste recycling is a promising approach to the problems of waste from households. It is true that when a bill is adopted and made into a law, people undoubtedly pay more attention to it and take it with more serious consideration. If they know that they can be fined, punished or even imprisoned for not obeying recycling laws, they will certainly abide by the laws and take more responsibility for classifying the waste from their homes. This will gradually form a good habit of protecting the surrounding environment among the population. For this reason, more waste from home can be recycled, contributing to a cleaner environment.

On the other hand, I do not agree that this is the only measure to increase recycling because education can be equally or even more effective to solve the problem of household waste. For example, governments should have well-trained teachers impart the knowledge of how to properly recycle household waste to students. Children who receive this knowledge can recycle with a higher level of effectiveness and success than those who do not. Another reason why I do not agree with this new law is that this policy is apparently impractical to low-income families who are already struggling with many problems in their life. A law on treating waste from their homes just places a heavier burden and greater anxiety on them.

In conclusion, the introduction of a new law on treating waste from homes can be an effective measure to some extent, but this would certainly not be the only way and not a feasible measurement to unstable income families.

Một số đề bài khác

 • “In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?”

 • “In many countries, government spent a large amount of money on improving internet access. Why is it happening and do you think it is the most appropriate use of government money?”

 • “It is impossible to help all people in the world, so governments should focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?”

Bởi vì đây là chủ đề “khó nhằn” đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng về kiến thức lẫn từ vựng, những vấn đề bao quát từ kinh tế, giáo dục đến các chính sách, dịch vụ y tế. Nên lời khuyên cho bạn là liệt kê rõ ràng từng phần để tìm hiểu, không cần nhắm quá sâu vào một vấn đề chính nào, tránh cho “tủ đè” bạn nhé! Chúc bạn thành công.

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!