#5 Bước để viết bài IELTS Writing Task 1 & Các kỹ năng cần thiết để làm bài

#5 Bước để viết bài IELTS Writing Task 1 & Các kỹ năng cần thiết để làm bài

Bài thi IELTS Writing Task 1 yêu cầu chúng ta viết bài văn học thuật dài ít nhất 150 chữ trong thời gian 20 phút mô tả dữ liệu được trình bày dưới dạng đồ thị, bảng, hay quy trình. Để viết bài IELTS Writing Task 1 thành công, chúng ta phải trình bày được ngôn ngữ tả số liệu, xu hướng và so sánh, và phải có kỹ năng chọn ra thông tin nổi bật nhất, cũng như chứng minh được thông tin nổi bật đó bằng những thông tin chi tiết hơn.

5 Bước Để Viết Bài IELTS Writing Task 1

Nếu bạn đang chuẩn bị cho bài thi IELTS Writing Task 1 và muốn biết cách thức hiệu quả nhất để tiếp cận đến mọi dạng đề thi, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn ở bài viết Hướng dẫn cách làm bài viết IELTS Writing Task 1 và Task 2 hiệu quả nhất của DOL nhé. Sau đây là 5 bước hệ thống:

Bước 1: Ghi nhớ 4 tiêu chí chấm bài của IELTS Writing Task 1

Khi nhận thức được tiêu chí chấm điểm, bạn sẽ biết chính xác điều gì giám khảo đòi hỏi ở mình tại band điểm cụ thể đó. Bạn chỉ việc luyện tập để đáp ứng mọi yêu cầu đó là có thể đạt được band IELTS Writing mà mình mong muốn!

Bước 2: Paraphrase câu hỏi IELTS Writing Task 1

Mọi đoạn văn đầu tiên của bài thi IELTS Writing Task 1 đều bắt đầu bằng cách paraphrase lại đề bài, hay nói cách khác là viết lại nội dung đề bài, nhưng bằng chữ và câu từ khác. Các bạn hãy luyện tập kỹ năng paraphrase với việc mở rộng vốn từ vựng của mình và linh hoạt thay đổi cấu trúc ngữ pháp câu bằng phương pháp Linearthinking nhé.

Bước 3: Viết Overview – Mô tả chung

Đoạn thứ hai của bài viết IELTS Writing Task 1 là đoạn mô tả thông tin tổng quan của dữ liệu mà không nhắc đến số liệu chi tiết. Bạn hãy chọn ra những đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ, chẳng hạn như xu hướng tăng/giảm hay sao sánh cao nhất/thấp nhất.

Bước 4: Viết thân bài – Mô tả chi tiết

Trong 2 đoạn thân bài của IELTS Writing Task 1, bạn hãy chọn ra một số dữ liệu chi tiết hơn để chứng mình cho những đặc điểm chung mà ta ở mô tả ở đoạn trên. Hãy linh hoạt sử dụng các dạng ngôn ngữ mô tả sự tăng/giảm và ngôn ngữ so sánh bạn nhé!

Bước 5: Xem lại bài

Chúng ta không phải viết kết bài trong IELTS Writing Task 1, mà thay vào đó chúng ta hãy đọc lại bài viết của mình và chỉnh lại những lỗi chính tả hay ngữ pháp. Và hãy đảm bảo dữ liệu mà chúng ta dùng ở thân bài đúng chính xác vì số liệu sai cũng sẽ khiến ta bị mất điểm.

Các kỹ năng cần thiết cho IELTS Writing Task 1

Kỹ năng #1: Biết viết đoạn Overview – Mô tả chung

Đoạn Overview – mô tả chung về điểm nổi bật của đồ thị – là đoạn văn được chấm điểm rất cao. Thất bại trong việc viết đúng đoạn Overview sẽ làm tiêu chí chấm điểm Task Achievement / Response của chúng ta dưới band 7.0. Vì vậy, bạn cần luyện kỹ năng chọn ra thông tin tổng quan nhất và cách trình bày thông tin đó thành đoạn văn.

Kỹ năng #2: Biết viết Paraphrase

Paraphrase là kỹ năng quan trọng ở cả bài thi IELTS, không chỉ đối với IELTS Writing Task 1. Câu đầu tiên của bài viết IELTS Writing Task 1 chính là cơ hội để chúng ta thể hiện kỹ năng này và giúp tiêu chí chấm điểm Lexical Resources của chúng ta được band cao hơn. Các bạn hãy luyện tập Paraphrase qua tích góp vốn từ đồng nghĩa của mình, cũng như tập thay đổi dạng ngữ pháp của câu với phương pháp Linearthinking.

Kỹ năng #3: Biết viết Complex sentence – Câu phức

Câu phức giúp chúng ta tăng điểm số tiêu chí Grammatical range and accuracy của IELTS Writing Task 1. Câu phức hoàn toàn không khó để viết nếu chúng ta có luyện tập. Hơn nữa, câu phức cũng không đòi hỏi ý phức tạp mới có thể hình thành câu. Nếu các bạn muốn biết mẹo để viết câu phức dễ dàng, các bạn hãy xem cách mà phương pháp Linearthinking được ứng dụng vào IELTS Writing nhé.

Kỹ năng #4: Viết đủ số chữ trong giới hạn thời gian

Bài viết IELTS Writing Task 1 yêu cầu người thi viết ít nhất 150 chữ trong 20 phút và đây cũng chính là điều các bạn nên đạt được. Nếu ta viết ít hơn 150 chữ, ta sẽ bị mất điểm và xác suất cao là ta cũng không miêu tả đủ ý trong đồ thị. Nhưng nếu chúng ta viết hơn 20 phút, có thể chúng ta lại mất đi thời gian đọc lại và kiểm tra chính tả, ngữ pháp, sự chính xác của số liệu, và còn mất đi thời gian cho IELTS Writing Task 2.

Kỹ năng #5: Lập Outline – Dàn bài

Lập dàn bài cho IELTS Writing Task 1 là cách để ta viết bài hiệu quả nhất, vừa đảm bảo đủ số ý mà tiêu chí chấm thi yêu cầu, vừa đúng khuôn khổ chia đoạn, lại còn tiết kiệm thời gian. Các bạn có thể xem dàn bài của mọi dạng đề thi IELTS Writing Task 1 ở bài viết Hướng dẫn cách làm bài viết IELTS Writing Task 1 và Task 2 hiệu quả nhất của DOL.

Kỹ năng #6: Tránh những lỗi thường mắc phải

Có 3 lỗi thường mắc phải khiến người thi IELTS Writing không đạt được band mong muốn của mình ở Writing Task 1. Các bạn hãy luôn lưu ý những lỗi thường gặp này cả khi luyện thi và khi trong phòng thi nhé. Chi tiết ở bài viết Hướng dẫn cách làm bài viết IELTS Writing Task 1 và Task 2 hiệu quả nhất.

Lộ trình học IELTS Writing Task 1

Các bước để viết bài IELTS Writing Task 1: Bài học đầu tiên các bạn cần nắm lần lượt là cách viết Introduction (mở bài), Overview (tổng quan), Body (thân bài).

Biểu đồ: Bài học số hai bao gồm dàn bài và cách mô tả các dạng đồ thị: Bar graph (biểu đồ cột), Line graph (biểu đồ đường), Pie chart (biểu đồ tròn)

Biểu đồ hỗn hợp: Bài học số ba liên quan đến cách lập dàn bài và viết bài cho đề IELTS Writing Task 1 có từ hai dạng đồ thị trở lên trong một đề bài.

Bản đồ: Dạng đề bản đồ không thường xuyên được ra trong bài thi IELTS Writing Task 1. Nhưng chúng ta cần phải nắm cách tiếp cận bởi vì vẫn có khả năng ta gặp dạng đề này trên bài thi và cách làm cũng không quá phức tạp.

Quy trình: Tương tự với bản đồ, quy trình không phải là dạng đề thường được ra ở IELTS Writing Task 1. Bài học này hướng dẫn cách tiếp cận chi tiết với các quy trình tuần hoàn của tự nhiên hoặc quy trình chế biến nhân tạo.

7 dạng đề thường gặp trong IELTS Writing Task 1

Có 3 dạng đề chính mà bạn sẽ gặp: Biểu đồ (graph), bản đồ (map) và sơ đồ hoạt động (Process).

1. Dạng bảng biểu (Table) – IELTS Writing task 1

Là câu hỏi mà đề sẽ đưa ra 1 hoặc nhiều bảng chứa dữ liệu về một chủ đề nào đó. Yêu cầu thí sinh miêu tả và so sánh các dữ liệu trong bảng đó:

Ví dụ:

 • The table below gives information about the underground railway systems in six cities.
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» Write at least 150 words.

                                         Underground Railways Systems

City | Date opened | Kilometres of route | Passengers per year | | | | | (in millions) | |——————-|—————–|————————-|——————————————| | London | 1863 | 394 | 775 | | Paris | 1900 | 199 | 1191 | | Tokyo | 1927 | 155 | 1927 | | Washington DC | 1976 | 126 | 144 | | Kyoto | 1981 |   11 |   45 | | Los Angeles | 2001 |   28 |   50 |

 • The table below shows the sales at a small restaurant in a downtown business district.
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.

                                             Sales: week of October 7-13

Mon. Tues. Wed. Thus. Fri. Sat. Sun.
Lunch \$2,400 \$2,450 \$2,595 \$2,375 \$2,500 \$1,950 \$1,550
Dinner \$3,623 \$3,850 \$3,445 \$3,800 \$4,350 \$2,900 \$2,450

2. Dạng biểu đồ đường (Line Graph) – IELTS Writing task 1

Line Graph là dạng biểu đồ trong đó có chứa 1 hoặc nhiều đường thể hiện sự thay đổi của một dữ liệu nào đó qua nhiều mốc trong một khoản thời gian định sẵn. Thí sinh sẽ được yêu cầu miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không cần nêu quan điểm của mình trong bài viết.

Ví dụ:

 • Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values).
 • Describe the information below and discuss the implications for dental health.

» You should write at least 150 words.

Ví dụ:

 • The graph shows Underground Station passenger numbers in London.
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.
» You should spend about 20 minutes on this task.

3. Dạng biểu đồ cột (Bar Graph) – IELTS Writing task 1

Bar Graph hay còn gọi là Bar Chart là dạng biểu đồ mà các số liệu được thể hiện dưới dạng cột thẳng đứng hay nằm ngang. Các số liệu thường được đưa vào biểu đồ cột cho việc so sánh. Trong biểu đó có 2 trục, 1 trục thể hiện các hạng mục được so sánh, trục còn lại thể hiện các nấc giá trị được so sánh.

Ví dụ:

 • The bar charts below provide information about honey production and honey producing colonies in the five American states in 2006.
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

» You should write at least 150 words.

The bar chart below shows the results of a survey conducted by a personnel department at a major company. The survey was carried out on two groups of workers: those aged from 18-30 and those aged 45-60, and shows factors affecting their work performance.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

4. Dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) – IELTS Writing task 1

Là biểu đồ có dạng hình tròn (pie chart), dùng để phân tích hoặc so sánh tổng thế, trong đó, những thành phần được phân biệt bằng những màu sắc riêng lẻ. Mỗi màu tượng trung cho một dữ liệu (thường được viết dưới dạng phần trăm). Phần màu càng lớn thì giá trị của dữ liệu càng lớn và ngược lại.

Ví dụ:

 • The pie charts below show information on the highest level of education of women in Someland in 1945 and 1995.
 • Write a report for a university lecturer describing the information in the two graphs below.

=> You should write at least 150 words.

The pie chart gives information on UAE government spending in 2000. The total budget was AED 315 billion.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

5. Dạng tổng hợp

Khi làm bài, các bạn sẽ gặp trường hợp đề bài có nhiều biểu đồ kết hợp với nhau để miêu tả số liệu. Chẳng hạn như:

The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

 • Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

»You should write not less than 150 words.

         VISITS ABROAD BY UK RESIDENTS BY PURPOSE OF VISIT (1994-98)
1994 1995 1996 1997 1998
Holiday 15,246 14,898 17,896 19,703 20,700
Business 3,155 3,188 3,249 3,639 3,957
Visits to friends & relatives 2,689 2,628 2,774 3,051 3,181
Other reasons 982 896 1,030 1,054 990
TOTAL 22,072 21,610 24,949 27,447 28,828

6. Dạng bản đồ (map) – IELTS Writing task 1

Có 2 loại bản đồ chính mà chúng ta sẽ gặp khi làm Writing Task 1:

Ví dụ:

Bản đồ đơn: miêu tả một địa điểm nào đó ở hiện tại
Dạng này khá hiếm gặp do đề chỉ yêu cầu bạn miêu tả mà không phải so sanh gì
cả
Bản đồ kép: mô tả địa điểm tại hai hoặc nhiều thời điểm khác nhau, hoặc một địa điểm với 2 dự án khác nhau cũng ở 1 đia điểm.

7. Sơ đồ hoạt động (process) – IELTS Writing task 1

Đây là dạng đề mà thông tin chủ yếu là các bước hoạt động, quá trình sản xuất của một vật/vấn đề gì đó.

Ví dụ:

 • The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry.
 • Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
 • The diagram below shows how to recycle organic waste to produce garden fertiliser (compost).
 • Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Thông tin thiết yếu về IELTS Writing Task 1

Những thông tin cơ bản sau sẽ giúp bạn hiểu về bài thi IELTS Writing Task 1 và cách bài viết được chấm điểm để từ đó bạn có thể cải thiện những tiêu chí mà mình còn chưa đạt yêu cầu.

 1. Đề bài bao gồm dữ liệu được trình bày ở dạng biểu đồ, bảng, bản đồ, hoặc quy trình
 2. Bạn phải viết ít nhất 150 chữ
 3. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho IELTS Writing Task 1
 4. Task 1 chiếm 1/3 tổng điểm IELTS Writing, Task 2 chiếm 2/3
 5. 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 bao gồm
  • Task Achievement – Khả năng trả lời đề (25%)
  • Coherence and Cohesion – Sự liền mạch và gắn kết (25%)
  • Lexical Resource – Vốn từ vựng (25%)
  • Grammatical Range and Accuracy – Ngữ pháp (25%)

Cách học Từ vựng và Ngữ pháp IELTS Writing Task 1

Từ vựng và ngữ pháp chiếm 50% số điểm IELTS Writing Task 1. Vì vậy, cải thiện kiến thức của 2 khía cạnh này sẽ đồng nghĩa với band điểm IELTS Writing cao hơn. Các bạn hãy tham khảo những lỗi ngữ pháp và từ vựng thường gặp (đặc biệt là với việc dùng synonym – từ đồng nghĩa). Không nhất thiết phải dùng từ vựng và ngữ pháp nâng cao, phức tạp, và hiếm gặp mới được điểm cao hơn, chỉ việc sửa những lỗi thường gặp cũng có thể nâng band điểm của bạn cao hơn nhiều. Bên cạnh đó phương pháp Linearthinking cũng giúp bạn phát hiện lỗi ngữ pháp dễ dàng.

7 việc cần làm trong IELTS Writing task 1

1. Kiểm tra lại bài viết sau khi viết

Để chắc chắn rằng bài viết của chúng ta đúng, đủ hết các phần thì sau khi viết các bạn nên dành ra 2-3 phút để kiểm tra kỹ. Đừng quên kiểm tra những điểm sau:

 • Chính tả và các dấu chấm phẩy câu;
 • Thì của động từ có đúng với ngữ cảnh không;
 • Các thông số dữ liệu đề cập trong câu trả lời có chính xác chưa;
 • Từ vựng có bị lặp quá nhiều không, có dùng đúng ngữ cảnh không;
 • Các đoạn văn có được kết nối với nhau một cách chính xác và logic không;
 • Số lượng từ có đủ 150 chưa.

2. Canh thời gian viết bài

Nhiều bạn hay dành rất nhiều thời gian cho bài Task 1 để tới lúc làm Task 2 thì không viết kịp. Các bạn chỉ nên dành ra 20 phút cho Task 1 và phải sắp xếp thời gian cho hiệu quả. Hành dành 5 phút đầu tiên để phân tích đề và phát thảo ra sườn bài viết. Sau đó dành ra 15 phút còn lại cho phần viết. Nếu còn thời gian các bạn hãy dùng nó để kiểm tra và sữa lỗi.

3. Nắm vững các dạng câu hỏi, yêu cầu của đề bài

4. Luyện tập thật nhiều, thật nhuần nhuyễn để hình thành một thói quen phải xạ tốt, nhìn đề là biết phân tích phát thảo đoạn viết ngay lập tức

5. Học kỹ các từ vựng miêu tả xu hướng, sự thay đổi, cách thay đổi, vị trí, v.v..Nói chung là những từ vựng liên quan tới việc miêu tả đồ thị.

6. Học cách paraphrase để viết phần Overview cho chính xác.

7. Biết chọn lọc thông tin, không viết hết thông tin vào phần viết của mình mà chỉ chọn những thông số chủ đạo trong biểu đồ.

Những lỗi sai cần tránh khi viết IELTS Writing Task 1

Có nhiều bạn khi viết phần Overview copy y chang phần summary của đề bài. Đó không phải là văn của bạn viết nên chắc chắn bạn đã không đạt được yêu cầu của tiêu chí chấm bài. Hãy cố gắng sử dụng lời văn của mình để viết, như vậy bạn vừa làm đúng luật vừa hiểu rõ hơn đề bài.

1. Có gắng viết cẩn thận, chữ viết phải dễ thấy dễ đọc

Viết chữ xấu không làm bạn bị trừ điểm, tuy nhiên chữ xấu quá, giảm khảo không đọc được sẽ cho rằng bạn viết sai chính tả từ đó trừ điểm của bạn. Hiện nay thi IELTS đã có thể làm trên máy tính nên nếu bạn cảm thấy không tự tin về chữ viết của mình, thi IELTS trên máy tính là một hướng đi thích hợp hơn.

2. Dành quá nhiều thời gian cho phần thi Task 1

Hãy nhớ rằng thời gian quy định cho phần thi IELTS Writing là 60 phút. Bạn dành quá nhiều thời gian cho Task 1 nghĩa là bạn đang tự làm khó bản thân khi thi Task 2. Task 2 yêu cầu viết nhiều hơn, tương đối khó hơn và chiếm 2/3 điểm tổng IELTS Writing của bạn. 20 phút là thời gian hợp lý cho phần Task 1.

3. Mô tả tất cả cả các thông tin từ biểu đồ

Điều này không giúp bạn được cộng điểm mà chỉ làm bạn mất thêm nhiều thời gian. Hạy học cách tuyển chọn thông tin cho hợp lý.

IELTS Writing Task 1 FAQs – Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để cải thiện Writing Task 1?

Bạn có thể tham khảo bài viết về Hướng dẫn cách làm bài viết ielts writting task 1, 2 hiệu quả nhất. Nhưng nếu bạn thật sự cần sự giúp đỡ và phản hồi cá nhân hóa cho bài IELTS Writing, bạn nên tìm hiểu khóa học IELTS Writing của DOL.

Làm thế nào để viết band 7.0, 8.0 và 9.0?

Câu trả lời cho câu hỏi này khác biệt ở mỗi người thi IELTS vì nó còn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố như sự quyết tâm, sự nỗ lực, trình độ tiếng Anh hiện tại, và chiến thuật làm bài thi. Nhưng nếu bạn thật sự muốn đạt mục tiêu và nhận được sự hỗ trợ phù hợp với trình độ hiện tại, bạn có thể tìm hiểu khóa học IELTS Writing của DOL.

DOL có bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 không?

Có nhé bạn, bạn hãy tham khảo bài mẫu cho từng dạng đề IELTS Writing Task 1 ở bài viết Hướng dẫn cách làm bài viết ielts writting task 1, 2 hiệu quả nhất.

Sử dụng từ vựng nâng cao và học thuật có nâng điểm không?

Có thể là không vì band điểm chỉ cao hơn khi bạn dùng đúng. Ngược lại, dùng sai có thể làm bài viết khó hiểu nội dung mà bạn đang muốn nói. Hãy đảm bảo bạn biết hết mọi khía cạnh của từ vựng trước khi sử dụng, không chỉ đơn giản là nghĩa của từ đó.

Nên viết bao nhiêu đoạn ở bài IELTS Writing Task 1?

Bốn đoạn: Introduction – Overview – Details 1 – Details 2.

Dùng idioms ở IELTS Writing Task 1 được không?

Không, idioms không nên được dùng ở IELTS Writing Task 1.

Nên viết kết bài ở IELTS Writing Task 1 không?

Không, kết bài là tổng hợp vắn tắt ý kiến hay quan điểm CỦA BẠN. IELTS Writing Task 1 là bài mô tả dữ liệu, vì vậy không nên có ý kiến cá nhân.

Nên viết bao nhiêu chữ ở IELTS Writing Task 1?

Bạn nên viết ít nhất 150 chữ vì số chữ sẽ được giảm khảo đếm. Bạn có thể viết 160-170 chữ cho Task 1, tuy nhiên không nên viết dài hơn vì yếu tố thời gian.

Không viết đủ chữ có bị trừ điểm IELTS Writing Task 1 không?

Có, nếu bạn không viết đủ số chữ yêu cầu, tiêu chí Task Achievement sẽ bị mất điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *