14 dạng câu hỏi IELTS Reading thường gặp nhất

Bạn có biết là đối với phần kiêm tra kỹ năng Reading của IELTS, có tới tận 10 dạng câu hỏi khác nhau không? Việc biết được các dạng bài Reading IELTS và nắm được chiến lược làm từng dạng sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất và vững chắc tâm lí khi bước vào kỳ thi. Bài viết này sẽ cùng các bạn điểm qua những dạng bài IELTS Reading thường xuất hiện nhất!

1. Tổng quan về IELTS Reading

1.1 Phần kiểm tra Reading thuộc IELTS đánh giá điều gì?

Phần thi Reading được sử dụng để đánh giá khả năng thông thạo ngôn ngữ, đọc hiểu văn bản tiếng Anh của thí sinh.

1.2 Thời gian thi Reading của IELTS

Bài thi kỹ năng Reading của IELTS sẽ diễn ra trong 60 phút.

1.3 Cấu trúc bài thi

3 đoạn Reading Passage trong IELTS gồm tổng cộng 40 câu hỏi

1.4 Nội dung

IELTS Reading Academic và General

1.5 Thang điểm phần Reading của IELTS

Thang điểm IELTS Reading
00:00

2. Các dạng câu hỏi trong phần Reading của IELTS

2.1 Multiple choice questions (Câu hỏi có nhiều lựa chọn)

2.1.1 Định nghĩa

Trong các dạng bài Reading IELTS, Multiple Choice là dạng câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu thí sinh chọn đáp án chính xác nhất trong 4 lựa chọn (A, B, C, D) để trả lời thông tin đưa ra trong câu hỏi.

2.1.2 Câu hỏi mẫu

2.1.3 Chiến lược làm bài

 • Đọc câu hỏi trước để hiểu chủ đề bài đọc

 • Gạch chân từ khoá trong câu hỏi để định vị đoạn văn cần đọc

 • Các câu hỏi sẽ được đặt theo thứ tự đoạn văn

2.2 Information identification questions (Câu hỏi xác định thông tin)

2.2.1 Định nghĩa 

Dạng Information identification yêu cầu thí sinh phải lựa chọn xem thông tin đưa ra trong câu hỏi là đúng, sai hay không được đề cập tới trong bài đọc. 

Trong phần kiểm tra kỹ năng Reading của IELTS, dạng bài này thường ở 2 hình thức:

 • True/False/Not Given: tìm đáp án dựa vào các sự kiện, thông tin có trong bài

 • Yes/No/Not Given: suy luận theo quan điểm của tác giả để chọn đáp án phù hợp nhất

2.2.3 Chiến lược làm bài

 • Thứ tự câu hỏi sẽ không đi theo thứ tự thông tin trong bài đọc

 • Nên đọc lướt qua danh sách câu hỏi một lần

 • Thông tin câu hỏi không phải là thông tin chính mà có thể là một chi tiết nhỏ nào đó trong đoạn

 • Có thể có đoạn không trả lời cho câu hỏi nào

2.3 Information matching (Nối thông tin)

2.3.1 Định nghĩa

Dạng Information matching yêu cầu thí sinh tìm xem thông tin trong câu hỏi đề cập tới đoạn nào. Có nhiều trường hợp một đoạn có thể được dùng để trả lời cho nhiều câu (đề bài sẽ ghi rõ).

2.3.2 Câu hỏi mẫu

2.3.3 Chiến lược làm bài

 • Câu hỏi không dễ xác định, có thể liên quan đến toàn đoạn văn chứ không phải là một đoạn.

 • Các câu hỏi không theo trật tự bài đọc

 • Thông tin trong câu hỏi không phải là ý chính

 • Đôi khi 1 đoạn văn có thể chứa nhiều câu trả lời

2.4 Matching headings (Nối tiêu đề)

2.4.1 Định nghĩa 

Trong các dạng bài Reading IELTS thì dạng Matching headings yêu cầu thí sinh chọn một tiêu đề phù hợp với đoạn văn từ danh sách các tiêu đề cho sẵn. Đây là dạng bài hỏi ý chính của cả bài nên thí sinh chỉ có thể trả lời được khi thật sự nắm được ý chính của cả bài. 

2.4.2 Câu hỏi mẫu

các dạng câu hỏi matching heading trong ielts reading

Từ i-ix là danh sách các tiêu đề (List of Headings)

Từ A-F là các đoạn trong bài. (trong đó đoạn E đã được chọn heading sẵn)

Luyện tập thêm

Để luyện tập các dạng câu hỏi Reading IELTS này trong một đề hoàn chỉnh, hãy luyện tập thêm tại trang IELTS Online Test của DOL tại

2.4.3 Chiến lược làm bài

 • Nên đọc kỹ và phân biệt rõ ràng giữa các headings với nhau. 

 • Nhiều headings có thể có keywords (từ khoá) giống nhau nên rất nhiều thí sinh hay bị nhầm.

 • Muốn làm đúng matching headings đừng nên chỉ so sánh keywords giữa headings và đoạn văn mà nên đọc hết đoạn và thật sự nắm được ý chính của đoạn.

 • Thường giữa headings và đoạn văn sẽ có synonyms (từ đồng nghĩa) nhưng có nhiều trường hợp headings sẽ được paraphrase (viết lại) bằng cách khác mà không sử dụng synonyms. Vì vậy đừng phụ thuộc 100% vào synonyms nhé!

 • Có thể dùng phương pháp loại trừ khi còn phân vân giữa các headings: làm câu dễ trước và chừa câu khó lại để loại trừ sau. 

Xem thêm: Danh sách các trang web luyện reading

2.5 Sentence completion (Hoàn thành câu)

2.5.1 Định nghĩa

Trong những dạng bài Reading IELTS, Sentence completion sẽ cho sẵn nửa đầu của một câu và yêu cầu thí sinh chọn nửa câu sau phù hợp, dựa vào thông tin trong bài đọc.

2.5.2 Câu hỏi mẫu

2.6 Summary completion (Hoàn thành đoạn tóm tắt)

2.6.1 Định nghĩa

Summary completion yêu cầu thí sinh điền vào chỗ trống để hoàn thành một phần tóm tắt cho bài đọc. Phần tóm tắt này có thể là tóm tắt toàn bài, tóm tắt một đoạn hoặc một vài đoạn.

Xem thêm: Hướng dẫn luyện nghe tiếng anh ielts

2.6.2 Câu hỏi mẫu

2.6.3 Chiến lược làm bài

 • Đa phần câu hỏi sẽ theo thứ tự thông tin trong bài đọc, nhưng cũng có trường hợp 2 câu liên tiếp nhau có thể bị đảo thứ tự.

 • Nên đọc kĩ đề để biết cần điền bao nhiêu từ vào chỗ trống và có được điền số hay không (No more than … words AND/OR a number).

 • Nên đọc cấu trúc câu hỏi để xem từ cần điền đang thuộc loại từ nào.

 • Nếu từ cần điền là một danh từ, cần chú ý đó là danh từ số ít hay số nhiều.

 • Một vài trường hợp thí sinh phải tự tìm từ từ bài đọc để điền vào chỗ trống, cũng có trường hợp đề bài cho sẵn các lựa chọn (A, B, C, D..) để thí sinh chọn.

2.7 Matching features (Nối đặc điểm)

2.7.1 Định nghĩa 

Trong các dạng bài IELTS Reading, dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh phân loại thông tin vào các nhóm cho sẵn. Một vài dạng con của dạng này là Matching name (Nối tên với thông tin liên quan) hoặc Matching date (Nối ngày tháng với thông tin liên quan).

2.7.2 Câu hỏi mẫu

2.7.3 Chiến lược làm bài

 • Hãy xác định ngữ cảnh thay vì dựa vào từ khoá

 • Tìm đọc từ đồng nghĩa

2.8 Matching sentence ending (Nối câu chưa hoàn chỉnh)

2.8.1 Định nghĩa 

Dạng câu hỏi này sẽ cho sẵn nửa đầu của một câu và yêu cầu thí sinh chọn nửa câu sau phù hợp, dựa vào thông tin trong bài đọc.

2.8.2 Câu hỏi mẫu

2.8.3 Chiến lược làm bài

 • Nên đọc kĩ nửa câu đầu trước để xác định thông tin trong bài.

 • Thông tin nửa câu sau sẽ được paraphrase nên đừng chỉ chăm chăm đi tìm từ khoá giống nhau nhé!

 • Thứ tự những câu hỏi trong dạng bài này thường sẽ đi theo thứ tự thông tin trong bài. 

 • Câu hoàn chỉnh phải đúng cả về mặt ngữ pháp và phù hợp về mặt ý nghĩa. 

 • Thường đề bài sẽ cho nhiều endings (nửa câu sau) hơn là nửa câu đầu nên sẽ có nửa câu sau bị dư.

Xem thêm: Tìm hiểu về ielts reading true false not given

2.9 Short-answer questions (Câu trả lời ngắn)

2.9.1 Định nghĩa

Trong các dạng bài Reading IELTS thì dạng câu hỏi này khá dễ vì nó chỉ yêu cầu thí sinh đưa ra câu trả lời ngắn (tầm 1-3 chữ) để trà lời câu hỏi được đưa ra. Từ dùng để trả lời thường phải được lấy từ trong bài. 

Xem thêm: Hướng dẫn luyện reading ielts

2.9.2 Câu hỏi mẫu

2.9.3 Chiến lược làm bài

 • Thí sinh cần đọc kĩ yêu cầu để để biết câu trả lời có thể dài bao nhiêu từ (No more than … words and/or a number).

 • Thí sinh có thể dự đoán từ cần trả lời thuộc loại từ nào (danh từ, động từ…) bằng cách phân tích từ dùng để hỏi trong câu hỏi (what, which…).

 • Những câu hỏi trong dạng này thường đi theo thứ tự.

 • Từ phải được lấy từ từ nguyên gốc trong bài đọc, không thay đổi về loại từ hay số ít số nhiều.

2.10 Notes/table/diagram/flow chart completion (Hoàn thành ghi chú/bảng/biểu đồ)

2.10.1 Định nghĩa

Với dạng câu hỏi này, thí sinh sẽ được cung cấp một đoạn ghi chú, bảng hoặc biểu đồ với các từ còn trống. Từ dùng để trả lời không nhất thiết phải được lấy từ trong bài nên thí sinh phải sử dụng những từ đồng nghĩa để đưa ra đáp án chính xác nhất.

2.10.2 Câu hỏi mẫu

2.10.3 Chiến lược bài mẫu

 • Đọc hướng dẫn, ghi chú số lượng từ được phép ghi

 • Nghiên cứu biểu đồ và cố gắng hiểu ý chính. Lướt qua nhanh.

 • Gạch chân từ khoá tìm thấy

 • Phân tích loại từ cần điền và cố gắng đoán câu trả lời

 • Scan bài văn và xác định thông tin ở đoạn nào

 • Đọc kĩ đoạn văn đó để tìm câu trả lời

 • Kiểm tra lại lỗi chính tả và hoàn thành

Các dạng câu hỏi phần kiểm tra Reading của IELTS có thể được chia thành ba dạng chính: dạng hoàn thành (điền vào chỗ trống trong văn bản), dạng trả lời câu hỏi (cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi) và dạng phù hợp (một phần thông tin được so khớp với thông tin khác)

https://magoosh.com/ielts/ielts-reading-question-types/

Bài tập luyện tập reading của Hội đông Anh

3. Các câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu dạng câu hỏi trong phần kiểm tra Reading của IELTS?

10 dạng câu hỏi phổ biến trong phần thi Reading của IELTS

Có phải mọi thí sinh đều làm cùng một bài thi IELTS Reading?

Không. Sẽ có 2 dạng bài thi đọc khác nhau dành cho IELTS Academic và IELTS General

Tất cả câu hỏi trong bài thi IELTS Reading có xuất hiện theo trình tự thông tin trong bài đọc hay không?

Không. Chỉ một số it câu hỏi tuân theo trình tự. Thí sinh cần nắm được dạng câu hỏi nào tuân theo trình tự và dạng nào không.

Bài viết này đã cung cấp thông tin hoàn chỉnh về các dạng bài Reading IELTS thường gặp , qua đó hy vọng các bạn luyện thi IELTS sẽ có cái nhìn tổng quan về những dạng câu hỏi trong IELTS Reading để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. DOL chúc các bạn đạt được band điểm mong muốn nhé!