8 dạng câu hỏi IELTS Listening thường gặp

câu hỏi ielts listening thường gặp
Bài thi IELTS Listening bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau được thiết kế để đánh giá năng lực hiểu các lập luận cũng như quan điểm chính có trong các cuộc hội thoại của một thí sinh. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhiều hơn về các dạng bài Listening IELTS.

Trong suốt phần thi IELTS Listening, các thí sinh sẽ nghe 4 bài nghe từ IELTS listening section 1 đến IELTS listening section 4. Chủ đề của bài nghe được phân loại từ một cuộc hội thoại thông thường trong môi trường xã hội đến một bài giảng học thuật được trình bày bởi một giáo sư.

Có 10 câu hỏi cho mỗi bài nghe, có nghĩa là cả bài thi IELTS Listening có 40 câu hỏi. 40 câu hỏi này được chia thành 6 nhóm được trình bày ở bên dưới. Số lượng của mỗi loại câu hỏi là khác nhau, tuy nhiên thường sẽ có sự phân bố cân đối giữa 6 dạng câu hỏi này.

Để có thể hoàn thành IELTS Listening và đạt được điểm số như mong muốn, đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ những thông tin tổng quát về phần thi này. Như chúng ta cũng đã biết, trước khi bắt đầu phần nghe, các bạn sẽ có 30 giây để đọc sơ qua phần câu hỏi. Đây là một cơ hội vàng cho chúng ta nắm được các thông tin chính mà chúng ta phải tập trung nghe được.

Tuy nhiên, để có thể tận dụng tuyệt đối 30 giây quý báu này, các bạn cần phải biết cách nhận viết các dạng câu hỏi khác nhau trong đề cũng như yêu cầu riêng của từng dạng câu để có thể nhanh chóng xác định đươc mục tiêu của từng câu hỏi là gì.

B. Yêu cầu chung của các câu hỏi IELTS Listening

Hầu hết các tài liệu mà bạn tìm thấy trên mạng đều chia các dạng câu hỏi trong phần thi IELTS Listening ra làm 6-8 dạng. Để dễ nhớ, các bạn chỉ cần nắm một đặc điểm chung của tất cả các dạng, đó chính là yêu cầu của câu hỏi: So sánh, đối chiếu thông tin chi tiết trong bài nghe.

Các dạng câu hỏi này đánh giá kỹ năng nghe và hiểu các thông tin chi tiết được nêu ra trong giao tiếp hằng ngày. Nó cũng đánh giá được khả năng tập trung theo sát bài nghe để có thể phát hiện ra những chi tiết liên quan tới câu hỏi. Các thông tin chi tiết này thương là các mối quan hệ, con số, tên riêng, đặc tính của một thứ, nguyên nhân/hậu quả, v.v.

C. 8 dạng câu hỏi IELTS Listening thường gặp

1. Dạng Multiple Choice Question

Yêu cầu

Dạng trắc nghiệm tương đối dễ nhận biết. Mỗi câu hỏi sẽ đi cùng với 3 tới 4 đáp án, nhiêm vụ của bạn là chọn 1 đáp án đúng.

Lưu ý

  • Để gây nhiễu cho bạn, tất cả các đáp án sẽ đều được nhắc đến trong bài nghe. Bạn sẽ rất dễ bị rối và phải thực sự hiểu bài nghe nói về cái gì mới có thể chắc chắn được đáp án mình chọn;
  • Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong section 3 của 1 bài IELTS Listening Test;
  • Là một dạng khó do có nhiều bẫy trong các đáp án.

2. Dạng Form Completion

Yêu cầu

Dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần hoàn thành các chi tiết trong biểu mẫu.

Lưu ý

  • Dạng IELTS listening form completion này thường hay xuất hiện trong listening ielts section 1 và yêu cầu bạn cần lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người;
  • Trong section 1, thông tin được yêu cầu để điền vào dạng form completion này thường là number và letter.

3. Dạng Sentence Completion – Summary Completion

Yêu cầu

Bạn sẽ điền vào chỗ trống của một đoạn tóm tắt của bài nghe

Lưu ý

Đề bài sẽ đưa ra số từ tối đa mà bạn được phép điền vào trong câu. Trả lời nhiêu hơn số từ cho phép và bạn sẽ không có điểm.

4. Dạng Table completion

Yêu cầu

Đề bài sẽ cung cấp một bảng có liên quan tới bài nghe và một số chỗ trống. Nhiệm vụ của bạn là phải hoàn tất bảng thông tin đó bằng cách điền vào chỗ trống

Lưu ý

  • Đáp án của bạn phải phù hợp với số lượng từ yêu cầu cho mỗi chỗ trống;
  • Câu trả lời phải đúng dạng từ hay thì của động từ thì mới được tính điểm.

5. Dạng Labeling a Map/Diagram

Yêu cầu

Trong câu hỏi này bạn cần phải điền một từ hoặc 1 cụm từ phù hợp từ danh sách để hoàn thành bản maps.

Lưu ý

Dạng bài này thường xuất hiện trong phần 2 và 3 của bài IELTS Listening

6. Dạng Matching Information

Yêu cầu

Các bạn được yêu cầu để phân loại thông tin trong bài nghe. Bạn được cung cấp một số thông tin nhất định và nhiệm vụ là bạn cần phải phân loại thông tin đó sao cho thích hợp. Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong section 2 và section 3.

Lưu ý

Việc nối thông tin ở đây có thể là nối names với activity của họ, nối khả năng (will, might, will not do something) với việc thích hợp.

7. Dạng Short Answer Question

Yêu cầu

Đề bài sẽ là một câu hỏi liên quan tới bài nghe và bạn sẽ phải trả lời câu hỏi đó trong giới hạn số từ cho phép.

Lưu ý

  • Các bạn cần phải chú ý yêu cầu đề bài về số lượng từ tối đa được phép để trả lời câu hỏi;
  • Có một số trường hợp bạn sẽ được yêu cầu trả lời nhiều hơn một ý.

8. Dạng Pick from a list

Yêu cầu

Bạn sẽ được cho 1 câu hỏi và trên 5 đáp án và bạn phải chọn ra từ 2-3 câu trả lời đúng trong dãy đáp án đó.

Lưu ý

Các bạn nên chú ý kỹ dạng câu hỏi này khác hẳn hoàn toàn với dạng multiple choice ở việc bạn sẽ chọn từ 2-3 đáp án đúng trong số danh sách các lựa chọn đưa ra. Đế ý kĩ yêu cầu câu hỏi để nhận ra số đáp án đúng bạn cần chọn để không bị mất điểm một cách không cần thiết.

Thông qua bài viết này, các bạn sẽ có khái nhìn tổng quát về các đặc điểm và yêu cầu của các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài IELTS Listening.

Nhìn chung, các dạng câu hỏi đa dạng nhưng chỉ khác nhau ở 1 điểm chính là loại thông tin mà thí sinh cần tìm: ý chính hoặc thông tin chi tiết. Sau khi đã nắm rõ cấu trúc đề và các dạng câu hỏi, các bạn có thể bắt đầu bước vào còn đường luyện thi IELTS Listening với phương pháp học hiệu quả và phù hợp với bản thân các bạn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *