Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 44s
Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 44s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

IELTS Writing Task 2 - Chủ đề Genetic Engineering
A
Tổng quan chủ đề Genetic Engineering trong IELTS Writing Task 2
B
Các ý tưởng có thể triển khai trong chủ đề Genetic Engineering
C
Một số đề mẫu của chủ đề Genetic Engineering

IELTS Writing Task 2 - Chủ đề Genetic Engineering

01/01/19705 min read
Công nghệ Gen là một ngành rất mới mang lại một cuộc cách mạng lớn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con người hiện đại từ thực phẩm đến sức khoẻ. Vì vậy, những vấn đề tranh cãi xoay quanh chủ đề này đã được đưa vào IELTS Writing Task 2. Cùng DOL tìm hiểu về chủ đề Genetic Engineering qua bài viết dưới đây nhé.

A. Tổng quan chủ đề Genetic Engineering trong IELTS Writing Task 2

Hẳn là nhiều bạn đang bỡ ngỡ khi biết rằng có “sự hiện diện" của chủ đề này trong đề thi IELTS Writing. Tuy đây là chủ đề hiếm gặp trong bài thi, bạn cũng không nên chủ quan mà bỏ qua nó. Dưới đây là một số nội dung bạn có thể gặp với chủ đề này:

Mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ gen; Ảnh hưởng của thực phẩm biến đổi gen. ….....

Vì đây là lĩnh vực thuộc phạm trù khoa học, nên nhiều bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn khi tiếp cận với nó vì trước giờ không quan tâm đến. Hơn nữa, các từ vựng dành cho chủ đề này thường hơi sâu vào chuyên môn, để học thuộc được và áp dụng linh hoạt lại là một thử thách khá lớn đối với nhiều bạn.

Tốt nhất là bạn nên trang bị một số kiến thức sơ đẳng nhất và học bằng cách liên kết các ý tưởng với nhau, từ đó bạn có thể áp dụng cho nhiều dạng đề mới khác nhau. Hãy lấy giấy bút ra và giải quyết từng bước một nhé!

Bạn có thể xem thêm Chủ đề khác: IETLS Writing Task 2 - Chủ đề Evironment

B. Các ý tưởng có thể triển khai trong chủ đề Genetic Engineering

Positives of genetic engineering

 • Genetic engineering is the practice of manipulating the genes of an organism;

 • It is used to produce crops that are more resistant to insects and diseases;

 • Some genetically modified crops grow more quickly;

 • Some drugs and vaccines are produced by genetic engineering;

 • It may become possible to change human’s genetic characteristics;

 • Scientists may use genetic engineering to cure diseases;

 • Inherited illnesses would no longer exist;

 • Genes could be changed before a baby is born;

 • It could also be possible to clone human organs;

 • We could all have replacement body part;

 • Humans could live longer, healthier lives.

Negatives of genetic engineering

 • There are ethical concerns about human genetic engineering;

 • Parents might want to choose their children’s characteristics;

 • This would be unnatural;

 • It would be unacceptable in most religions;

 • Soldiers could be cloned from the genes of the strongest people;

 • Clones might be used like robots to do certain jobs;

 • Clones might even be developed just for organ replacements;

 • Society and human evolution would change completely;

 • Currently, human genetic engineering is prohibited.

Genetically-Modified (GM) foods: Advantages

 • Farmers can produce crops that grow bigger and faster;

 • Some GM crops are more resistant to disease or insects;

 • This could be important for food production in developing countries;

 • Faster growing cereals, fruit and vegetables will mean more profit;

 • GM foods can be modified to look perfect;

 • They may be more attractive to customers.

Genetically-Modified (GM) Foods: Disadvantages

 • There may be risks involved in the genetic engineering of foods;

 • GM crops might change whole ecosystems;

 • Food chains could be broken if crops are resistant to predators;

 • Organic foods are produced without chemicals or genetic modification;

 • Organic farming may be slower and more expensive;

 • However, the environment is not damaged by fertilizers or pesticides.

Một số từ vựng và cấu trúc nổi bật

 • Modern biotechnology: công nghệ sinh học hiện đại;

 • Recombinant DNA technology: công nghệ DNA tái tổ hợp;

 • The precise tailoring of crops by direct genetic manipulation:  thay đổi mùa vụ bằng phương pháp biến đổi gen;

 • Conventional crops: những cây trồng truyền thống;

 • Old and haphazard processes of hybridization: những quy trình nhân giống bừa bãi và lạc hậu;

 • Selective breeding: sự gây giống có chọn lọc;

 • Resistance to insect, fungal and viral pests: sức đề kháng đối với vi rút, nấm và côn trùng gây hại;

 • To require pesticides: đòi hỏi thuốc trừ sâu;

 • To increase yields: tăng sản lượng;

 • To enhance nutritional value: nâng cao giá trị dinh dưỡng;

 • To object to genetically modified foods: phản đối thực phẩm biến đổi gen;

 • Potential risks to human health and the environment: những nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường;

 • Food manufacturers: những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm;

 • Genetic manipulation is unnatural: biến đổi gen là điều trái tự nhiên;

 • Salads concocted from weeds: món rau trộn được chế biến từ cỏ dại;

 • To stimulate pest resistance: kích thích sức đề kháng đối với sinh vật phá hoại mùa màng;

 • GM crops contain their own insecticide: các loại cây trồng biến đổi gen chứa sẵn trong mình chất diệt sâu bọ;

 • Spraying becomes unnecessary: việc phun thuốc trừ sâu trở nên không cần thiết;

 • GM food is neither toxic nor allergenic: thực phẩm biến đổi gen thì không độc hại cũng không gây dị ứng;

 • Mandatory labelling of GM food: việc dán nhãn bắt buộc dành cho thực phẩm biến đổi gen;

 • Opposed to genetic engineering: phản đối kỹ thuật di truyền;

 • To adopt GM crops: canh tác cây trồng biến đổi gen;

 • The prospect of lower chemical costs: triển vọng giá thuốc hóa học giảm;

 • Organic produce: sản phẩm sạch;

 • A matter of consumer preference: vấn đề về sự ưa chuộng của người tiêu dùng;

 • Agricultural biotechnology: công nghệ sinh học nông nghiệp;

 • Obvious consumer benefits: những lợi ích hiển nhiên dành cho người tiêu dùng;

 • Virus resistance makes plants less susceptible to diseases: sức đề kháng đối với vi rút khiến cây trồng ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh;

 • Genetically engineered vaccines: những loại vắc xin biến đổi gen;

 • Vaccines are less effective at triggering antibodies: vắc xin ít hiệu quả hơn trong việc kích thích kháng thể;

 • The vaccines must be repeated frequently: việc tiêm vắc xin phải được lặp lại thường xuyên. writing task 2 genetic engineering

C. Một số đề mẫu của chủ đề Genetic Engineering

Sample 1:

“Genetic engineering is an important issue in modern society. Some people think that it will improve people's lives in many ways. Others feel that it may be a threat to life on earth. Discuss both opinions and give your opinion?”

People all around the world take into account the significance of genetic engineering. Although it is sometimes thought that it has numerous benefits to humanity, others are of the opinion that it could bring destruction to the ecosystem. However, my opinion on that issue is that both negative and positive effects of genetic engineering should be carefully researched and then should be used for the greater good of humanity.

There are certain factors of the genetically engineering products. Firstly, crop modification will bring resistant to various plant diseases and it also targets infestation of unwanted insects. In other words, the amount of pesticides and fertiliser used are reduced. Furthermore, many countries are producing genetically engineered crops to produce a good variety of plants and abundant harvest. Genetic engineering can also address the increased food demands of people around the globe. Many diseases that human genetically inherits can be fought against with the improvement of genetic engineering and it can also ensure a generation.   

However, some people argue that it brings long-term effects to humanity and environment. Certain reasons for these are the concerns of human health in which most modified foods contain toxins that are harmful to us. Also, it produces a minimal amount of nutrition. Another major concern is the potential harm to the environment- once genetically modified organisms are released into the wild, it interbreeds with the native organism and creates new species that may not be desirable.

Finally, in my view, it is essential to look at the positive side it brings to humanity. As the population grows, the demand for food supply is increasing, thus, the natural method cannot cope the demand of the people. In this way, scientific way of plantation and farming are fundamental in our environment. Many diseases that cause death to a large number of people could be prevented using the blessing of genetic engineering.

In conclusion, there are good arguments for and against genetic engineering, so people must continue to research various methods to minimise the negative side effects of engineering products to ensure the betterment of every individual in the future.

Sample 2:

“In recent years, farming practice has changed to include methods such as genetic modification and the use of technology to improve crops. Some people believe these developments are necessary, while others regard them as dangerous and advocate a return to traditional farming methods. Discuss both points of view and give your own opinion.”

There has been heated debate about the innovation of farming method. While it is possible to claim that applying scientific approaches and advanced technology to produce food brings a lot of benefits for human beings, I personally believe that these advancements have caused several negative effects and the conventional farming approaches should be maintained and developed.

On the one hand there are several reason why the advancement of technology in agriculture can be positive. Firstly, technology has been researched and developed to create new breed of plants and animals. These new breeds have shorter duration, good endurance, and higher productivity which not only brings farmers more profit but also meet food demand when population of the world is on the rapid rise. It also can be argued that using technology such as factory farming and growing vegetable in green houses help to reduce the loss when epidemic diseases or bad weather happens. For example, when storms of typhoons occurs, plant will be fallen down by strong winds or floods causing crop failure if they are grown outside.

On the other hand, the application of technology in farming and food processing triggers may negative consequences. Initially, it is claimed that overuse of pesticides and other chemicals contaminate both food and environment. Food containing many toxic elements and environment polluted because a large number of chemical substances have not been decomposed will pose serious threats to human health. Secondly, breeding programmes have been generates a wide range of genetically modified product (GMP). If people consume these products, they will become victims of genetic mutations and suffer strange diseases due to the fact that most of them have not been practically tested on the safety for human beings.

In conclusion, farming advancement provides us with benefits and also risks. I tend to think that these development are essential in the long-term, however, people have to pay attention to the threats of new farming methods. Furthermore, there should be an extensive research that will focus on improving traditional agriculture to increase productivity and also quality of food. Due to the fact that using conventional approaches in farming is always the best way to produce fresh and nutritious products.

Bài viết trên đây của DOL English đã đưa ra những vấn đề, khía cạnh mà bạn có thể gặp, cũng như cung cấp một số từ vựng, thành ngữ nổi bật để sử dụng tạo điểm nhấn trong bài viết và thể hiện được quan điểm của bạn một cách rõ ràng và chính xác nhất. Nếu bạn có thời gian thêm nữa, hãy tìm kiếm các bài báo, bài viết liên quan để “kết nạp" thêm các ý tưởng hay ho hơn cho bài thi của mình nhé.

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!