Trạng từ (adverb) - Vị trí, cách sử dụng và lưu ý
A
Tổng quan về trạng từ (adverb)
B
Lưu ý khi sử dụng trạng từ (adverb)

Trạng từ (adverb) - Vị trí, cách sử dụng và lưu ý

03/06/20195 min read
Là 1 trong 4 từ loại nổi tiếng và thường được sử dụng nhất về các loại word form (loại từ) - Trạng từ tương đối phức tạp nhưng lại rất đa năng! Nó có thể bổ nghĩa cho rất nhiều từ loại khác. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giúp các bạn tổng hợp các kiến thức cần thiết liên quan đến trạng từ (adverb).

A. Tổng quan về trạng từ (adverb)

1. Adverb - Trạng từ là gì?

Trạng từ (adverb) thường được gọi là phó từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho tính từ, động từ hay các trạng từ khác. Nói cách khác, Adverb được sử dụng để bổ sung thêm nghĩa cho câu.

Ví dụ:

 • She is studying hard for the final exam. ⇒ Cô ấy đang học hành chăm chỉ cho kỳ thi cuối. ⇒ Adverb "hard" được sử dụng để bổ ngữ cho động từ “study” trong câu.

 • This is an extremely expensive bag! ⇒ Đây là một cái túi rất đắt tiền. ⇒ Adverb "extremely" được sử dụng để bổ nghĩa cho tính từ expensive.

2. Cách hình thành trạng từ trong tiếng Anh

Trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì hầu hết các tính từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ly vào tính từ tương ứng:

Ví dụ:

 • Quick - quickly;

 • Kind - kindly;

 • Bad - badly;

 • Easy - easily.

>>Xem thêm<<: Liên từ trong tiếng Anh (conjunctions) - Phân loại và bài tập

3. Vị trí của trạng từ

Trước khi tìm hiểu về mục vị trí trạng từ trong tiếng Anh, chúng ta nên biết rằng mặc dù trạng từ rất đa năng nhưng không phải trạng từ nào cũng có thể thực hiện được tất cả những chức năng sau đây. Thông thường, mỗi trạng từ chỉ có thể thực hiện một số chức năng nhất định mà thôi. Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ dần dần học được trạng từ nào thực hiện chức năng gì.

Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

 • She is extremely beautiful. (Cô ấy rất đẹp.)

⇒ Adverb "extremely" bổ nghĩa cho tính từ beautiful.

 • This bike is surprisingly affordable. (Chiếc xe này rẻ bất ngờ.)

⇒ Adverb "surprisingly" bổ nghĩa cho tính từ affordable.

>>Xem thêm<< Tính từ (Adjective) - Vị trí, phân loại và lưu ý sử dụng

Adverb bổ nghĩa cho động từ

 • He quickly finishes his breakfast so he can get to school on time. (Anh ấy ăn thật nhanh để có thể tới trường đúng giờ.)

⇒ Adverb "quickly" bổ nghĩa cho động từ finish.

 • I screamed loudly at him but he didn’t seem to care. (Tôi la thật lớn vào mặt anh ấy nhưng anh ấy gần như không quan tâm.)

⇒ Adverb "loudly" bổ nghĩa cho động từ scream.

>>Xem thêm<< Động từ trong tiếng Anh (Verb)

Bổ nghĩa cho trạng từ

 • He did his work perfectly well so everyone was really proud of him. (Anh ấy hoàn thành công việc thật xuất sắc nên mọi người rất tự hào về ảnh. )

⇒ Adverb "perfectly" bổ nghĩa cho trạng từ khác là well.

 • The team was playing really badly so the coach decided to substitute the whole team out. (Cả đội chơi rất tệ nên HLV đã thay hết mọi người ra.)

⇒ Adverb "really" bổ nghĩa cho trạng từ khác là badly.

Bổ nghĩa cho câu

Chúng ta thường sử dụng những trạng từ mang ý nghĩa thể hiện quan điểm hay để đánh giá (Ví dụ: apparently, frankly, honestly, v.v) để bổ nghĩa cho câu nói.

Ví dụ:

 • Frankly, I think he’s not being honest.

⇒ Thật tình thì tôi không nghĩ là anh ấy đang nói thật. ⇒ Adverb "frankly" bổ nghĩa cho cả mệnh đề đi sau.

 • Apparently, she has been stealing from her coworkers. ⇒ Thì ra là cô ta đã ăn cắp từ đồng nghiệp của mình. ⇒ Adverb apparently bổ nghĩa cho cả câu sau.

Bổ nghĩa cho các từ loại khác

Ở một số trường hợp, trạng từ (adverbs) còn có thể bổ nghĩa cho các từ loại khác sau:

Cụm danh từ (noun phrase)

 • Even the professors didn’t know how to solve this so I don’t think they can.

⇒ Ngay cả những giáo sư còn không biết giải quyết cái này thì tôi không nghĩ họ có thể.

⇒ Adverb “even” bổ nghĩa cho cụm danh từ là “the professors".

Cụm giới từ (prepositional phrase)

 • You can eat in your bedroom, but only on the floor, not the bed!

⇒ Con có thể ăn trong phòng ngủ nhưng mà chỉ được ăn trên sàn, không được trên giường!

⇒ Adverb “only” bổ nghĩa cho cụm giới từ on the floor.

>>Xem thêm<< Tổng quan về giới từ trong tiếng Anh (Prepositions)

Đại từ (Pronoun)

 • Even you don’t trust me, but it’s the truth, he cheated on you, girl!

⇒ Ngay cả cậu cũng không tin tớ nhưng mà nó là sự thật, anh ấy đã cắm sừng cậu.

⇒ Adverb "even" bổ nghĩa cho đại từ you

>>Xem thêm<< Tổng quan về Đại Từ (Pronouns) trong tiếng Anh

Từ hạn định (Determiners)

 • He lost almost all of his inherited money on drugs and gamble.

⇒ Anh ấy mất hết tiền thừa hưởng vào ma túy và cờ bạc.

⇒ Adverb “almost” bổ nghĩa từ từ hạn định “all”.

Đối với trường hợp bổ nghĩa cho động từ, trạng từ có thể đứng ở sau và trước động từ. Nếu động từ có tân ngữ thì trạng ngữ sẽ đứng sau tân ngữ. Còn nếu động từ có trợ động từ thì trạng ngữ sẽ đứng giữa động từ và trợ động từ.

Còn đối với các từ loại còn lại như tính từ, trạng từ, cụm danh từ, cụm giới từ, đại từ, hay từ hạn định thì trạng từ thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa.

B. Lưu ý khi sử dụng trạng từ (adverb)

1. Sự khác biệt giữa trạng từ và tính từ

Khi muốn bổ nghĩa cho các loại từ khác thì thường chúng ta sẽ sử dụng tính từ và trạng từ. Tuy nhiên, 2 từ loại này có cách dùng cũng như vị trí khác nhau nên chúng ta cần phải lưu ý sự khác biệt giữa trạng từ và tính từ, đó chính là:

 • Tính từ là để miêu tả thêm về người hoặc về vật.

 • Trạng từ miêu tả về cách thức mà ai đó làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • He thinks very carefully before doing anything.

⇒ Anh ấy suy nghĩ rất kỹ trước khi làm gì đó.

⇒ Adverb "carefully" cho thấy cách anh ấy suy nghĩ.

 • He’s a careful thinker.

⇒ Anh ấy là người suy nghĩ rất cẩn thận.

⇒ Tính từ "careful" miêu tả về tính cách của anh ấy.

Bài viết cùng chủ đề: Mạo từ trong tiếng Anh - Cách dùng a an the

2. Các trạng từ đặc biệt

Một số trạng từ có cách đọc và viết giống như tính từ:

Tính từTrạng từ
OnlyOnly
eveneven
cheapcheap
earlyearly
muchmuch
littlelittle
Fastfast
latelate
prettypretty
rightright
shortshort
soundsound
hardhard
fairfair

DOL English

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!