Thông tin và cách làm bài 14 dạng IELTS Reading question types

Để chuẩn bị tốt cho bài thi IELTS Reading, người học không thể bỏ qua bước tìm hiểu về các dạng bài thường gặp trong bài thi. Việc nắm chắc các dạng bài này giúp thí sinh hiểu được các yêu cầu, phát triển các kỹ năng cần thiết, cũng như hình thành các phương pháp làm bài phù hợp. Trong bài viết này, hãy cùng Dol điểm qua 14 dạng IELTS Reading Question Types nhé!

blog-cover-editor