Thông tin và cách làm bài 14 dạng IELTS Reading question types

Để chuẩn bị tốt cho bài thi IELTS Reading, người học không thể bỏ qua bước tìm hiểu về các dạng bài thường gặp trong bài thi. Việc nắm chắc các dạng bài này giúp thí sinh hiểu được các yêu cầu, phát triển các kỹ năng cần thiết, cũng như hình thành các phương pháp làm bài phù hợp. Trong bài viết này, hãy cùng Dol điểm qua 14 dạng IELTS Reading Question Types nhé!

00:00

1. Dạng Matching Headings Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần chọn một tiêu đề từ trong danh sách các tiêu đề đã cho (List of headings) sao cho phù hợp với nội dung của mỗi đoạn văn.

 • Kỹ năng cần thiết:

Hiểu được nội dung chính của từng đoạn văn.

Xác định được điểm khác nhau giữa luận điểm và các luận cứ.

Nắm được sự liên kết của các đoạn văn và nội dung chung của cả bài viết

 • Phương pháp làm bài:

Đọc các tiêu đề trước khi tiến hành đọc bài.

Số lượng tiêu đề thường nhiều hơn số đoạn văn.

Phân tích các tiêu đề trước khi đối chiếu chúng với nội dung chính của các đoạn văn.

Đáp án thường ở dạng chữ số La Mã (i, ii, iii, iv, …). Hãy đảm bảo rằng bạn điền đúng đáp án theo như yêu cầu.

Các tiêu đề không được sắp xếp theo thứ tự của các đoạn văn.

📝 Dưới đây sẽ bao gồm đủ các bài test để bạn thực hành:

 

🔎 Kèm theo cách hướng dẫn làm dạng bài:

 

00:00

2. Dạng True False Not Given/ Yes No Not Given Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần đối chiếu các nhận định đã cho với thông tin trong bài đọc hay các quan điểm mà tác giả thể hiện trong bài đọc và đánh giá chúng là Đúng (True/ Yes), Sai (False/ No), hay Không thể tìm thấy (Not Given).

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định các thông tin chi tiết trong bài đọc.

Khả năng nhận biết và thông hiểu các quan điểm của tác giả (đối với dạng Yes/ Not/ Not Given).

 • Phương pháp làm bài:

Phân biệt được sự khác nhau giữa các lựa chọn:

True/ Yes = Thông tin trong nhận định trùng khớp với thông tin trong bài đọc.

Not Given: Thông tin trong nhận định không thể tìm thấy trong bài đọc.

Gạch chân dưới các từ khóa trong nhận định và dự đoán các từ đồng nghĩa hay cách diễn đạt tương đương có thể gặp trong bài đọc.

Hãy cẩn thận để không bị quan điểm cá nhân hay kiến thức nền sẵn có làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn đáp án của bạn. Các nhận định cần được xem xét dựa trên thông tin được đề cập trong bài đọc.

Luyện tập dạng bài

/ questions với lời giải chi tiết tại dol.vn.

00:00

3. Dạng Matching Paragraph Information Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần nối các mẩu thông tin với đoạn văn có chứa thông tin đó. Các loại thông tin thí sinh có thể gặp ở IELTS Reading Question Types này:

Chi tiết cụ thể (reference)

Lý do (reason)

So sánh (comparison)

Lời giải thích (explanation)

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định các thông tin chi tiết trong bài đọc.

 • Phương pháp làm bài:

Gạch chân dưới các từ khóa trong nhận định và dự đoán các từ đồng nghĩa hay cách diễn đạt tương đương có thể gặp trong bài đọc.

Các mẩu thông tin đã cho không được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài đọc.

Không phải tất cả các đoạn văn đều được sử dụng làm đáp án.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

00:00

4. Dạng Summary Completion Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần hoàn thành một đoạn tóm tắt bằng cách điền vào chỗ trống, sử dụng các từ có trong bài đọc hoặc các từ được cho sẵn trong bảng.

 • Kỹ năng cần thiết:

Kỹ thuật ‘scanning’ - đọc quét để tìm nhanh vị trí của một chi tiết.

Lựa chọn các từ phù hợp.

 • Phương pháp làm bài:

Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (danh từ/ động từ/ tính từ …).

Trong trường hợp thí sinh phải chọn các từ từ trong bài đọc, hãy lưu ý giới hạn từ được điền vào mỗi chỗ trống trong phần đề bài. Ví dụ: ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ hoặc ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. Nếu vượt quá giới hạn số từ, bạn sẽ bị mất điểm ở câu hỏi này. Các từ có dấu gạch nối sẽ được tính là một từ (ví dụ, well-educated).

Đoạn tóm tắt cần được đảm bảo chính xác về ngữ pháp.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

00:00

5. Dạng Sentence Completion Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần hoàn thành các câu cho sẵn bằng cách điền vào chỗ trống với các từ được chọn lọc từ trong bài đọc.

 • Kỹ năng cần thiết:

Kỹ thuật ‘scanning’ - đọc quét để tìm nhanh vị trí của một chi tiết.

Hiểu được các nội dung trong bài đọc

 • Phương pháp làm bài:

Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (danh từ/ động từ/ tính từ …).

Các câu sau khi được hoàn thiện cần được đảm bảo chính xác về ngữ pháp.

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự thông tin xuất hiện trong bài đọc.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

6. Dạng Multiple Choice Questions 

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần chọn phương án đúng để trả lời cho một câu hỏi, hoặc cụm từ đúng để hoàn thành một câu hoàn chỉnh từ các phương án cho sẵn. IELTS Reading Question Types này bao gồm 3 loại câu hỏi trắc nghiệm:

Chọn một phương án đúng nhất từ 4 đáp án (A, B, C, và D)

Chọn ba phương án đúng nhất từ 7 đáp án (A, B, C, D, E, và F)

 • Kỹ năng cần thiết:

Kỹ thuật ‘scanning’ - đọc quét để tìm nhanh vị trí của một chi tiết.

 • Phương pháp làm bài:

Gạch chân dưới các từ khóa trong nhận định và dự đoán các từ đồng nghĩa hay cách diễn đạt tương đương có thể gặp trong bài đọc.

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự thông tin xuất hiện trong bài đọc.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

7. Dạng List Selection

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần chọn phương án đúng từ một danh sách các lựa chọn. Dạng bài này khác với dạng trắc nghiệm (multiple choice) ở chỗ các câu hỏi đều liên quan đến danh sách các phương án đã cho.

 • Kỹ năng cần thiết:

Kỹ thuật ‘scanning’ - đọc quét để tìm nhanh vị trí của một chi tiết.

Nhận biết các chi tiết có liên quan với nhau.

 • Phương pháp làm bài:

IELTS Reading Question Types này, các phương án lựa chọn được trình bày dưới dạng thông tin ngắn gọn và được đánh dấu bằng các chữ cái in hoa. Ví dụ, thí sinh có thể được yêu cầu nối các sự kiện với các mốc thời gian trong lịch sử, hoặc nối các kết luận nghiên cứu với tên của các nhà khoa học, v.v. 

Đọc qua các câu hỏi và gạch chân dưới các từ khóa.

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự thông tin xuất hiện trong bài đọc.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

8. Dạng Choosing a Title

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần chọn ra tựa đề phù hợp nhất cho bài đọc từ một danh sách các tựa đề đã cho sẵn.

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định các nội dung chính/ mục đích của bài đọc.

 • Phương pháp làm bài:

Phân biệt sự khác nhau giữa các tựa đề đã cho.

Không dành quá nhiều thời gian cho IELTS Reading Question Types này. Câu hỏi này chỉ chiếm 1/40 điểm của bài thi IELTS Reading.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

9. Dạng Classification Question

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần sắp xếp các thông tin cho sẵn vào các hạng mục (thể loại) phù hợp.

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định vị trí của thông tin trong bài đọc

Phân loại thông tin

 • Phương pháp làm bài:

Tìm kiếm nhanh thông tin trong bài đọc.

Cân nhắc và sắp xếp các thông tin vào đúng hạng mục (thể loại) của nó.

Nhận biết các từ đồng nghĩa hoặc các cách ‘paraphrase’ trong bài đọc và trong câu hỏi.

10. Dạng Matching Sentence Endings

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần hoàn thành các câu bằng cách nối phần nửa đầu câu đã cho sẵn với nửa còn lại sao cho trùng khớp với thông tin trong bài đọc.

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định vị trí của thông tin trong bài đọc

 • Phương pháp làm bài:

Đọc qua các nửa đầu câu đã cho và các nửa còn lại.

Tìm kiếm thông tin trong bài đọc.

Câu sau khi đã hoàn thiện cần được đảm bảo chính xác về ngữ pháp.

Đề bài thường cung cấp nhiều nửa cuối câu hơn cần thiết.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

11. Dạng Table Completion

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần hoàn thành bảng tóm tắt thông tin bằng cách chọn lọc từ phù hợp từ trong bài đọc và điền vào chỗ trống.

 • Kỹ năng cần thiết:

Tìm kiếm nhanh vị trí của các chi tiết trong bài đọc.

Đọc - hiểu các chi tiết.

 • Phương pháp làm bài:

Đọc các tiêu đề cột/ tiêu đề hàng có trong bảng.

Áp dụng kỹ thuật ‘scanning’ - đọc quét để tìm nhanh vị trí thông tin.

Kiểm tra giới hạn từ được điền vào mỗi chỗ trống. Ví dụ: ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ hoặc ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. Nếu vượt quá giới hạn số từ, bạn sẽ bị mất điểm ở câu hỏi này. Các từ có dấu gạch nối sẽ được tính là một từ (ví dụ, well-educated).

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

12. Dạng Flow Chart Completion Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần hoàn thành một lưu đồ (flow chart) bằng cách chọn lọc từ phù hợp từ trong bài đọc và điền vào chỗ trống.

 • Kỹ năng cần thiết:

Tìm kiếm nhanh vị trí của các chi tiết trong bài đọc.

Đọc - hiểu các chi tiết và thứ tự của các thông tin.

 • Phương pháp làm bài:

Xác định loại từ cần điền vào các chỗ trống có trong lưu đồ.

Các đáp án có thể không được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài đọc.

Chọn lựa từ phù hợp từ trong bài đọc để điền vào các chỗ trống.

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

13. Dạng Diagram Completion Questions

 • Yêu cầu:

Thí sinh cần điền vào các chỗ trống để hoàn thành một sơ đồ/ hình vẽ minh họa hoàn chỉnh.

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định vị trí của thông tin trong bài đọc.

Lựa chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

 • Phương pháp làm bài:

Xác định loại từ cần điền vào các chỗ trống có trong hình vẽ (danh từ/ động từ/ tính từ/ trạng từ …). Ở IELTS Reading Question Types này, các sơ đồ/ hình vẽ thường thường mô tả một số loại máy móc, một bộ phận của tòa nhà hoặc một chi tiết đơn giản.

Các đáp án thường tập trung ở một phần cụ thể trong một đến hai đoạn văn cụ thể.

Kiểm tra giới hạn từ được điền vào mỗi chỗ trống. Ví dụ: ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ hoặc ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. Nếu vượt quá giới hạn số từ, bạn sẽ bị mất điểm ở câu hỏi này. Các từ có dấu gạch nối sẽ được tính là một từ (ví dụ, well-educated).

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

14. Dạng Short Answer Question

Dạng Short Answer Question
 • Yêu cầu:

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi liên quan đến các chi tiết trong bài đọc.

 • Kỹ năng cần thiết:

Xác định vị trí của thông tin trong bài đọc

 • Phương pháp làm bài:

Xác định loại từ cần điền vào các chỗ trống có trong hình vẽ (danh từ/ động từ/ tính từ/ trạng từ …).

Thực hiện kỹ thuật ‘scanning’ (đọc quét) để tìm nhanh các thông tin trong bài đọc.

Các đáp án được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài đọc.

Bài kiểm tra Reading General thường yêu cầu thí sinh đọc các phần trích dẫn từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay và hướng dẫn của công ty. Đây là những tài liệu bạn có thể gặp hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra có ba phần, với Phần 1 gồm hai đến ba đoạn văn ngắn, Phần 2 gồm hai đoạn văn và Phần 3 gồm một đoạn văn dài hơn.

https://ielts.com.au/australia/prepare/article-question-types-general-training-reading

Luyện tập dạng bài

với lời giải chi tiết tại dol.vn.

Hy vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và luyện tập kỹ năng Đọc. Chúc các bạn giành được các band điểm cao trong bài thi IELTS Reading.

Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu dạng câu hỏi trong bài đọc IELTS?

Khi thi IELTS Reading, có 14 dạng câu hỏi khác nhau trong toàn bộ 40 câu hỏi. Việc của thí sinh là đọc hết 3 đoạn văn và hoàn thành 40 câu hỏi này trong vòng 1 giờ đồng hồ.

4 loại kỹ năng đọc IELTS mà thí sinh cần luyện tập là gì?

 • Đọc lướt: Nghĩa là đọc lướt qua văn bản để nắm được ý chính

 • Đọc quét: Thí sinh nhanh chóng lướt qua các ý không quan trọng để đến được phần nội dung thông tin trả lời cho câu hỏi

 • Đọc chuyên sâu: Người đọc cần chú ý đến từng chi tiết có trong bài đọc và hiểu được ý nghĩa của toàn bộ bài đọc

 • Đọc bao quát: Thí sinh cần hiểu được bao quát ý nghĩa của bài đọc chứ không nhất thiết phải biết chính xác từng từ trong bài

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng đọc IELTS?

 • Tập đọc tiếng Anh thành tiếng và đọc to, rõ ràng

 • Dùng bút màu hoặc thước gạch chân đánh dấu những từ vựng quan trọng trong bài đọc

 • Đọc 1 bài viết nhiều lần để nắm được rõ ý nghĩa của toàn bộ bài đọc

 • Tận dụng các nguồn tài liệu tiếng Anh xung quanh mình để làm tư liệu tập đọc

 • Luyện đọc tiếng Anh và nhờ bạn bè, thầy cô sửa giúp

 • Trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh của bạn

 • Lặp lại hoạt động tập đọc mỗi ngày

4 giai đoạn của việc đọc tiếng Anh là gì?

Hầu hết những người học tiếng Anh đều phát triển qua 4 cấp độ tập đọc sau:

 • Bắt đầu phản xạ với tiếng Anh

 • Tập đọc cơ bản

 • Đọc thành thạo ở mức độ cơ bản

 • Đọc trôi chảy